Hopp til innhold

1, 3 milliarder i skattelette for pensjonistene

Budsjettforslaget for neste år gir pensjonistene 1,35 milliarder kroner i skattelette. Men én av tre må likevel betale mer. Endringene vil gagne tidligere statsansatte, mener Pensjonistforbundet.

Lommebok med pengesedler

Én av tre pensjonister må betale mer skatt fra neste år, men 1,3 milliarder skal likevel gis i skattelette for de med minst inntekt.

Foto: Illustrasjonsfoto Tor Richardsen

Pensjonister som har en årlig pensjonsutbetaling på mer enn 318 000 kroner kan vente seg en skatteskjerpelse.

43 000 personer i denne gruppen får en skatteskjerpelse på over 10 000 kroner.

– De som først og fremst får et bedre utgangspunkt, er den gruppen som hadde en sluttlønn på mellom 425 000 og 480 000 kroner i arbeidslivet. Det betyr i praksis at det er mange statspensjonister som har jobbet på gulvet eller ved kateteret som slipper skjerpelser, sier leder i Pensjonistforbundet, Borge Rørvik.

Les mer: Varsler økt skatt på store formuer

Tilpasses pensjonistreformen

Endringene som foreslås, er en del av tilpasningen til pensjonistreformen som trer i kraft 1. januar neste år.

Skattebegrensningsregelen for AFP- og alderspensjonister erstattes av et nytt skattefradrag som utgjør maksimalt 28 150 kroner. Det nedtrappes med en sats på 15,3 prosent av pensjonsinntekt mellom 158 650 kroner og 242 000 kroner, og med en sats på 6 prosent av pensjonsinntekt høyere enn 242 000 kroner.

Pensjonister som bare lever av minstepensjon, skal fortsatt ikke betale inntektsskatt. Skattefradraget skal fastsettes uavhengig av en eventuell ektefelles inntekt, og gifte AFP- og alderspensjonister skal få hvert sitt fradrag.

Mange får lettelser

Om lag 10 prosent av AFP- og alderspensjonistene får uendret skatt. Gjennomsnittlig bruttoinntekt er relativt lav blant dem som får skattelettelse og uendret skatt (238 900 kroner).

Blant de 113 500 AFP- og alderspensjonistene som får en lettelse på over 10 000 kroner (17 prosent av alle AFP- og alderspensjonister), er den gjennomsnittlige bruttoinntekten om lag 202 900 kroner.

Regjeringen ønsker å øke trygdeavgiften for pensjonsinntekt fra 3 til 4,7 prosent, og avvikle særfradraget for alder.

– Vi har forståelse for at alle må bidra, om vi skal få til den opprustningen vi ønsker oss innen eldreomsorgen. Det vi ikke har forståelse for er at det bare er pensjonistene som skal betale for dette. Når trygdeavgiften økes for pensjonister, burde den vært økt for flere grupper, sier Rørvik.

30 prosent kan få økt skatt

Om lag 30 prosent av AFP- og alderspensjonistene kan få økt skatt. Det er personer med generelt god skatteevne og relativt stor formue og kapitalinntekt.

Gjennomsnittsinntekten blant dem som får skatteskjerpelser er relativt høy (403 900 kroner), og inntekten er høyere jo større skjerpelsen er.

Blant de 43 000 pensjonistene (7 prosent) som får en skatteskjerpelse på over 10 000 kroner, er gjennomsnittsinntekten om lag 604 000 kroner.

Pensjonister som nå får en skjerpelse vil fortsatt betale mindre skatt enn lønnstakere med samme inntekt.

Les også: Hver tredje pensjonist kan få mer skatt

– Setter pensjonistgrupper opp mot hverandre

Akademikerne synes budsjettforslaget er urimelig, og mener de nye reglene innebærer en betydelig skatteskjerpelse for pensjonister med helt ordinære pensjonsinntekter.

– Akademikerne er svært skuffet over måten dette forslaget finansieres, sier leder i Akademikerne Knut Aarbakke.

Han mener regjeringen bryter med velferdsstatens viktigste prinsipp når de setter ulike pensjonistgrupper opp mot hverandre,

– Vi støtter forslaget om skattelette for pensjonister med lav inntekt men mener det er det store fellesskapet som skal finansiere dette.

Nær 10 prosent mer til alderspensjon

Det er anslått at det ved utgangen av dette året vil være om lag 665 000 alderspensjonister, omtrent 14 000 flere enn fra samme tidspunkt i fjor. Og fra neste år fram mot 2014 er det anslått at antallet vil øke med 23 000 personer årlig.

Det foreslås bevilget 128 209 millioner kroner til alderspensjon neste år, som innebærer en økning på 10 776 millioner, eller 9,2 prosent fra fjoråret.

Les også: – Høyere skatt og dyrere omsorg allerede om ti år
Les: Visste du dette om statsbudsjettet?

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger