Nesten fire millioner for å sikre Behring Breivik

Politi - og justisdepartementet har fått bevilget 195 millioner kroner ekstra for å dekke terrorutgifter frem til 1. november. Av dette går nesten fire millioner kroner til sikringstiltak rundt Anders Behring Breivik.

Terrorsiktede Anders Behring Breivik

Terrorsiktede Anders Behring Breivik Terrorsiktede Anders Behring Breivik ankommer fengslingsmøtet i Oslo tinghus fredag 19. august.

Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Fredag ble det klart at det blir bevilget 772,9 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for at departementene skal kunne dekke noe av de enorme utgiftene etter 22. juli.

Av dette går mest til Justis - og politidepartementet, som til sammen får 195 millioner kroner.

Det betyr at Justis- og politidepartementet kan overskride gitte bevilgninger for 2011 med inntil 195 millioner kroner for å håndtere situasjonen etter angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

– Angrepene 22. juli har rammet mange enkeltmennesker og satt samfunnet vårt på en stor prøve. Nå må vi hegne om demokratiet og åpenheten – men samtidig styrke tryggheten og beredskapen. Norge skal fortsatt være et åpent og trygt samfunn, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget (Ap).

Foto: Berit Roald

3,7 millioner til sikringstiltak

Av totalpakken på 195 millioner kroner skal 3,7 millioner kroner brukes til utgifter i forbindelse med sikringen av Anders Behring Breivik frem til 1. november, ifølge beregninger gjort av Finansdepartementet.

«Det vil også påløpe merutgifter til kriminalomsorgen på drøyt to millioner kroner for å håndtere sikkerheten rundt den siktede og sørge for økt bemanning ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt. I tillegg påløper det merutgifter i domstolene på 1,7 millioner kroner, særlig i Oslo tingrett», heter det på Justis - og politidepartementets hjemmesider.

– Det er viktig at politiet og andre berørte virksomheter nå kan gjennomføre de tiltak som er nødvendige av hensyn til sikkerheten og etterforskningen, og for å ivareta de etterlatte og fornærmedes behov for oppfølging og bistand, sier Storberget.

Breivik

Terrorsiktede Anders Behring Breivik på vei ut fra Ila fengsel og til fengslingsmøtet 19. august.

Foto: Grøtt, Vegard / SCANPIX

Over 140 millioner til politiet

Den største delen av pengene, 142,5 millioner kroner, kommer til å brukes av politiet.

NRK meldte fredag at den omfattende etterforskingen av terrorangrepene koster politiet nesten 900.000 kroner - daglig.

Hittil har politiet brukt over 45 millioner kroner på å håndtere hendelsene og etterforskningen.

«Etterforskningen i saken er svært ressurskrevende. Det er opprettet en egen 22.7-etterforskningsenhet i Oslo politidistrikt. I startfasen var den dimensjonert med 145 mannskaper, men vil i løpet av året bli redusert ned mot 100», melder Justis - og politidepartementet.

Storberget legger vekt på at andre politioppgaver ikke skal bli skadelidende som følge av terroretterforskningen.

Politidirektoratet sier til NRK.no at dette kunne ha blitt et problem, dersom det ikke hadde kommet ekstrabevilgninger.

– Det er viktig at andre politioppgaver i Oslo ikke blir skadelidende. Vi skal fremdeles ha et synlig politi som ivaretar befolkningens behov for trygghet. Derfor har vi lagt opp til å tilsette 100 nyutdannede politihøgskolestudenter høsten 2011, derav 95 i Oslo og fem i Nordre Buskerud politidistrikt, sier Storberget.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger