Hopp til innhold

Fire av ti mannlige sykepleierstudenter slutter – føler seg diskriminert

Sykepleierstudent Kristian Imingen Skjellet har opplevd at en kvinnelig sykepleier sa at menn bare dugde til å ta opp søppel og være på skyllerommet.

Kristian Imingen Skjellet

I MINDRETALL: Kristian Imingen Skjellet er en del av et soleklart mindretall, nemlig mannlige sykepleierstudenter. Han syns det er trist at så mange mannlige sykepleierstudenter slutter, fordi de føler seg diskriminert når de er i praksis.

Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Jeg syns jo det er veldig trist at så mange slutter. Vi trenger flere menn i dette yrket her, og det er en stor overvekt av kvinner. Og jeg merker det spesielt på arbeidsmiljøet, at det blir bedre når det er en likevekt av begge kjønn.

Kristian Imingen Skjellet er siste års sykepleierstudent ved Høgskolen i Hedmark, og for tiden i praksis ved indremedisinsk avdeling på sykehuset i Hamar. Selv om han setter pris på å være sykepleierstudent, som gir ham mye som menneske, kunne han ønske at det var flere menn søkte seg til studiet.

Og ikke minst, at flere av dem som begynte på studiet fullførte. For i hans kull har 10 av 25 gutter sluttet, altså 40 prosent.

Dette mannefrafallet er ikke unikt, det er helt identisk med landsgjennomsnittet, viser tall fra SSB. Fire av ti mannlige sykepleierstudenter fullfører ikke utdannelsen.

Blir diskriminert under praksis

Kristian mener at arbeidsforholdene som guttene møter ute i praksis kan være mye av forklaringen.

– Mange av mennene føler seg rett og slett skviset ut av rollen sin. De føler seg litt malplassert og da kanskje spesielt under praksisen. For det er jo noen kvinnelige sykepleiere som er litt skeptiske til menn.

Han husker særlig godt et eksempel på det han ironisk kaller en «gammel, god sykepleier».

– Jeg hadde en kvinnelig sykepleier i praksisen som mente at gutter dugde bare til å ta opp søppel og være på skyllerommet.

Kristian Imingen Skjellet

SNART FERDIGUTDANNET: Kristian Imingen Skjellet har praksis ved den medisinske akuttavdelingen på Hamar sykehus. Om fem uker er han ferdigutdannet, hvis han får godkjent praksisen. Han gleder seg til et langt yrkesliv som sykepleier.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Får sjokk av praktisk erfaring

Runar Bakken, dosent ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap i Høgskolen i Sørøst-Norge, har i mange år sett nærmere på kjønnsproblematikken rundt sykepleieryrket. Han har også utgitt flere bøker om temaet.

Bakken sier at guttene vet de er i mindretall når de begynner på sykepleierstudiet, men at kvinnedominansen er mye større enn guttene forventer.

– Det er et større eller mindre sjokk å erfare dette i praksis, hvor dominerende det kvinnelige er. Da tenker jeg på at lærerne er kvinner, de fleste veiledere ute i praksis er kvinner, og de er ikke vant med å lære opp menn. Hele pensumlitteraturen er gjennomsyret av at det er kvinner som skal utføre faget.

Jeg hadde en kvinnelig sykepleier i praksisen som mente at gutter dugde bare til å ta opp søppel og være på skyllerommet.

Kristian Imingen Skjellet, sykepleierstudent

– Føler seg utilpass i praksis

Han mener at mange kvinnelige sykepleiere er trangsynte på hvordan en sykepleier skal være, som gjør at menn kan føle seg utilpass når de er ute i praksis.

Runar Bakken

SYKEPLEIEFORSKER: Runar Bakken har skrevet flere bøker om kjønnsproblematikk innen sykepleieryrket. Han mener at de mannlige studentene får sjokk når de oppdager hvor kvinnedominert sykepleierstudiet er.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Jeg tror på mange måter de blir bedømt ut fra en nedarvet kvinnelig standard på hvordan du skal gjøre og være sykepleier, det tror jeg er en av forklaringene til at så mange slutter. De får ikke en bekreftelse på en slags maskulin måte å gjøre tingene på.

Han legger til at de eneste eksemplene i pensum hvor menn blir nevnt er der når det er problematisk å bli stelt av en mann.

– Du finner ikke mannlige modeller eller mannlige eksempler, bortsett fra når det er problematisk, når menn skal utføre intimvask på kvinner. Da problematiseres dette med kjønn. Jeg leverte en rapport til forfatterne av standardverket, og de ble flaue når de fikk presentert den skjeve kjønnsfremstillingen.

