Hopp til innhold

Staten vil frata kommunene skatteoppkrevingen

Regjeringen legger ned 288 lokale skatteoppkrevingskontorer, og flytter all innkreving av skatt fra kommunene til staten. – Et helt ualminnelig dårlig forslag, raser KS.

Finansminister Siv Jensen

Finansminister Siv Jensen flytter kommunale arbeidsplasser til staten med mål om å effektivisere offentlig sektor.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen forventer å spare 400-500 årsverk over tid når regjeringen mandag foreslår å frata kommunene all skatteoppkreving.

Målet er å effektivisere og redusere byråkratiet i det offentlige. Skatteetaten overtar all skatteoppkreving, og alt ansvar for å fastsette, kreve inn og kontrollere skatter og avgifter.

– Vi gjennomfører en reform som vil føre til en mer effektiv bruk av skattebetalernes penger og som vil styrke skattyternes rettssikkerhet. Vi lever i en tid hvor teknologiske løsninger gjør at vi ikke lenger er like avhengig av å oppsøke skattekontorene, sier finansminister Siv Jensen til NRK.

Hun sier at skatteoppkrevingen er det staten som har det faglige ansvaret for også i dag, og at hun ikke anser dette som en naturlig kommunal oppgave.

Regjeringens plan er at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

På pressekonferansen sa finansministeren at forslaget er drøftet med KrF og Venstre, og at hun hadde grunn til å tro at det vil gå gjennom i Stortinget.

– Bra for innbyggerne

– Når vi kan frigjøre flere hundre millioner kroner ved å gjøre dette forenklingsgrepet, og at vi kan styrke tjenesteproduksjonen i kommunene for eksempel til ulike helsetiltak og omsorgstjenester, så vil det være bra for innbyggerne, sier Jensen.

– Ser du for deg at skatteoppkreverne skal bli helsearbeidere?

– Det er mange oppgaver som skriker etter kompetanse både i staten, kommunene og i privat sektor, så det er jeg ikke veldig bekymret for, sier Jensen.

Finansministeren er opptatt av at ressurser som i dag er bundet opp i byråkrati skal frigjøres til helsesektoren.

– Vil føre til mer byråkratisering

Men SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at forenklingsplanene til regjeringen ikke kommer til å gi den effekten de ønsker seg.

– Det kommer til å føre til mer byråkratisering. Det har vi ofte sett på den type reformer tidligere, at det blir lengre avstand mellom de som blir berørt av beslutningene og de som tar dem, og da blir det mer byråkrati, sier Vedum.

Han viser til sykehusreformen og NAV-reformen som eksempler han mener støtter sitt syn.

– Ofte er de nære løsningene de minst byråkratiske og enkleste, sier han.

– Ualminnelig dårlig forslag

Helge Eide

- Omleggingen kan gi dårligere resultater av skatteoppkrevingen, frykter KS-direktør Helge Eide.

Foto: Johnny Syversen

KS-direktør Helge Eide mener regjeringen med dagens forslag forsøker å reparere et problem som ikke eksisterer.

– Dette er et helt ualminnelig dårlig forslag, All erfaring med de kommunale skatteoppkrevingskontorer viser at de har svært gode resultater. Det har vært den enerådende oppfatningen hele tiden, sier han.

Han sier at resultatene fra den lokale skatteoppkrevingen har vist at de ligger kun promiller unna 100 prosent.

KS frykter at effektiviteten av skatteoppkrevingen blir svekket når oppgaver flyttes fra dem med lokal kunnskap og kompetanse til mer sentrale strøk.

Det kan gjøre at resultatene blir svakere enn det finansdepartementet har lagt til grunn, mener Eide.

Man skal ikke se bort fra at resultatene av innkrevingen kan bli dårligere. Det er en åpenbar fare, sier Eide, som ikke uten videre tror på finansministerens tall som viser besparelser på flere hundre millioner kroner.

– Det er merkelig at man i en kommunereform hvor man snakker om å overføre ressurser til kommunen, starter med å gjøre det helt motsatte, sier han.

– Veldig dårlig timing

1. nestleder Erik Kollerud og leder Jorunn Berland i YS

Fungerende YS-leder Erik Kollerud er bekymret for kvaliteten på skatteoppkrevingen når lokalkompetansen fjernes.

Foto: NRK

Heller ikke fungerende YS-leder Erik Kollerud er begeistret for forslaget fra regjeringen.

– Vi etterlyser en helhetlig plan. Dette er nok et eksempel på at oppgaver og funksjoner flyttes. Skatteoppkrevingen er i dag en kommunal oppgave som trekkes ut midt i en kommunereform, sier Kollerud, som kaller timingen veldig dårlig.

– At man plukker kommunale oppgaver midt i en kommunereform er vanskelig å forstå, sier han.

– Mange uavklarte spørsmål for de ansatte

– Hva blir det neste? Dette preges av et veldig tempo, der de ansatte blir informert halvannen time før offentligheten. Det er ikke lett å forvalte rollen som fagforening oppe i dette, sier Kollerud.

Han sier at de ansatte som blir berørt av endringen sitter med mange spørsmål.

– Dette fungerer optimalt i dag, og man trenger lokal kunnskap i skatteoppkrevingen. Vi er bekymret for kvaliteten for utøvelsen. Totalt sett fjerner man en viktig kompetanse i kommunene, kan hende dette ser fint ut på papiret, men man fjerner noe som fungerer ekstremt godt, sier Kollerud.

– Regjeringen bør gripe fatt i ting som fungerer dårligere enn dette, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger