SV vil ha uavhengig kommisjon til å granske ransakinger i politiet

Nicholas Wilkinson sa unnskyld på vegne av SV, som han mener har latt maktmisbruk fra politiet skje da de satt i regjering. Justisministeren sier politiet er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men mener debatten er viktig.

Nicholas Wilkinson (SV) snakker under en debatt i Stortinget

BA OM SVAR: Nicholas Wilkinson er helsepolitisk talsperson i SV.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er litt rart å stille spørsmål om dette til justisministeren. For dette problemet har vart i mange år, også da SV var i regjering. Jeg vil si unnskyld til alle som har blitt utsatt for maktmisbruk fra politiet, sier Nicholas Wilkinson i SV til NRK.

Under en såkalt interpellasjon på Stortinget torsdag, spurte Wilkinson justisministeren om hun kan bekrefte at det er ulovlig med ransaking av for eksempel mobiltelefon og hjem i mindre alvorlige saker.

– Mobil er hele livet når du er ung. Det er bilder, det er hvor du har vært, samtaler med kjærester, venner. Så det er en stor overtredelse fra politiet å ransake en mobil, hvis det er en person som bare har en brukerdose på seg, utdyper Wilkinson.

Høring i Stortinget om salg av Bergen Engines

AVVENTER KARTLEGGING AV POLITIET: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland måtte svare i Stortinget

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mæland: – Noe av det mest inngripende

Justisminister Monica Mæland svarte at hun ikke kan bekrefte at det foregår ulovlige ransakinger i narkotikasaker.

– Svaret på det spørsmålet avhenger av den enkelte saks faktum, sa Mæland.

– Det skal ikke herske tvil om politiets praksis ved bruk av tvangsmidler i narkotikasaker. Jeg er derfor glad for at Riksadvokaten har pålagt statsadvokatene å gjennomføre en kartlegging og vurdere av påtalemyndighetens praksis på dette området, sa Mæland.

Hun svarte at man må vente på denne kartleggingen før nye tiltak vurderes. Mæland skal få resultatet av kartleggingen 1. oktober.

Og at det var forhastet å konkludere med at det har vært en systemsvikt i politiet. Hun sa gjennomgangen vil vise om det er behov for ytterligere tiltak.

– Tvangsbruk er noe av det mest inngripende vi som samfunn gjør mot enkeltpersoner. Derfor er det viktig, når dette blir en debatt, at man går inn i det og gjør seg opp en mening om man skal gripe fatt i det eller ikke, sa Mæland.

Senere i debatten la hun til:

– Prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, gjelder også for politiet.

Ap mot rusreform – støttet SVs innspill

Ap stemte ned regjeringens forslag til rusreform. Men Martin Henriksen (Ap) sier det er viktig at justisministeren tar dette på alvor.

– Vi har et godt politi i Norge som Ap gjerne skulle sett at det var flere av. Likevel, saken SV tar opp i dag er viktig og helt nødvendig å komme til bunns i. For Ap er det viktig at justisministeren fjerner all tvil knytta til politiets bruk av tvangsmidler, sa Henriksen.

Henriksen ønsker likevel ikke å si til NRK om Arbeiderpartiet kommer til å støtte SVs forslag om en uavhengig gransking av politiets ransakingspraksis.

Venstres Carl-Erik Grimstad mente det hadde vært en ukultur som så ut til å ha bygget seg opp gjennom tiår.

Han mente justisministerens uttalelse er et tydelig signal om en loftsrydding. Han mente vi nå står det et veiskille i ruspolitikken og politiets håndheving.

En debatt om politiets tvangsbruk fått mye oppmerksomhet siden regjeringens forslag til rusreform ble lagt fram i februar.

NRK forklarer

Debatten om tvangsbruk i politiet

Hvordan begynte denne debatten?

19. februar la regjeringen fram sitt forslag til rusreform. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. Reformen er til behandling hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og er ute på høring.

Hva betyr det at forslaget er på høring?

