Strid om formuesskatt og arveavgift på Venstres landsmøte

Store formuer bør ikke gå i arv helt gratis, mener programkomiteens leder, Sveinung Rotevatn. Arveavgift, formuesskatt og redusert rentefradrag er noen av skattesakene på Venstres landsmøte.

Sveinung Rotevatn

RETTFERDIG AVGIFT: Leder for Venstres programkomite, Sveinung Rotevatn vil gjeninnføre arveavgiften.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Det ligger ikke an til de virkelig store stridighetene på årets landsmøte i Venstre. Men noen av skattesakene vil kanskje bidra til økt temperatur.

Programkomiteen har i sitt forslag til nytt partiprogram gått inn for gjeninnføring av arveavgift, med et bunnfradrag på 10 millioner kroner.

– Fordi vi tror det er mulig å lage en modell som veldig rike folk ikke klarer å lure seg unna. Og fordi vi mener det er et problem at store økonomiske ulikheter går i arv, sier Rotevatn, som også er nestleder i Venstre.

Inntekten av en arveavgift kan investeres i gode velferdsordninger som treffer, mener han.

Landsstyret sier nei

Forslaget møter imidlertid kraftig motstand, blant annet fra Viken Venstre. Fylkesleder Arjo van Genderen peker på at Venstre var med på å avskaffe avgiften i 2014. Han har forståelse for argumentet om omfordeling, men mener arveavgift ikke har noen særlig effekt.

Arjo van Genderen, leder Viken Venstre

AVVISER ARVEAVGIFT: Leder for Viken Venstre, Arjo van Gerderen

Foto: Venstre

– Jeg tror vi tok inn 1,7 milliarder kroner det siste året vi hadde arveavgift. Det er ganske mye penger, men i norsk økonomi er det ikke det, sier han

– Man kunne planlegge for å unngå arveavgiften, sier van Genderen.

– Hvis du ikke hadde planlagt og et plutselig dødsfall skulle ramme for eksempel familiebedriften, kunne det føre til at bedriften måtte selge verdier for å betale avgiften.

Venstres landsstyre har sagt et klart nei til forslaget. Rotevatn mener likevel at resultatet av avstemningen ikke er gitt.

– Jeg tror diskusjonen om arveavgift blir en interessant diskusjon og kanskje en tett votering på landsmøtet, sier han

Dissens om formuesskatt

Formuesskatten er også en av skattesakene det blir debatt om. Flertallet i programkomiteen går inn for en videre nedtrapping av skatten

– Slik at vi ikke straffer norske eiere og beholder pengene i bedriftene, sier Rotevatn.

Mindretallet vil imidlertid holde fast ved det de kaller en moderat formuesskatt.

– Vi vil beholde formuesskatten omtrent på dagens nivå, selv om man kan gjøre enkelte endringer, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Sondre Hansmark, leder Unge Venstre

VIL IKKE SENKE FORMUESSKATTEN: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark

Foto: Johan Malvik

– Men det som denne dissensen er ganske tydelig på at det ikke er formuesskatten vi har lyst til å prioritere å senke. Det er helt andre skatter vi mener er viktige, for eksempel for mennesker med lav inntekt, ungdom i deltidsjobber – det mener jeg er skatter som Venstre bør prioritere, sier han.

Vil bremse boligprisene

En gradvis nedtrapping av rentefradraget for privatpersoner er et forslag som ligger an til å bli Venstrepolitikk etter landsmøtet. Det skal samtidig innføres lettelser i inntektsskatten.

– Hvorfor er redusert inntektsskatt bedre enn rentefradrag?

– Utfordringen med rentefradraget i dag er at det er med på å fyre opp under boligmarkedet slik at folk kan ta opp enda større lån fordi det lønner seg å ha store lån, svarer Rotevatn.

– Da driver du opp prisene i boligmarkedet der du allerede ser en prisvekst som er ganske alvorlig, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger