Hopp til innhold

Stortinget vil fjerne juryen

Et flertall av partiene på Stortinget ber regjeringen oppheve juryordningen. I stedet ønsker de en meddomsrett.

Kjell Ingolf Ropstad passerer maleri av Lars Korvald

FORNØYD: KrF har lenge tatt til orde for at juryordningen må skrotes. Nå får Kjell Ingolf Ropstad og resten av partiet viljen sin.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Dette vil bedre rettssikkerheten i norske domstoler, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad til NRK tirsdag kveld.

Det var Aftenposten som først meldte at KrF og Høyre nå har fått med seg Frp på at den 129 år lange rettstradisjonen med juryordning nå går mot slutten.

Borgarting Lagmannsrett

FERDIG: Juryordningen ble innført i Norge i 1887. Nå går det mot slutten.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

– En forutsetning for at vi støtter meddomsrett er at rettens avgjørelser skal begrunnes. Det vil være det viktigste tiltaket på mange år for å bedre rettssikkerheten, sier Frps justispolitiske talsmann, Ulf Leirstein, til avisen.

Overfor NRK sier Leirstein at han mener juryen har utspilt sin rolle, og at den i mindre og mindre grad blir brukt i straffesaker.

– Vi har alltid vært opptatt av å sikre legfolk representasjon i en jury, og i en meddomsrett vil vi også få betydelig innslag av legfolk. Når det nå allerede er flertall på Stortinget uten oss, så tenkte vi at det er bedre at vi er med og har en hånd på rattet, sier Leirstein til NRK.

Venstre frykter juristene får overtaket

Ifølge Aftenposten mener Høyre, Frp og KrF at den nye ordningen kan være på plass allerede fra sommeren neste år.

Iselin Nybø i Venstre. I bakgrunnen folk som snakker sammen

UENIG: Iselin Nybø i Venstre er bekymret for at rettssakene føres på juristenes, ikke folkets, premisser når juryordningen fjernes.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Støttepartiet Venstre blir satt på sidelinjen. Justispolitisk talskvinne Iselin Nybø er redd for at prinsippet om at folk skal dømmes av likemenn, nå svekkes.

– Når likemennene møter jurister, så er jeg bekymret for at juristene vil dominere diskusjonene. De får overtaket, sier hun til NRK.

Omstridt

I dag er det slik at ankesaker, der den tiltalte risikerer med enn seks års fengsel, behandles av en jury. Den består av ti personer, helst fem kvinner og fem menn.

Nå blir det slutt på at ti representanter fra folket med et enkelt «ja» eller «nei» kan avgjøre om den tiltalte skal dømmes eller gå fri.

Ordningen har lenge vært omstridt.

Mange jurister og politikere har vært kritisk til at juryen ikke begrunner hvorfor de mener at noen er skyldige eller uskyldige. Personer kan dermed dømmes til lange fengselsstraffer uten å vite hva som gjorde at kjennelsen ble som den ble.

I dag er det også slik at fagdommerne kan sette juryens kjennelse til side. Da må det en ny rettssak til, der en meddomsrett med tre fagdommere og fire lekdommere får det siste ordet.

– Det viser at meddomsretten også i dag er rettsikkerhetsgarantien. Juristene har allerede i dag det siste ordet ved at de kan sette til side juryens kjennelse, sier Ropstad.

KrF-seier

Han har lenge jobbet for å få Frp til å støtte representantforslaget KrF leverte i desember, der partiet tok til orde for at Stortinget skal «be regjeringen fremme forslag om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett.»

Det er dette forslaget stortingsflertallet nå stiller seg bak. Detaljene i den nye ordningen er ikke klare. Ropstad understreker at det uansett blir snakk om en meddomsrett der flertallet er lekfolk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger