Hopp til innhold

Støre sier nei - rusreformen splitter Ap

Det blir dissens og kampvotering i spørsmålet om avkriminalisering av narkotika i Arbeiderpartiet. Partileder Jonas Gahr Støre sier nei til regjeringens rusreform. Saken blir avgjort fredag.

AUF, Oslo og Vestland tar dissens i spørsmålet. Stemmetallet blir 13 mot 4 stemmer i redaksjonskomiteen, fordi Vestland Ap har to representanter i komiteen.

Spørsmålet om avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk splitter Arbeiderpartiet, og flere har etterspurt partileder Jonas Gahr Støres holdning i saken.

Han nevnte ikke reformen med ett eneste ord i torsdagens landsmøtetale, men varslet i etterkant at han kom til å tone flagg når den politiske debatten på landsmøtet er over.

Og han holdt løftet sitt da han fredag formiddag gikk på talerstolen for å oppsummere debatten.

– Når narkotika er forbudt mener jeg det bør ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg imot generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt, sa Støre i sin tale.

– Vi skal hjelpe de rusavhengige som trenger hjelp og vi skal være solidariske med de som ikke er i befatning med rus og som ikke skal inn i det, framholdt Ap-lederen.

Arbeiderpartiets holdning til rusreformen blir avgjort ved kampvotering fredag ettermiddag. Dersom redaksjonskomiteens flertallsinnstilling skulle falle, vil det innebære at landsmøtet stemmer ned sin partileder i et høyaktuelt politisk spørsmål.

Skiller mellom unge og tungt avhengige

Flertallet i redaksjonskomiteen åpner for en differensiert avkriminalisering.

Helt konkret tas det til orde for å «foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige».

Denne gruppen skal «møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner».

Mindretallet, som blant annet omfatter Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen og Oslos byrådsleder Raymond Johansen, vil ha følgende formulering vedtatt:

«Opprettholde et forbud mot narkotika og gå inn for avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser.»

Avgjørelsen faller altså senere i dag. Du kan lese redaksjonskomiteens forslag til uttalelse i sin helhet her.

Skuffet i øst og vest

Partilederens eget fylkeslag Oslo er altså blant dem som tok dissens i redaksjonskomiteen. Varaordfører Kamzy Gunaratnam som har vært blant de mest engasjerte tilhengerne av avkriminalisering, er skuffet:

– Jeg er uenig med Jonas Gahr Støre om rusreform, skriver hun i et innlegg på Facebook.

 Kommunevalget 2019.

STÅR PÅ SITT: Marte Mjøs Persen er i mindretallet som vil avkriminalisere brukerdoser for alle. Hun er ordfører i Bergen og leder for Vestland Ap.

Foto: Marit Hommedal / NTB

– Rusreformen som regjeringen har lagt fram, er den viktigste sosialpolitiske reformen akkurat nå, men den er ikke perfekt. Arbeiderpartiet bør støtte avkriminaliseringslinja, framholder hun.

Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen er del av mindretallet i redaksjonskomiteen, som altså har tatt dissens i saken.

– Vårt forslag vil fremdeles bety at narkotika skal være forbudt. Forskjellen er at man ikke skal bli straffet for bruk og besittelse av små brukerdoser, sier hun.

AUF: – Rusavhengig ungdom må få hjelp

Mjøs Persen er opptatt av unge ikke skal møtes med straff.

– Eksperimenterende ungdom skal få klar beskjed fra samfunnet om at dette er ulovlig. Men heller enn å støte ungdommen vår ut av samfunnet med straff, skal vi de møtes med tett faglig oppfølging, sier hun.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

AUF-LEDER: Astrid Hoem vil også avkriminalisere rus for unge.

Foto: Sandra Tenud / AUF

Nestleder i AUF, Gaute B. Skjervø, er også med i mindretallet. Han viser til AUF-leder Astrid Hoem for en kommentar:

– AUF er uenige i at man kan skille mellom unge og tunge rusavhengige. Mange som er tungt inne i avhengighet er også unge. Rusavhengig ungdom må få hjelp, ikke straff. Nå er det opp til landsmøtet å avgjøre, sier Hoem.

– Er du skuffet over det Støre har uttalt om saken?

– Jonas har sagt det han mener. Jeg er uenig i det. Men nå er det opp til hver enkelt delegat å bestemme seg for hva de mener. Det er det landsmøtet som avgjør, sier Hoem.

Ønsker en løsning som favner bredt

Redaksjonskomiteens leder, Anniken Huitfeldt, sier de har jobbet godt og hatt grundige diskusjoner.

Målet har vært å komme fram til en løsning som favner så bredt som mulig i partiet.

– Det mener jeg vi har fått til. Flertallet i komiteen har kommet fram til en sosialdemokratisk rusreform, der det fortsatt skal være straff for bruk og besittelse av narkotika, men med et unntak for tunge rusavhengige og en begrensning på hvor lenge slike overtredelser står på rullebladet, sier Huitfeldt til NRK.

– I tillegg vil vi ha sterkere satsning på forebygging blant barn og unge, og en skikkelig behandlingsreform, med vekt på ettervern og ressurser til kommunene, sier hun.

anniken huitfeldt

ØNSKER BRED LØSNING: Anniken Huitfeldt leder redaksjonskomiteen som har kommet fram til to forslag.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Åpen for forhandlinger

Rusreformen er et av Venstres store gjennomslag i regjeringen.

Helseminister Bent Høie (H) var tidligere imot avkriminalisering, men har endret syn. I KrF er misnøyen stor med egen regjerings reform, men partiet vil høyst motvillig stemme for i stortingssalen.

SV, Rødt og MDG er helhjertede tilhengere av avkriminalisering, mens Sp og Frp går imot.

Det innebærer at Arbeiderpartiet er på vippen i saken, noe som forklarer hvorfor oppmerksomheten har vært så stor om dette spørsmålet på landsmøtet.

– Jeg er åpen for forhandlinger i Stortinget, for å se om vi kan komme til enighet der, sier Støre.

Samme budskap kom han med i et intervju med NRK torsdag. Da sa han at han hadde tro på at regjeringspartiene vil forhandle med Ap i etterkant, uavhengig av om partiet går inn for avkriminalisering eller ikke.

– Jeg er trygg på at det er det mulig å gjøre. Men det får jo andre ta stilling til. Det er jo sånn i politikken at du alltid ønsker å få ti av ti. Hvis du ligger an til å få åtte av ti, skal du da si nei til å snakke om det?

Arbeiderpartiets 68. ordinære landsmøte

PARTILEDER: Jonas Gahr Støre vil ikke avkriminalisere brukerdoser for unge.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Vil gi helsehjelp til avhengige

I opptakten til landsmøtet sa Støre til NRK at to forhold ved rusreformen står sentralt for ham:

– At vi får levert en reform som virkelig gir helsehjelp til rusavhengige. Det handler om grunnleggende solidaritet med sårbare mennesker. De skal møtes med helsehjelp og ikke med rettssystemet. Den andre solidariteten er å hindre at unge mennesker kommer inn i rus. En rusreform må også ivareta dette, og der er ikke regjeringens framlegg godt nok, sa han til NRK tidligere i uka.

Det samme budskapet gjentok han i talen til landsmøtet fredag.

– Vi vil ha rusreform. Vi vil gjøre noe som hjelper folk. Vi vil gjøre noe som tar oss videre, sa han.

AKTUELT NÅ