Hopp til innhold

Mangler over 2500 sykepleiere

Landets kommuner opplever stor mangel på sykepleiere. I 2035 kan det bli et behov på 28.000 sykepleierårsverk.

Eli Gunhild By

VIL HA SYKEPLEIERLØFT: Eli Gunhild By mener sykepleiermangelen er svært bekymringsfull.

Foto: NRK

Heidi Smestad

VIL HA FLERE: Heidi Smestad mener sykepleiermangelen i verste fall kan gå utover pasientsikkerheten.

Foto: NRK

– Det kan være stressende. Vi har et veldig stort ansvar når vi er på jobb, sier Heidi Smestad, sykepleier på Hvittingfoss bo- og behandlingssenter.

Denne dagen er hun eneste sykepleier på jobb med ansvar for 30 pasienter. Noen av dem alvorlig syke. Med seg har Smestad assistenter og vikarer, men hun er den eneste faglærte på jobb.

– Det er pasientene som blir lidende. Det er dem som kan få lengre sykdomsforløp og kan bli sendt på sykehus når det kanskje er unødvendig. Det kan være tøft å stå alene om store avgjørelser, sier Smestad.

Konkurrerer med sykehuset

En fersk NOVA-rapport har studert mangelen på sykepleiere i Norge, basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, Nav og KS. Arbeidskraftundersøkelsen til Nav viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge. I fjor var det mangel på 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere.

Sykepleier Smestad er også hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Kongsberg. Bare i Kongsberg kommune er det 30 ledige sykepleierstillinger.

– Det kan være at vi ikke er attraktive nok. Vi konkurrerer om sykepleierne med sykehuset i Kongsberg. De har et større fagmiljø og høyere lønn, erkjenner Smestad.

Kommuner og sykehjem rundt om i landet melder om det samme.

– Svært bekymringsfullt

Rapporten ser også på hva mangelen kan bli i framtiden. Tall fra SSB beregner et underskudd på 28.000 sykepleierårsverk i 2035.

– Det her er svært bekymringsfullt og alvorlig. Det mest alvorlige er at dette vil gå utover pasientene, sier Eli Gunhild By, sier leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Det er politisk vilje for å behandle mer ute i kommunene. Da er det helt avgjørende at vi sørger for at vi får nok sykepleiere framover, fortsetter By.

Hun peker på tre ting som fører til mangelen:

  • Avgangsalderen er lav med et gjennomsnitt på 58 år.
  • 10.000 sykepleiere jobber innenfor andre områder.
  • Veldig mange går i deltidsstillinger. Halvparten av medlemmene i Sykepleierforbundet går i deltidsstillinger.

– Konkrete tiltak

Heidi Smestad og Ragnhild Bekkjorden

BARE POSITIV: Beboer Ragnhild Bekkjorden er veldig fornøyd med jobben Heidi Smestad og de andre ansatte gjør.

Foto: NRK

Sykepleierforbundet har lansert et sykepleierløft for å få ned mangelen på sykepleiere ute i kommunene.

– Vi må sette i verk helt konkrete tiltak. Et godt virkemiddel er bedre lønns- og arbeidsforhold og ikke minst faglige, gode miljøer ute på arbeidsplassene, mener By.

Tilbake i Hvittingfoss er beboer Ragnhild Bekkejorden (96) storfornøyd med jobben de ansatte gjør.

– De er snille jenter. Jeg har det veldig bra her, sier hun.

Selv om Bekkejorden er fornøyd tror hun de ansatte sitter med en følelse av at de ikke får gjort nok. Det kjenner Smestad seg igjen i.

– Man går hjem med en følelse at man skulle ha gjort litt til. Vi ønsker gjerne å gjøre mer, men vi kan ikke være hos alle til enhver tid. Vi er ikke blekkspruter, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT