Sykehusene sier nei over 550 ganger daglig

Fastlegene sender pasientene til sykehuset, men flere blir møtt med lukkede dører. Sykehus-Norge avviser gjennomsnittlig 557 henvisninger hver eneste dag.

Sykehuset Østfold
Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Mange av henvisningene fra fastlegene i Norge blir avvist når sykehuslegen vurderer dem. Til nå upubliserte tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at 203.478 henvisninger som i fjor ble sendt til spesialisthelsetjenesten, i all hovedsak sykehusene, ble avvist.

I snitt dreier det seg om 557 avvisninger hver dag.

– Jeg tror nok at vi får mange henvisninger som ikke skulle vært til oss, men det må vi løse med et godt samarbeid mellom sykehusene og fastlegene, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

– Kan være i overkant

Hos NPR kategoriseres avvisningene som "henvisninger vurdert til ikke å ha behov for hjelp i spesialisthelsetjenesten". Tallene har ikke vært offentlige før fordi datagrunnlaget er usikkert.

Petter Brelin vedgår at henvisningspraksisen kan være "i overkant"

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, vedgår at henvisningspraksisen kan være i overkant.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

– Det er noe som tyder på at vi har en henvisningspraksis som kan være i overkant, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

På landsbasis ble 12,8 prosent av henvisningene avvist i fjor.

Brelin peker på flere årsaker til at fastlegene, kanskje unødig, sender pasientene videre til sykehusene.

– Medietrykket på fastlegene er stort. Trykket fra pasientene og pårørende er stort, og kanskje er det en overdreven tror på at helsetjenesten kan hjelpe folk til å leve bedre liv, sier Brelin.

Avviste henvisninger i spesialisthelsetjenesten

År

Antall nyhenviste til venteliste

Henvisninger vurdert til ikke å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjensten

Prosent

2012

1364102

148095

9,8

2013

1356563

166602

10,9

2014

1383189

181001

11,6

2015

1390925

203478

12,8

Kilde: Norsk pasientregister

Press fra presse og pasienter

Brelin mener også at flere leger skriver ut henvisninger fordi de frykter konsekvensene av å ikke gjøre noe.

– Det er en frykt for at man ikke har gjort en god nok jobb for pasienten, og det er en frykt for at man skal få represalier fra tilsynsmyndigheter.

Han viser til at Helsetilsynet aldri kritiserer en lege for å ha gjort for mye.

–​ Vi står under et konstant press fra tilsynsmyndighetene i enkeltsaker om at mer burde ha vært gjort.

"Vondt i magen"

På Sykehuset Østfold forteller utviklingsdirektør Stene-Johansen, som selv har jobbet som barnelege, oppgitt om ufullstendige og dårlige henvisninger.

Som da han fikk henvisning der beskrivelsen var "5 år gammelt barn, vondt i magen".

– Er det en frustrasjon på sykehusene over at det kommer for mange henvisninger?

– Jeg vil ikke si det er frustrasjon, men vi bruker jo tid og ressurser på å gå igjennom alle henvisningene ordentlig.

– Og den tiden kunne vært brukt på andre ting dersom henvisningen er unødvendig?

– Ja, den kunne vært brukt på pasientbehandling, sier Stene-Johansen.

SISTE NYTT

Siste meldinger