Hopp til innhold

Støre på klimatoppmøtet: Vil gjøre Oljefondet til en klimaleder

I sin tale til klimatoppene i Glasgow sier statsminister Støre at Oljefondet skal bli ledende for grønne investeringer og håndtering av klimarisiko.

Klima: Klimatoppmøte COP i Glasgow. COP

KOM MED LØFTER: Statsminister Støre kom med en rekke løfter til verdens klimatopper, for hvordan Norge skal bidra til å nå 1,5-gradersmålet.

Foto: Terje Pedersen / NTB

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Det er den nybakte statsminister Støres store dag på klimatoppmøtet i Glasgow.

Foran over 120 statsledere, og en rekke klimatopper, la han frem planene for hvordan Norge skal bidra til å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. En av dem – er å gjøre Oljefondet verdensledende for grønne investeringer.

– Oljefondet er verdens største statseide fond, investert over hele verden. Vårt mål er å gjøre det til det ledende fondet innen ansvarlige investeringer og i håndteringen av klimarisiko, sa statsminister Jonas Gahr Støre fra talerstolen.

Som det siste av tre satsingsområder, understreket han hvordan finanssektoren må spille en viktig rolle i kampen mot klimaendringene.

– Som ansvarlig investor, skal fondet basere eierskapene på investeringer fra selskaper som forplikter seg til netto-null, sa Støre.

Med «netto-nullutslipp» menes at det må fjernes minst like mye CO₂ fra atmosfæren som det slippes ut.

Ifølge Parisavtalen skal dette skje innen 2050, og flere land har forpliktet seg til såkalt klimanøytralitet innen det året.

– Det er på tide å ta steget videre nå, sa Støre.

Sier ingen ser på Norge som stor, stygg klimaulv

Norge er kjent som en av de rike olje- og gassnasjonene på klimatoppmøtet.

Både Det internasjonale energibyrået (IEA) og FN mener at verden må stanse med leting etter olje og gass, men Støre mener det er helt feil å sette en sluttdato for leting etter de fossile energikildene.

Dette fordi han er bekymret for at det ikke vil være gode nok fornybare løsninger på plass dersom de fossile energikildene fases ut for tidlig.

Til NRK sier han at han ennå har til gode å møte noen i Glasgow som ser på Norge som den store, stygge klimaulven.

Greta Thunberg eskorteres på klimatoppmøtet i Glasgow tirsdag.

IKKE OLJEFAN:Klimaaktivist Greta Thunberg ble tirsdag eskortert inn på klimatoppmøtet. Hun har tidligere gått hardt ut mot norsk olje- og gass.

Foto: Magnus Borgen

– Nei, kan du hente den rødhetten der, så skal jeg gjerne snakke med henne eller han. Jeg har ennå ikke møtt noen slike, sier Støre til NRK før talen.

– Hva med Greta Thunberg?

– Ja, men hun har jeg ikke møtt. Det er mulig hun er uenig med meg på dette, men vi er enige om målet.

Se hele intervjuet med Støre lengre nede i saken.

Støre vil heller ha økt fokus på klimafinansiering og fornybare løsninger.

Karbonfangst- og lagring, havvind og hydrogen, er områder Støre mener Norge har gode sjanser til å bli verdensledende i.

– Vi har mål om å utvikle og eksportere ny teknologi som også kan være nyttig utenfor våre grenser, sa Støre i talen.

NRK forklarer

Hva blir viktig på klimatoppmøtet i Glasgow?

Hva blir viktig på klimatoppmøtet i Glasgow?

Kraftigere utslippskutt

 • Paris-avtalen er basert på frivillige utslippskutt. Hvert 5. år skal målene forsterkes og meldes inn til FN. 
 • I forkant av toppmøtet i Glasgow skulle alle land levere inn nye klimamål. Det har en del land gjort, mens flere store utslippsland mangler. 
 • De målene som er meldt inn per i dag tilsier en global oppvarming på 2,7°C ifølge FNs miljøprogram. Det er langt unna Paris-avtalens mål om «godt under 2°C» og «helst ned mot 1,5°C».
 • Klimatoppmøtet vil derfor handle om å øke ambisjonene og «keeping 1.5 alive», som britene sier det. 
Hva blir viktig på klimatoppmøtet i Glasgow?

