Hopp til innhold

LO-topp foreslår makspris på 70 øre

En bedre strømstøtte må på plass for å få i havn et vanskelig lønnsoppgjør til våren, ifølge Jørn Eggum. LO-toppens forslag er makspris på 70 øre eller en ombygging av dagens ordning.

Strømmaster, Hakadal

REKORDDYRT: Få på plass en bedre strømstøtteordning, slik at folk flest klarer å betale regningene sine, krever LO-topp Jørn Eggum.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– På helt kort sikt er det nødvendig med politiske tiltak som kan avlaste den situasjonen som vi står i, sier Eggum til NRK.

For 2022 ble et magert år for arbeidstakerne: Ekstrem prisvekst spiste opp lønnsveksten – og vel så det.

For å unngå at det samme skjer igjen, ber nå Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som også sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, regjeringen om hjelp:

Få på plass en bedre strømstøtteordning, slik at folk flest klarer å betale regningene sine.

– Hvis vi får en håndsrekning som gjør at medlemmene våre betaler mindre av inntekten sin til strøm, fordi de får dekket mer av staten, vil det virke inn på de økonomiske kravene vi stiller ved årets oppgjør, sier Eggum.

Han spiller en av hovedrollene når Fellesforbundet om et par måneder skal ut i lønnsforhandlinger med Norsk Industri.

– Det er en tid nå fram til lønnsoppgjøret der det er viktig for oss at vi ser at vi har en handlekraftig regjering, sier Eggum.

Han minner om at strømstøtten utgjorde 0,8 prosent på den økonomiske rammen i fjorårets lønnsoppgjør. Fellesforbundets oppgjør med Norsk Industri endte på 3,7 prosent, mens prisene steg med 5,9 prosent i fjor. Uten strømstøtten ville prisveksten vært langt høyere.

APs sentralstyremøte 090123

FORSLAG: Fellesforbundets leder Jørn Eggum ber regjeringen om hjelp i forkant av vårens lønnsoppgjør.

Foto: William Jobling / NRK

To konkrete forslag

Og her er de konkrete forslagene fra LO-toppen:

  • Endre strømstøtteordningen slik at den blir basert på et forbruksvektet gjennomsnitt for hver time i én måned, og ikke et uvektet gjennomsnitt i måneden.

– I dag ser vi at prisen systematisk er høyere i de timene de fleste forbruker strøm: om natten er det billigere enn om dagen når vi spiser frokost eller lader elbilen. Da blir den reelle strømstøtten regjeringen har, lavere enn det kan se ut som, sier Eggum.

  • Øke strømstøtten til 100 prosent støtte over 70 øre.

– Nå har vi fylt opp magasinene våre. Usikkerheten for forsyningssikkerhet er ikke til stede. Da kan vi øke strømstøtten til 100 prosent over 70 øre, altså en makspris på 70 øre og at staten tar det over, sier Fellesforbundets leder.

Eggum viser til at høy prisvekst rammer de med lavest inntekt hardest, fordi de bruker en forholdsvis høy andel av inntekten sin på nødvendige varer som mat og strøm.

Les også No skal dei som bur på hytta få straumstøtte

Gramstølen

– Komplisert

I dagens ordning får forbrukerne i vintermånedene dekket 90 prosent av regningen når strømprisen i snitt overstiger 70 øre i løpet av en måned. Da er moms holdt utenfor.

Men ifølge NRKs kilder vurderer regjeringen nå å endre dette, slik at det gis støtte for hver enkelt time eller hver dag strømprisen går over 70 øre. Dette er altså i tråd med Eggums forslag.

Et sentralt punkt i regjeringens arbeid er å få på plass en ordning som er lettere å kommunisere. Det må også være en ordning som står seg over tid.

– Det vil nok være mulig å legge om til en støttesats per time. Men det vil være mer komplisert for nettselskapene å håndtere, og vil nok ta noe tid å få på plass, sier NVE-sjef Kjetil Lund til NRK.

Arendalsuka 2022

KOMPLISERT: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sammen med NVE-sjef Kjetil Lund under Arendalsuka i fjor høst.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han peker på at dagens ordning er enkel å administrere, og at folk kan lett kontrollere at de har fått riktig beløp.

NVE-sjefen peker også på andre fordeler ved dagens ordning, som ble iverksatt for vel ett år siden.

– Dagens ordning med gjennomsnittspris bidrar til energisparing ved at kundene blir eksponert for pristoppene og er tjent med å flytte forbruk til timer der prisen er lavere. Kundene vet heller ikke hva støttesatsen blir før mot slutten av måneden, noe som bidrar til energisparing gjennom måneden, sier Lund.

– Jobber med saken

Krefter i LO og innad i regjeringspartiene har over lengre tid argumentert for at strømstøtten til husholdningene bør justeres.

Før helgen bekreftet flere kilder åpent overfor NRK at dette er noe regjeringen jobber med.

Les også Aasland bekrefter: Strømstøtten kan bli endret

Olje- og energiminister Terje Aasland møter LO og NHO om strømkrisen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier arbeidet med strømstøtten ble nevnt under et møte med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og NHO i departementet sist onsdag.

– Nå bekreftet jo Aasland i dag at man ser på eventuelle tilpasninger, sånn at ordningen kan treffe bedre i den situasjonen vi er i nå, med store variasjoner i strømprisene, sa hun.

Aasland kommenterte Følsviks uttalelser slik:

– Når snittprisen er høy, er strømstøtten høy. Men om vi kan gjøre den mer relevant, ser vi på og vurderer nå.

Olje- og energidepartementet ønsket søndag kveld ikke å uttale seg om forslagene fra Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Departementet viser til Aaslands kommentarer om strømstøtten til NTB fredag.

– Det er ikke noen nye endringer på trappene, sa Aasland da.

AKTUELT NÅ