Svalbard CO2-fri sone?

Arbeiderpartiet vil arbeide videre med planane om at Svalbard skal bli et CO2-fritt samfunn.

Ny Ålesund, Svalbard
Foto: Eva Sleire / NRK

Arbeiderpartiets nestleder, Hill-Marta Solberg, sa på partiets landsmøte at Arbeiderpartiet vil at det skal jobbes videre med planene om at Svalbard skal bli et CO2-fritt samfunn.

Denne visjonen bygger på at øysamfunnet i nord vil være ideelt som pilotprosjekt for et CO2-fritt samfunn.

Initiativtakere er miljøet omkring universitetsstiftelsen på Svalbard.

Det arbeides nå videre med planene i samarbeid med næringsaktørerer og lokalstyret på Svalbard.

Hill-Marta Solberg sier at hovedgrepene som å tas vil være å rense kullkraften, lagre CO2 i fjellet og etter hvert også få biodrivstoff til kjøretøyer på Svalbard.

Bygging av et nytt og klimavennlig kraftverk med rensing ved Longyearbyen vil være et viktig skritt på veien mot et CO2-fritt Svalbard.

Også i Ny Ålesund må det legges til rette for en renere krafttilførsel.

Svalbard er i dag et av verdens best bevarte villmarksområder, og dette er en arv vi må forvalte på den best mulige måten. Solberg vil i dag ikke sette noe tidsperspektiv på når det vil være mulig å ha et CO2-fritt Svalbard.

Hun sier at også russerne i Barentsburg er interesserte i de norske planene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger