Stor interesse for skolevalgene

372 videregående skoler har meldt sin interesse for årets skolevalg som holdes 7. og 8. September, altså noen få dager før stortingsvalget.

En elev sjekker partilistene før skolevalget på Strinda videregående skole i Trondheim mandag.
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det er også anledning for skolene å gjennomføre valget i perioden 31. august til 4. september.

Lavere antall skoler

Antall påmeldte skoler er noe lavere enn ved skolevalget i 2005 og 2007, men tallet ligger ikke langt unna det antall skoler som virkelig gjennomførte skolevalget i forkant av det forrige stortingsvalget.

Det er også denne gangen Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste i Bergen som står ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av skolevalget.

20 års-jubileum

Det er i år 20 år siden det første organiserte, landsomfattende skolevalget, slik vi kjenner det i dag, ble holdt.

Det første organiserte skolevalget i NSDs regi ble arrangert foran stortingsvalget i 1989. Det er Utdanningsdirektoratet som har det overordnede ansvaret for skolevalget.

Direktør Bjørn Henrichsen ved NSD sier til NRK at det vekker internasjonal oppsikt og interesse at skolevalgene har blitt så populære og at det er mulig å samle så mange skoler til prosjektet.

Av de 372 påmeldte skolene er det 274 skoler som opplyser at de vil gjennomføre skolevalget som ”papirvalg”, mens 98 skoler vil benytte seg av elektronisk valg.

Bjørn Henrichsen sier at NSD er svært godt fornøyd med oppslutningen om skolevalget også i år. Selv om antall påmeldte skoler er noe lavere enn sist, er tallet på elever som deltar fortsatt på høyde med år da antallet skoler var høyere enn denne gangen.

Populær valgundersøkelse

Det er også interessant at det i år er rekordoppslutning om valgundersøkelsen som foregår parallelt med skolevalget. Valgundersøkelsen, der elevene får en rekke samfunnsspørsmål å besvare, foregår ved bruk av internett.

Resultatet av årets skolevalg offentliggjøres 8. September.

Skolevalget har først og fremst et pedagogisk formål. Elevens skal få praktisk erfaring med hvordan det politiske systemet virker og hvordan et valg foregår.

De får også erfaring med hvordan samfunnsvitere samler inn og håndterer informasjon. Det er også en hensikt med skolevalget at elevene skal bli oppmuntret til å delta i de ordinære valgene.

Skolevalgene pleier alltid å fange opp tendens vi ofte finner igjen ved de ordinære valgene, selv om de tallmessige resultatene kan avvike.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger