Hopp til innhold

Vil bruke milliarder ekstra for å kompensere for prisstigningen

Statsbudsjettet ser ut til å ha bommet kraftig på prisveksten for 2023. Milliarder av kroner er spist opp av inflasjon. Nå lover Trygve Slagsvold Vedum å kompensere gapet.

Trygve Slagsvold Vedum, Finansminister

FORKLARTE I POLITISK KVARTER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil bruke milliarder for å kompensere for prisveksten.

– Vi er opptatt av at politiet, sykehusene våre, skolene at de skal få gjort den jobben som vi vil at de skal gjøre. Hvis prisveksten blir mye høyere enn det man la til grunn, så får de ikke gjort den jobben, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Finansministeren varsler derfor at han skal gjøre noe svært uvanlig: Dele ut penger bredt for å kompensere for de økte prisene.

– Vi ønsker å gi ro og trygghet. Og si at hvis prisveksten blir høyere enn det man la til grunn da man la budsjettet i oktober, så må man kompensere eller justere det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Bommet på prisvekst

Da statsbudsjettet for 2023 ble lagt fram 6. oktober i fjor, ble det lagt til grunn en prisvekst på 2,8 prosent i 2023.

Den prognosen er de fleste økonomer nå enige om er altfor lav. Statistisk sentralbyrå sitt anslag for konsumprisvekst i Norge for 2023 er nå på 4,9 prosent.

Les også Hva er inflasjon?

Børsen i New York

Dermed er milliarder av kroner som skulle gått til offentlig sektor, som sykehus, veibygging og politi, blitt spist opp av den sterke prisveksten.

Det er bare et par uker siden helseminister Ingvild Kjerkol varslet at sykehusene måtte ta tøffe kutt.

Nå må de kanskje ikke kutte like mye likevel.

«Ved fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober i fjor, la regjeringen vekt på å få et ansvarlig budsjett, som holdt igjen på pengebruken for å motvirke prisstigning og renteoppgang som rammer folk flest.

Oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i år, er høyere enn det som ble lagt til grunn i fjor høst. Dersom ikke det justeres, vil budsjettet i år virke betydelig strammere enn det som var meningen,» skriver regjeringen i en pressemelding.

I Politisk kvarter på NRK sier Vedum at planen er å videreføre det aktivitetsnivået man planla for i budsjettet.

Vi skal ikke bruke flere folk i offentlig sektor, men det samme antallet som vi planla for, ikke færre, sier Vedum.

Statsbudsjettet 2023

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram statsbudsjettet i oktober i fjor, var anslaget for prisveksten for 2023 på 2,8 pst.

Foto: Hanna Johre / NTB

Flere milliarder

Statsbudsjettet for 2023 er på 1748 milliarder kroner.

Hvis prisene stiger med 4,9 prosent istedenfor 2,8, som man antok i statsbudsjettet, betyr det mange milliarder som må legges til.

– Ja, det er mange milliarder per prosentpoeng, sier Vedum.

Mange milliarder kan det bli altså?

Ja, når du skal se et helt land, alle sykehusene, alle politistasjonene, alle skolene, alle sykehjemmene så blir det store beløp, svarer Vedum.

AKTUELT NÅ