Hopp til innhold

– Vi forbereder oss på at Breivik skal sone på Ila

ILA (NRK.NO): Justisminister Knut Storberget besøkte i dag fengselet der Anders Behring Breivik sitter isolert. – Vi skal ta stilling til om fengselet må bygges ut, sier han.

Storberget ved Ila

Justisminister Knut Storberget besøkte i dag Ila fengsel og forvaringsanstalt. Jeg har stor respekt for de ansatte, som er veldig profesjonelle, sier Storberget.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Knut Bjereid utenfor Ila fengsel

Fengselsdirektør Knut Bjerkeid.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Storberget besøkte i dag Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han ønsket å følge opp de ansatte og takke de for innsatsen etter 22. juli.

LES OGSÅ: Nesten fire millioner for å sikre Behring Breivik

Bemanning og utbygging

– Vi har besøkt Ila fengsel, og de ansatte, som etter den 22. juli anstrengt har seg for å sikre at en straffesak kan gå etter rettsstatens prinsipper, sier Storberget.

Han mener man må se på hvilke tiltak Behring Breiviks varetektsfengsling og en eventuell soning krever.

– Man må se på utbygging av fengselet og kapasitet i forhold til bemanning, også ta stilling til dette. Det vil koste penger, sier han og legger til at det er naturlig med en tillegsbevilgning til Ila fengsel.

Forbereder seg

Fengselsdirektør Knut Bjerkeid sier Ila fengsel forbereder seg på at Breivik ville sitte i fengselet, også i fremtiden.

– Vi forbereder oss på at Behring Breivk blir sittende her, sier Bjerkeid.

Fengselsdirektøren legger til at de andre innsatte som soner på Ila, ikke ser noe til Behring Breivik.

– Det er kun ansatte i et høyt sikkerhetsregime som omgås siktede, sier han.

Kan gå til psykolog

Psykologer er tilgjengelige for de ansatte som jobber tett på den terrorsiktede.

– De som har med terrorsiktede å gjøre kan gå til psykologene med sine tanker og følelser, sier Bjerkeid.

Behring Breivik skal oppføre seg i fengselet.

– Han fremtrer som rolig og høflig. Det kan bli en prøvelse i fremtiden, sier Bjerkeid, og sikter til at de ansatte kanskje ikke vil tenke på Behring Breivik som en hyggelig person.

– En sterk opplevelse

Storberget sier det var en sterk opplevelse å møte de ansatte ved fengselet, noen av dem har jobbet tett mot Behring Breivik.

– De ansatte har uttrykt at de har et krevende arbeid. Jeg har stor respekt for de som jobber her. De er veldig profesjonelle, sier Storberget.

Storberget gikk også en runde i avdelingen hvor Anders Behring Breivik oppholder seg.

– Det var en sterk opplevelse, med tanke på alle de menneskene jeg har møtt gjennom hele sommeren. Det er sterkt å være her hvor han oppholder seg, sier justisministeren.

Politi - og justisdepartementet har fått bevilget 195 millioner kroner ekstra for å dekke terrorutgifter frem til 1. november. Av dette går nesten fire millioner kroner til sikringstiltak rundt Anders Behring Breivik.

Ila fengsel

Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

AKTUELT NÅ