Hopp til innhold

Tajik: – Politietaten preges av mannsdominans

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) må sørge for at kritikken mot ledelseskulturen i politiet tas på alvor, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap).

tajik

ETTERLYSER TILTAK: Justisminister Anders Anundsen (Frp) må ta tak i den generelle ledelseskulturen i politiet, mener Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Hun mener politietaten preges av mannsdominans.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Det er veldig uheldig hvis det oppstår tvil og usikkerhet rundt rekrutteringsprosessene i politiet, spesielt nå som politiet er inne i en viktig reformprosess, sier Tajik.

Fredag sa Oslo politiforening at de ikke har tillit til toppledelsen i norsk politi. Foreningen beskriver Politidirektoratet (POD) som «gutteklubben grei», preget av skinnprosesser, kameraderi og gubbevelde.

Bakgrunnen for kritikken er ansettelsen av ny avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i POD. Jobben gikk til en mann som omtales som en venn av politidirektøren. Marit Fostervold, visepolitimester i Trøndelag politidistrikt, trakk søknaden etter en telefon fra Politidirektoratet (se fakta).

Etterlyser ledelse fra øverste nivå

– Politietaten preges av stor mannsdominans blant ledere på mange nivåer. Det er behov for å jobbe systematisk for å få flere stemmer, folk med ulike bakgrunner og flere damer inn i politietaten, på ulike ledernivåer, sier Hadia Tajik.

Hun vil ikke gå inn i ansettelseskonflikten, som hun kun kjenner gjennom mediene, men ber justisministeren sørge for at den generelle kritikken mot ledelseskulturen tas på alvor.

– At justisministeren ikke vil gå inn i en enkeltsak i mediene, skjønner jeg godt. Men at han lar være å uttale seg om de generelle forholdene omkring arbeidet med kultur, holdninger og ledelse i politiet, det har jeg ingen forståelse for.

– Tidligere gjennomganger av politietaten har vist at det er et stort behov for systematisk arbeid med kultur og ledelse. Det viste blant annet Gjørv-kommisjonens rapport og DIFI-rapporten om Politidirektoratet. Det er behov for ledelse også fra det øverste nivået i politiet – det er justisministeren selv, han burde være på banen, sier Tajik.

– Likestilling en selvfølge

Oslo politiforening ba fredag justisministeren svare på om han kan leve med at «norsk politi i svært liten grad har tillit til ledelsen i politiet». Justisdepartementet svarte at det ikke er naturlig å kommentere en sak som gjelder ansettelsesforhold. Konfrontert med kritikken fra Tajik skriver Anders Anundsen følgende i en e-post til NRK i dag:

– Likestilling i politiet skal være en selvfølge, og enhver form for trakassering eller forskjellsbehandling på grunn av kjønn er helt uakseptabelt. Det er ikke et mål at kvinner og menn skal være like, men de skal ha like muligheter. Jeg opplever at politiet tar det på alvor.

tajik anundsen

LANG VEI Å GÅ: Justisministeren oppleveer at politiet tar likestilling på alvor, men erkjenner at det fortsatt er en «lang vei å gå på enkelte områder». Her sammen med justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap).

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Anundsen erkjenner samtidig at det fortsatt er en «lang vei å gå på enkelte områder».

Karin Aslaksen, HR-direktør i POD, forsikrer at etaten jobber langsiktig med å få kvinneandelen i alle lederstillinger i politi- og lensmannsetaten opp i 40 prosent. I POD er prosentandelen 28 prosent, men det finnes ikke tall for politietaten som helhet.

AKTUELT NÅ