Hopp til innhold

Tilliten til Politidirektoratet er brutt

Toppledelsen i norsk politi ga en av landets viktigste beredskapsstillinger til en venn. På bekostning av en kvinne som ville utgjort en forskjell. Nå er tilliten til «gutteklubben grei» brukt opp.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård på presseseminar

'Politidirektoratets historikk, med Humlegård som leder, tegner et bilde av en toppledelse med store utfordringer knyttet til ledelse og kultur', skriver kronikkforfatteren.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Kronikkvignett Ytring

Politiforum.no kunne i går røpe at Marit Fostervold hadde trukket sin søknad på jobben som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD). Dette skal hun ha gjort som følge av en telefonsamtale med POD. Medfører dette riktighet er det svært beklagelig, men dessverre ikke overraskende.

Kameraderi og skinnprosesser

Det er beklagelig fordi Fostervold er en særdeles kompetent kvinne, med et meget godt omdømme og en skreddersydd CV. Nyheten om at hun hadde trukket seg kom imidlertid ikke som noen overraskelse. Det er det to hovedgrunner til:

For det første tegner direktoratets historikk med Humlegård som leder, et bilde av en toppledelse med store utfordringer knyttet til ledelse og kultur. Vi har tidligere kritisert POD for uryddige prosesser, med snevert rekrutteringsgrunnlag og liten grad av åpenhet. Når vi snakker med medlemmer og ansatte rundt og i POD, hører vi ofte uttrykk som «gubbevelde», «kameraderi» og «skinnprosesser». Vi tror ikke gårsdagens nyhet kom som en overraskelse på noen. Vi håper at sakens realiteter blir ordentlig belyst, men vi tror det ikke før vi får se det. «Fryktkultur» er nemlig et annet uttrykk vi ofte hører.

POD sier ofte de riktige tingene om kultur og ledelse. Det kommer bare aldri til uttrykk i praksis.

Den andre grunnen til at dette ikke kom som noen stor overraskelse er at vi, helt siden november i fjor, fra ulike hold har hørt fra ulike hold at denne stillingen var tiltenkt Knut Smedsrud. Vi hadde imidlertid et lite håp om at kritikken mot POD det siste året hadde fått dem på bedre tanker. At de hadde lært noe om åpne og ryddige prosesser. For ordens skyld, dette handler ikke om Knut Smedsruds egnethet til stillingen.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Immune mot kritikk

God kultur og ledelse må begynne på toppen. POD sier ofte de riktige tingene om kultur og ledelse. Det kommer bare aldri til uttrykk i praksis. «Gutteklubben grei», som ledelsen i POD ofte spøkefullt kalles, har imidlertid over tid vist seg immun mot kritikk, og immun mot læring. Hvilket forbilde er de da?

Nå er tilliten brukt opp. Nå er det nok.

Nå er det mye som er galt i ledelsen av norsk politi. Som eksempler kan nevnes det prestisjetunge Merverdiprogrammet, som ble lagt ned i fjor, etter å ha svidd av over 250 millioner skattekroner. Grunnen til nedleggelsen var at man hadde mistet all kontroll med både fremdrift og kostnader. Før jul rotet POD til oppstarten av politireformen, i forbindelse med utlysninger av politimesterstillinger og hovedseter. Man har i skrivende stund ennå ikke evnet å finne gode løsninger slik at vår endringsutålmodige etat kan komme i gang med omorganiseringen av distriktene. Den galopperende konsulentbruken er et annet eksempel. Og nå dette – en forfordeling av en av landets aller viktigste beredskapsstillinger. Til en venn. På bekostning av en kvinne som ville utgjort en forskjell.

Nå er tilliten brukt opp. Nå er det nok. På vegne av våre medlemmer og en befolkning som fortjener gode polititjenester, er det en ting å si: På full fart inn i tidenes største politireform, er dette meget bekymringsfullt.