Klimafinansiering

 • Under klimatoppmøtet i København i 2009 ble det enighet om at i-land skulle stille med 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering fra 2020. 
 • Pengene skal gå til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. 
 • Foreløpige tall fra OECD viser at dette målet ikke ble nådd, og at det ikke vil nås før 2023. 
 • I Glasgow vil det derfor være press på rike land om å bidra mer. 
Hva blir viktig på klimatoppmøtet i Glasgow?

Handel med utslippskutt

Paris-avtalen åpner for at land kan betale for utslippskutt i andre land gjennom et nytt kvotesystem. Dette regnes som viktig for å kutte utslipp så raskt som mulig. Men: Man har kranglet om reglene for dette i årevis. Det handler blant annet om...

 • ...kvoter fra gamle systemer skal kunne brukes i det nye.
 • ...å unngå dobbelttelling av utslipp.
 • ...hvorvidt kvotehandel skal ilegges en avgift som skal komme utviklingsland til gode. 

Norge og Singapore leder forhandlingene i et nytt forsøk på å bli enige. 

Hva blir viktig på klimatoppmøtet i Glasgow?

Tap og skade

 • Historisk er det de rikeste landene som har stått for størst utslipp, mens mange fattige land er blant dem som vil rammes hardest av klimaendringer. 
 • Et sentralt tema er derfor om man skal lage en mekanisme der fattige land kan få «erstatning» for klimaendringer de ikke selv er ansvarlige for. 
 • Striden står om hvem som skal betale og i hvilke grad rike land med dette innrømmer «skyld» i klimaendringene. 
Hva blir viktig på klimatoppmøtet i Glasgow?

Flere ting i «regelboka»

 • Et annet tema på møtet vil være en felles standard for å føre utslippsregnskap, såkalte rapporteringstabeller. Her har det vært strid om hvordan disse skal utformes, og om u-land skal ha de samme kravene som i-land. 
 • Det skal også forhandles om felles tidsrammer for nye klimamål. Skal alle land etter 2030 sette seg 5-årige eller 10-årige mål, for eksempel? 

 

https://www.nrk.no/klima/

Snakket ikke om olje med FN-sjefen

FNs generalsektretær António Guterres snakket derimot om olje og gass på en annen måte enn Støre, i sin åpningstale mandag.

– Nå er det nok av å ødelegge biodiversitet, kvele oss selv med karbon, bruke naturen som et toalett og drille og grave oss dypere. Vi graver vår egen grav, sa Guterres.

På vei til Glasgow satt de to på samme fly. Ifølge Støre skal de ha hatt gode diskusjoner fra hvert sitt sete.

– Snakket du med ham om olje på flyet?

Jonas Gahr Støre og FNs generalsekretær António Guterres på et fly fra Amsterdam til Glasgow. De sitter på hver sin side av midtgangen og ser inn i kameraet, med hver sin ansiktsmaske på. Guterres har lys blå skjorte og rødt slips, Støre har mørk genser med hvit skjorte under.

UENIGE: På samme vei, men på hver sin side. Hvert fall når det gjelder hva Norge bør gjøre med videre leting etter olje og gass.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Nei. Jeg snakket om hvordan vi skal lykkes i Glasgow med å holde 1,5-gradersmålet levende. Da må vi gjøre som Guterres sier – nettopp å få opp de fornybare energikildene, sier Støre.

– Men Guterres har jo sagt at han mener land må slutte å utvinne olje og gass. Gjentok han dette til deg?

– Nei, men det har han rett i. Det må være utgangen, men det må skje når vi har fått opp de nye næringene, sier Støre.

AKTUELT NÅ