Hopp til innhold

Sykehusene kutter i psykiatrien

Samtidig med at flere enn noensinne får psykiske lidelser og trenger hjelp - og sykefraværet går rett til værs - planlegger flere sykehus kutt i behandlingstilbudet i psykiatrien.

Psykiatri
Foto: LARTIGUE STEPHANE / PHOTOPQR/SUD OUEST

Leder i Stortingets helsekomité, Bent Høie (H), reagerer og mener det er et paradoks.

– Det som virker best for å få ned sykefraværet, er å bygge ut tjenesten knyttet opp til psykiatri og psykologer i kommunene, men det som nå skjer, er at helseforetakene foreslår å legge ned det som skal være neste trinn, sier Høie til NRK.

Bent Høie (Høyre)

Høyres Bent Høie reagerer kraftig på kuttplanene.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Det betyr at flere mennesker ikke vil få den behandlingen som de skulle ha hatt. Dermed blir de langtidssykmeldte og til slutt uføretrygdede.

Protestaksjon mot kuttene

Norsk psykiatrisk forening har startet en protestaksjon og mottar mange henvendelser.

På Sørlandet sykehus er det kuttet allerede, og det er forslag om redusert tilbud i Helse Vest og ved Akershus universitetssykehus.

– Alle som har med psykisk helsevern å gjøre, er engasjert for å forsvare at det ikke tas noen penger fra noe psykiatriprosjekt i hele landet, sier nestleder i Norsk psykiatrisk forening, Ann Færden.

– God økonomi i å ha et tilbud som fungerer

Norge bruker flere milliarder kroner i sykepenger til folk med psykiske lidelser. Men sykehusene skal spare, og fagorganisasjonene mener det skjer på bekostning av psykisk helsevern.

– Folk trenger å komme tidlig til for å få hjelp, og da vil de trenge mindre hjelp. Så det er god økonomi i å ha et tilbud som fungerer bra, sier Færden.

Hun får støtte av Bent Høie.

– Direktørene i helseforetakene fører en annen helsepolitikk enn den som Stortinget har vedtatt. Det mener jeg vi må få en slutt på. Helsepolitikken skal høre hjemme i politikken, og ikke i styrerommene, sier han.

AKTUELT NÅ