Hele pensumlitteraturen er gjennomsyret av at det er kvinner som skal utføre faget.

Runar Bakken

– Har absolutt konsekvenser

Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund, er svært bekymret over statistikken og det store mannefrafallet.

Eli Gunhild By

BEKYMRET: Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund, mener man på ta på alvor at så mange menn hopper av studiet. Hun mener frafallet er ekstra alvorlig med tanke på det stadig økende behovet for kvalifisert helsepersonell.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Det er alvorlig, det er ikke bra. Vi er jo veldig opptatt av sykepleierfaget skal være for begge kjønn.

Helsedirektoratet har slått fast at Norge vil mangle 30.000 sykepleiere om 20 år. I et slikt perspektiv mener By at konsekvensene av frafallet blir ekstra store.

– Dette har absolutt konsekvenser. Vi står foran store utfordringer i helsesektoren, både ved sykehusene og i kommunene. Og skal vi klare å rekruttere nok personale så er det helt avgjørende at vi klarer å redusere frafallet.

Les også:

Blogger om tilværelsen som sykepleierstudent

Kun ni prosent av norske sykepleiere er menn, en herreandel som er lavere enn mange sammenlignbare land i Europa.

Studentorganisajonen til Norsk sykepleierforbund jobber aktivt med å få flere menn til å velge sykepleieryrket. De satte i fjor i gang prosjektet «Mann kan bli sykepleier – en kampanje for å øke andelen menn i sykepleien».

Sykepleierstudent Kristian Imingen Skjellet er blant dem som er mest aktive og engasjert i problematikken.

Han har laget en blogg hvor han forteller om hvordan det er å være ung mann og sykepleierstudent. Han har mange gode pasienterfaringer fra praksisperiodene, selv om han blant annet skriver:

– Noen av de eldre kvinnelige pasientene tror det er legen som kommer på visitt, og ikke en sykepleier. Og de synes det er meget rart når jeg skal bistå dem i stell.

Gjør om litteraturen og gi mannlige veiledere

Men hva skal man egentlig gjøre for å flere mannlige sykepleiere her til lands, og for å få dagens mannlige sykepleierstudenter til å holde ut?

Runar Bakken har flere innspill og synspunkter.

– Litteraturen kan gjøres om slik at mannlige sykepleierstudenter kan gjenfinne seg selv som rollemodeller. I tillegg kan man i større grad tilby mannlige veiledere for mannlige studenter. For vi vet at det er et mønster ved at mange slutter på grunn av at de ikke får mannlig oppfølging.

Tone Trøen

VIL ENDRE TURNUS: Helsepolitisk talskvinne for Høyre, Tone Trøen, syns det er trist for norske pasienter at det er så få mannlige sykepleiere. Hun mener man må gjøre noe med turnusordningen, både livsfaseorientert turnus og muligheten til å jobbe mer i perioder, samt at man må få en mer resultatorientert helsetjeneste.

Foto: Høyre

Også helsepolitisk talskvinne for Høyre, Tone Trøen, mener man må gjøre nye grep for å få til en endring i kjønnsbalansen.

– Først og fremst må vi ha en mer moderne innstilling til dette med turnus og arbeidsliv. Vi må ha en større heltidskultur. Da må også fagforeningene være villige til å sette seg ned og diskutere turnus, både livsfaseorientert turnus og muligheten til å jobbe mer i perioder.

Hun mener dessuten at det må bli mer fokus på kvalitet og resultater.

– Helsetjenestene må bli mer kvalitetsstyrt og resultatorientert, slik at vi får de beste talentene til å søke sykepleierutdanningen, om det er kvinner eller menn.

Håper på større likevekt

Tilbake på Hamar sykehus er sykepleierstudent Kristian Imingen Skjellet klar for kveldsvakt i sin praksis ved indremedisinsk avdeling. Hva som vil vente ham av hendelser og pasienter er som alltid uvisst, men han vet det vil bli travle timer. Men så er det også det han liker aller best.

Og, til tross for den store kvinnedominansen, gleder han seg til han om kort tid skal ut i det ordentlige arbeidslivet, og hjelpe mange mennesker.

– Jeg gleder meg veldig. Nå har jeg igjen fem uker før jeg forhåpentligvis er ferdig. Det blir bra med nye eventyr og utfordringer og forhåpentligvis med et arbeidsmiljø som har en større likevekt etter hvert!