Hopp til innhold

Dobbelt så mange dødsulykker på norske veier i sommer

I løpet av sommermånedene juni, juli og august har 65 personer mistet livet i trafikken, mot 36 personer i 2012. Unge mellom 18 og 24 år, og eldre over 70 år preger statistikken.

Trafikkulykke Storlien

En person omkom i ei trafikkulykke på E14 ved Storvallen utenfor Storlien 30. juni i år. Ulykken føyer seg til en dyster statistikk over dødsulykker denne sommeren.

Foto: Björn B. Schäfer / SVT

– Vi ser rus, høy fart og manglende bruk av bilbelte. Blant de eldre tror vi nok at det fine været faktisk gjør at flere er ute, kanskje på litt uvante turer, slik at risikoen øker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen til NRK.

13 dødsfall blant unge mellom 18–24 år

I fjor omkom seks unge mellom 18–24 i sommertrafikken. I år viser de foreløpige tallene at 13 personer i denne aldersgruppen har omkommet.

– I flere av ungdomsulykkene vet vi at det har blitt kjørt svært fort, sier Gustavsen.

Statistikken er ikke bedre for personer over 70 år, 11 personer i aldersgruppen har i sommer mistet livet på norske veier, i fjor var tallet fire.

Totalt har 65 personer omkommet i sommertrafikken, 26 flere enn i fjor sommer.

VIDEO: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier dødsulykkene på norske veier preges av rus, høy fart og mangel på bilbelte.

En tredel skyldes veg- og vegforhold

Til tross for at Gustavsen lister opp mange risikofaktorer som går direkte på bilistene, innrømmer han også at en tredel av ulykkene skyldes veg- og vegforhold.

– Jeg føler et tungt ansvar for trafikksikkerheten generelt, både i forhold til vegsiden, i forhold til holdningsarbeidet og kontrollsiden.

Han synes det er vanskelig å svare på om vegvesenet gjør nok, men han understreker at de i hvert fall «gjør hva de kan.»

Skal analysere alle ulykkene

Statens vegvesen skal nå analysere hver og en av dødsulykkene fra sommeren, for å få ned den dystre statistikken.

– Vi vil gå ekstra nøye gjennom sommerulykkene for å se om det er nye områder vi skal rette spesiell innsats mot.

Gustavsen understreker likevel at dødsulykkene har blitt færre totalt sett de siste årene. (Se grafen under).

Ulykkestall sommer

Grafen viser trafikkulykkene om sommeren siden 1999.

Foto: Vegvesenet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger