Hopp til innhold

– Det blir sikkert en diskusjon om skattelette og offentlige utgifter

I dag skal statsbudsjettet vedtas, og finanasminister Sigbjørn Johnsen forventer en diskusjon med opposisjonen rundt skatteletter og offentlige utgifter.

Video Sigbjørn Johnsen i Stortinget

DIREKTE FRA KL. 10: Finansdebatten i Stortinget – Statsbudsjettet vedtas.

Dagen etter at vi hører om store problemer i Irland skal regjeringa her i landet få vedtatt sitt statsbudsjett, planen for hvordan statens penger skal brukes neste år. I går kunne vi lese hvordan irene må kutte i velferdsordningene, belage seg på lønnskutt og mer skatt.

Les: Irland: Må kutte raskt og brutalt

Finansministeren her i landet mener vi bør være glade for at vi tross alt er så godt stilt i disse vanskelige tider internasjonalt.

– Det går veldig bra i Norge. Vi kan se oss rundt i Europa og se hvilke utfordringer andre land står overfor, sier Sigbjørn Johnsen til NRK i dag tidlig før han tar turen til Stortinget.

Stortingets behandling av statsbudsjettet med finansdebatten begynner kl 10. Du kan se hva opposisjonen har å si, og hva finansministeren og regjeringa svarer som direktesending i toppen av denne saken.

Regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett i begynnelsen av oktober.

Les alt om: Statsbudsjettet 2011

Siden da har budsjettet blitt behandlet av Stortingets ulike komiteer, og i dag blir det vedtatt. Med rødgrønn flertallsregjering er det ingenting som kan hindre at budsjettet blir vedtatt selv om opposisjonen også vil la høre fra seg i dagens finansdebatt i Stortinget.

Utfordringer for framtida

Finansminister Johnsen mener at selv om vi har det godt i Norge ligger det verdivalg for framtida i hvordan budsjettene utformes.

– Det er veldig viktig at vi ser fremover. NRK har i dag hatt en sak om eldrebølgen eller endringer i befolkningssammensetning, sier Johnsen og henviser til NRKs sak om at eldrebølgen i stor grad vil ramme småkommuner først.

Les saken: Eldrebølgen får konsekvenser for små kommuner

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at eldrebølgen vil ramme småkommuner først, og at den kan få store konsekvenser. I 93 småkommuner vil det om 20 år være slik at mer enn en tredel av den voksne befolkningen er alderspensjonister, 67 år eller eldre.

– Disse sakene viser at vi tenker langt framover, og da blir det sikkert en diskusjon om skatteletter opp mot å ha inntekter til eldreomsorg og andre gode offentlige tjenester fremover, sier finansministeren om at han forventer en diskusjon om skatt i dagens behandling i Stortinget.

AKTUELT NÅ