– Det er vanskelig å finne tapere i dette budsjettet

I dag ble statsbudsjettet for 2011 lagt frem på Stortinget. NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas svarte leserne om de ulike postene i regnestykket.

Steinar Mediaas svarte leserne

Steinar Mediaas svarte leserne om statsbudsjettet 2011.

Foto: Kristin Granbo / NRK

«Jo» prøvde å finne kuttene i neste års statsbudsjett.

Hvem taper?

Jo

– Det er vanskelig å finne tapere i dette budsjettet. Det må være de pensjonistene som har arbeidet i offentlig sektor og som nå får de høyeste pensjonene. Disse vil få høyere skatt, svarer Mediaas.

Les også: Vinneren og taperen i budsjettet
Les mer: 1, 3 milliarder i skattelette for pensjonistene

LES ALLE SVARENE TIL MEDIAAS HER.

– Hvorfor belønne folk med mange barn?

Men KS hadde et spørsmål som gjaldt en av vinnerne i budsjettet.

Hvorfor i all verden skal vi belønne folk med mange barn. Dette er jo verdens problem nr.1

KS

Steinar Mediaas svarte at man må huske at det er barna som betaler fremtidens pensjoner.

– Den norske folketrygden er lagt opp slik at det er barna som betaler pensjonen til sine foreldre!

– Alle budsjettene øker

Og en av postene som vil få økte utgiftsrammer er helsesektoren.

Arild Oskar Olsen lurte på hvordan helsebudsjettet blir tilpasset samhandlingsreformen med «store, tunge oppgaver for kommunene med økte krav til sykehjemsplasser og økt kompetanse».

Mediaas svarte at alle budsjettene øker.

– Også innen denne sektoren. Men siden regjeringen regner med at den norske økonomien vokser med 3,1 prosent, så har den likevel valgt å ikke øke budsjettene med like mye. Men det er altså mer penger i norske helsebudsjett neste år.

– Hva er satt av til «verdens vakreste sjøreise»?

Hva er satt av til å utvikle det som omtales i Washington Post som verdens vakreste sjøreise? Og hvordan er omtalen i budsjettposten rundt Hurtigruten?

Hårek Johansen - Troms

Mer spesifikt har regjeringen lovt et sterkt budsjett for norskekysten. Hårek Johansen spurte Mediaas om det var øremerket penger til Hurtigruten.

– Jeg kan ikke se om det er bevilget noe helt spesifikt. Men dette skriver regjeringen: Det er et sterkt budsjett for kysten når regjeringa i 2011 vil styrke bevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan, slepebåtberedskap, beredskap mot akutt forurensning og vrakhåndtering. Videre foreslås å bedre vilkårene for sjøtransporten ved å redusere kystavgiften og bedre den maritime infrastrukturen.

– Blir neppe mindre svenskehandel

Chris påpekte at svenske myndigheter har planlagt å øke sine kontrollavgifter med 13 prosent.

Jeg stusset da over at ikke regjeringen, i forsøk på å demme opp for muligens den største handelslekkasjen vi har i landet, holder disse avgiftene lave. Strømstad by kan bare le...

Chris

Steinar Mediaas er enig i bemerkningen.

– Ja, dette budsjettet vil neppe føre til mindre svenskehandel...

Les også: - Et statsbudsjett for smuglere

– Skattelette for gifte uføre

Det er ikke bare mange pensjonister som får et skattelette med neste års statsbudsjett.

Flere lurte på hvordan regnskapet så ut for de uføre.

Hvordan ser budsjettet ut for uførepensjonister, blir det et løft for denne gruppen? Rammes denne gruppen av de økte skattene?

Maja

– Når det gjelder uførepensjonister skal også disse omfattes av økt trygdeavgift (fra 3 til 4,7%). Det foreslås imidlertid en videreføring av gjeldende skattebegrensningsregler men med den forskjell at regelen skal individberegnes. Det vil altså kun være den enkelte inntekt og formue som inngår i beregningen. Mange gifte uføre kan få et skattelette sammenlignet med i dag, svarte Mediaas.

Også Liv Hedemand lurte på hvordan økonomien blir for de uførtrygdede.

– Uføretrygdede skal ikke få noe dårligere økonomi etter dette.

LES MER OM STATSBUDSJETTET 2011 HER.

SISTE NYTT

Siste meldinger