Når et forslag er på høring, inviterer Stortinget organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill til forslagene de behandler. Høringsfristen er 15. mai. Og det er noen høringssvar som allerede har kommet inn, som er kjernen til debatten om politiets tvangsbruk. 

Hva stod det i høringssvarene?

Deler av politiet svarte at dersom rusreformen til regjeringen får flertall på Stortinget, ville politiet miste en del av virkemidlene de har i dag, til å slå ned på narkotikakriminalitet. De argumenterte med at man da vil miste muligheten til å ransake telefoner og personer på jakt etter bevis på hvem som solgte stoffet.

Er det politiet sier riktig?

Mange jurister mener det som deler av politiet sier er feil. De mener de virkemidlene politifolkene var redde for å miste, ikke var lovlige i det hele tatt. Riksadvokaten bestemte seg derfor for å presisere hva politiet kan, og ikke kan gjøre.

Hva sa riksadvokaten?

Riksadvokaten sa blant annet at politiet ikke kan tvinge folk til å teste seg for rusmidler med blod- eller urinprøver, og at politiet ikke skal ransake en person som er mistenkt for rusmiddelbruk hvis formålet er å avdekke en ukjent selger av stoffet. Han sa også at han mener det ikke er grunnlag for å si at det foreligger en grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene om tvangsbruk og ransakelser, men at han synes det må undersøkes nærmere. 

Er debatten over nå som riksadvokaten har presisert?

Debatten fortsetter, både i media og i sosiale medier. I tillegg er flere politiske partier i ferd med å bestemme seg for om de vil støtte regjeringen sin rusreform, eller ikke. Instillingen til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er ventet 27. mai. 

 

Riksadvokaten har også varslet at han vil ha en gjennomgang av ransaking i narkotikasaker. Statsadvokatene skal levere rapport til riksadvokaten innen 1. oktober i år. 

Riksadvokaten så seg for kort tid siden nødt til å klargjøre hva politiet har lov til, og hva de ikke har lov til, å gjøre i narkotikasaker.

Så fulgte han opp med å varsle en omfattende gjennomgang av politiets ransakingspraksis.

Debatten om politiets tvangsbruk får Wilkinson til å bruke ordet «skandale» om politiets praksis.

– Politiet har gjort ting som de ikke skulle gjøre. Det er ulovlig å ransake boliger og mobiltelefoner eller foreta andre inngripende tiltak, som tvunget urin- eller blodprøve på grunn av bare en brukerdose.

Krav om uavhengig gransking

Nå vil SV ha en kommisjon av utenforstående til å granske politiets ransakingspraksis – i tillegg til Riksadvokatens gjennomgang.

– Er ikke Riksadvokatens gjennomgang tilstrekkelig?

– Fordi jeg tenker at denne saken ser ut som en politiskandale. Og da trenger vi også folk utenfor justissektoren som kan se på hva som har skjedd. For eksempel at de som har blitt utsatt for maktmisbruk må få en stemme inn i dette utvalget, svarer Wilkinson.

Uavhengig av SVs forslag, har professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen sagt til NRK at han mener det kan være lurt med en uavhengig gjennomgang av politiets ransakingspraksis.

Etter debatten i Stortinget spurte NRK Mæland om det holder at påtalemyndigheten gransker påtalemyndigheten.

– Det er jo slik at statsadvokaten er bedt om å gjøre en praksisgjennomgang i alle politidistrikt. Jeg har full tillit til at dette gjøres på en ordentlig måte. Politiet er våre fremste i å opprettholde lov og orden, og er selvsagt selv opptatt av det. Og vi har ikke grunnlag for å mene i dag at det foreligger noe systematisk svikt i praksis, svarte Mæland.

Wilkinson tror han kan få gjennomslag for en uavhengig kommisjon når forslaget legges fram.

– Jeg er glad for at Ap var så tydelig i debatten. Om de støtter dette, har vi nesten flertall, sier Wilkinson.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger