Statsadvokat: – Det er nesten tilfeldig om utviklingshemmede blir oppdaget

I siste liten oppdaget statsadvokat Bjørn Kristian Soknes at en mann tiltalt for overgrep var utviklingshemmet. Hadde han ikke gjort det, ville mannen fått strengere straff.

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes

OPPDAGER IKKE: Utviklingshemmede i lettere grad kan få strafferabatt og bedre soningsforhold når de blir dømt for straffbare forhold. Førstestatsadvokat Bjørn Soknes sier han flere ganger har vært på nippet til ikke å avdekke en utviklingshemming hos tiltalte i straffesaker.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Jeg har eksempler fra egen praksis hvor jeg nesten føler at det har vært tilfeldig om det har blitt avdekket, senest i en sak fra i fjor, sier førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

I går fortalte NRK om en sterkt utviklingshemmet mann som soner en forvaringsdom ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Psykologen ved Ila fengsel mener mannen har en IQ på 53, og at han dermed ikke kan sone.

Men lettere utviklingshemmede med en IQ på mellom 56 og 75 kan derimot straffes. Utviklingshemmingen kan tas hensyn til ved å gi lavere straff og tilpassede soningsforhold.

Like før en hovedforhandling i fjor, fikk Soknes en telefon fra en forsvarer som mistenkte dette.

Tester viste at mannen hadde en IQ på 72.

– Dette fikk selvfølgelig betydning for min påstand og straffens lengde. Personen hadde vært gjennom avhør og det var tatt ut tiltale. Jeg hadde lest dokumentene og ikke sett noe som tydet på at vedkommende var psykisk utviklingshemmet.

Soknes tror ikke eksempelet er unikt.

– Jeg tror det er mange eksempler på personer som har gått gjennom hele systemet fra første avhør til soning uten at det er avdekket at vedkommende er utviklingshemmet.

Strafferabatt i nesten alle saker

Det betyr at en rekke innsatte som er utviklingshemmede soner en strengere straff enn de trolig ville fått hvis utviklingshemmingen hadde blitt oppdaget.

Forsker Jane Dullum ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi har studert 49 dommer der utviklingshemmede ble dømt.

Hun fant at retten tok hensyn til utviklinsghemmingen i utmåling av straff i 41 av 49 saker.

– Det betyr at utviklingshemmede som ikke blir oppdaget blir dømt som en vanlig innsatt, sier Dullum.

Statsadvokat Soknes mener det viser at påtalemyndigheten bør bli mer opptatt av å avdekke om en tiltalt er utviklingshemmet.

– Og da må vi ta konsekvensen av det når vi prosederer saken i retten. Det bør være slik at mennesker som har lettere psykisk utviklingshemming blir dømt til fengselsstraff i noen tilfeller. Men da bør det være et premiss som er kjent for oss og for domstolen når de avsier dommen. Det er det som er det riktige.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger