Vil starte rettssaken med Breiviks forklaring

OSLO TINGRETT (NRK): I et møte hos Oslo tingrett torsdag går partene i rettssaken gjennom hovedforhandlingen. Mye tyder på at rettsaken vil starte med Anders Behring Breiviks forklaring.

Møte om hovedforhandlingen i terrorsaken, Oslo tingrett

Partene, her ved statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden møttes torsdag hos tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen (ved bordenden).

Foto: Peter Svaar / NRK

Arbeidet med å forberede og planlegge rettssaken mot Anders Behring Breivik er godt i gang. Rettssaken vil starte den 16. april og foregå i Oslo tinghus spesialbygde sikkerhetssal.

Geir Lippestad

Geir Lippestad sier at rettsaken vil begynne med Breiviks forklaring.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Torsdag møttes partene i Oslo tingrett for å gå gjennom hvordan rettssaken praktisk skal gjennomføres.

De gikk blant annet gjennom hvor mye tid som skal settes av til ulike deler av saken og hvordan vitner og beviser skal legges fram for retten, bevisoppgavene.

Breiviks forsvarer forteller til NRK at man nå er enige om at rettssaken skal starte med den tiltaltes forklaring.

– Den første uken vil gå med til siktedes egen forklaring, sier Geir Lippestad til NRK.

Sammen med de andre aktørene i saken møtte han torsdag dommeren Wenche Elizabeth Arntzen for å gå gjennom flere detaljer rundt avviklingen av rettssaken.

– Vi går gjennom gjennomføringen av hovedforhandlingen, og ikke minst spørsmål om bevisoppgaver. Det er rett og slett en planlegging av rettsaken, forteller Lippestad.

Tilbakeholden med informasjon om vitner

I tillegg til dommeren og forsvarerne deltar også statsadvokatene på møtet i Oslo tingrett.

Statsadvokat Svein Holden var tilbakeholden med å svare på spørsmål fra NRK om hva de nå kommer fram til rundt rettssaken.

Det er tidligere blitt sagt fra påtalemyndigheten at de forventer å legge fram en tiltale i saken i månedskiftet februar/mars.

Når tiltalen er klar vil det bli mer klart hvordan statsadvokatene ønsker å legge fram saken mot Anders Behring Breivik som så langt er siktet etter en av terrorparagrafene i straffeloven.

Tilregnelighetsspørsmålet skaper usikkerhet

Geir Lippestad forteller til NRK at arbeidet fra forsvarernes side med å finne egne vitner til saken nå preges av at spørsmålet om tilregnelighet ikke er avgjort.

Anders Behring Breivik og Vibeke Hein Bæra

Det er ennå usikkert om Breivik vil måtte kjempe mot stemplet utilregnelig i rettssalen.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

– Utfordringen vår er at vi må jobbe etter to spor fordi statsadvokatene har sagt at de holder mulighetene åpne for påstand om både tilregnelighet og utilregnelighet, sier Lippestad.

Hvis påtalemyndigheten går inn for å dømme Breivik til tvunget psykisk helsevern som utilregnelig er det å vente at forsvarerne vil føre vitner for å så tvil om denne konklusjonen. Dette fordi den terrorsiktede selv mener hele konklusjonen er feil og bygger på mange feilaktigheter.

Lippestad forteller at de arbeider med å finne mulige vitner som forsvarerne kan be stille i retten, men at ønskene deres også avhenger mye av hvordan tiltalen blir og hva påtalemyndigheten velger å kalle inn av vitner.

– Det er satt av én uke til forsvarernes vitneførsel. Om vi vil bruke hele denne uken er noe usikkert ennå, men vi får se, sier forsvareren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger