Staten mener Breivik henter isolajonsbeskrivelser fra bøker

SKIEN FENGSEL/OSLO TINGRETT: Marius Emberland og Staten er ikke enig i at Anders Behring har fått isolasjonsskader i fengsel. Breiviks advokat Øystein Storrvik erkjenner at Breivik sier ting folk vil «undre seg over».

Prosessfullmektig for staten, Marius Emberland, intervjuet i pausen etter at Anders Behring Breivik har forklart seg om isolasjonsskader.

Anders Behring Breivik med snus i retten

SNUS OG ARK: Anders Behring Breivik fikk snakke om soningsforhold og ideologi i tre timer i Skien fengsel. Med seg hadde han flere skrevne ark, og en snusboks.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik fikk onsdag selv ordet i den sivile rettssaken om hans soningsforhold. I tre timer snakket Breivik om soningsforhold og angivelige isolasjonsskader, men også ideologi og politikk. Han la også frem en liste over krav han ønsker innfridd, og truet med en sivil ulydighetsaksjon.

Breivik og hans advokat Øystein Storrvik hevder sikkerhetsregimet Breivik har vært underlagt i de 56 månedene i tiden etter terrorangrepet 22. juli har gitt isolasjonsskader, og beskrev disse i en omfattende tale.

– Norge dreper 15 fanger i året gjennom isolasjon. I fem år har staten forsøkt å drepe meg ved hjelp av denne metoden. Hvis jeg ikke lykkes med å overbevise retten her i dag, vil staten lykkes med å drepe meg, sa Breivik.

«Isolasjonshodepine»

Breivik, som stort sett leste fra et forberedt manus, sier han også opplever «angst, irritabilitet, humørsvingninger og skam over ikke å mestre tortur», samt en såkalt «isolasjonshodepine».

– Man føler seg tidvis svimmel, og man føler at trykket i hodet øker, den samme følelsen man har når man tar av eller lander med et fly.

– Alt dette er umenneskelig belastende. Det er ikke mulig å vinne kampen over håpløsheten når man er underlagt slike restriksjoner og ikke vet når de skal ende, sa en engasjert Breivik i vitneboksen.

Celle i Skien fengsel

SKADELIG: Anders Behring Breivik mener forholdene han er underlagt etter terrorangrepet 22. juli 2011 bryter menneskerettighetene. Han disponerer blant annet tre celler av denne typen i Skien fengsel.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Beskrivelser fra litteraturen

NRK har tidligere fortalt at helsepersonell som har observert massedrapsmannen mener han ikke har fått isolasjonsskader, til tross for tidvis avvikende oppførsel. Den norske staten, som representeres av advokat Marius Emberland ved Regjeringsadvokaten, er tydelige på Breiviks soningsforhold ikke bryter menneskerettighetene.

– Han forklarer seg om hvordan han opplever forholdene. Noen ting er relevant, andre ting ikke så relevant. Noe av dette er detaljer, og det registrerer vi.

– Hva er mest interessant ved Breiviks beskrivelser av isolasjonsskader?

– Han beskriver det som beskrives i litteraturen som soningsskader, la jeg merke til. Det er ikke sikkert vi er enige i at det er det han har.

– Du mener dette er noe han har plukket opp i andres skriverier?

– Det er noe vi kommer tilbake til i våre prosedyrer.

– Det virker kanskje latterlig, men alle på Oslo vest vil skjønne at dette (å spise samme Fjordland-middag to dager på rad, journ. anm.) er verre enn «waterboarding».

Anders Behring Breivik / Anders Behring Breivik
Reporter Martin Fjørtoft har fulgt Breiviks forklaring fra Oslo tingrett.

KAMPSKRIFT MOT STATEN: NRKs reporter Martin Fjørtoft forteller om Anders Behring Breiviks tale til retten.

Storrvik: – Sier ting folk vil undre seg over

Til tross for at Breivik tidvis snakket om Paradise Hotel og Fjordland-middager i sin forklaring, mener Emberland at massedrapsmannen også ga viktig informasjon om hvordan han oppfattet soningsforholdene.

Til tross for at Breivik ikke har anledning til å holde noen form for tale, leste han i retten blant annet opp partiprogrammet til partiet han ønsker å starte, Den nordiske stat. Emberland gjorde ikke noe forsøk på å stoppe dette, og sa til NRK i en pause at han hadde tiltro til at dommeren ville stoppe Breivik, dersom det var nødvendig.

Dette skjedde først mot slutten av Breiviks tre timer lange forklaring. Breiviks advokat, Øystein Storrvik, fikk flere spørsmål fra pressen i pausen om det er relevant å snakke om Fjordland-middager.

– Jeg mener han gir viktig informasjon om hvordan det er å være isolert, og så er det noen ting som folk vil forundre seg over. Dette med ferdigmaten er nok noen av de tingene folk undrer seg over, men det kom viktig informasjon etter dette.

– Breivik skulle ikke snakke om ideologi: Hvordan har du gått frem for å hindre ham i å ikke snakke om ideologi?

– Jeg har hatt vanlige samtaler med min klient, men har ingen kommentar utover dette.

– Er det ikke ideologisk å snakke om en« kontrollerende, venstredominert elite» i Norge?

– Han var innom advokatstanden i samme slengen. Jeg prøver å se forbi det.

Kommentator Olav Rønneberg kaller starten på Breiviks forklaring for intense 45 minutter.

INTENS: NRKs krimkommentator Olav Rønnberg beskriver Breiviks forklaring som intens.

SISTE NYTT

Siste meldinger