Hopp til innhold

SSB-tall viser økt ledighet

Justert for sesongvariasjoner var det 4,8 prosent arbeidsledige i januar i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Det tilsvarer 134.000 personer.

Laster innhold, vennligst vent..

SSBs såkalte arbeidskraftundersøkelse (AKU) har vist en gradvis økning i ledigheten, fra 3,2 prosent i mai 2014 til altså 4,8 prosent i januar i år.

Tallene viser at ledigheten gikk opp med 5000 personer fra oktober i fjor, målt som et gjennomsnitt av månedene september, oktober og november, til januar i år, også det målt som et gjennomsnitt.

– Endringen er innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med utviklingen siden mai 2014, da arbeidsledigheten var på 3,2 prosent, skriver SSB onsdag.

Siden mai for to år siden har dermed tallet på arbeidsledige gått opp med 47.000. AKU viser at 31.000 av disse var over 24 år, skriver SSB.

Finansminister Siv Jensen sier til NRK at tallene viser at det er mye usikkerhet i arbeidsmarkedet for tiden, og at det er vanskelig å spå hvor mye ledigheten vil øke.

– Derfor er det viktig at vi hele tiden iverksetter de tiltakene som trengs for å demme opp for dette. Men det vi ikke klarer å demme opp for er at oljeprisen har mer enn halvert seg på relativt kort tid, sier hun.

Var ventet å ligge på samme nivå

Det var på forhånd ventet at ledigheten ville ligge på omtrent samme nivå som ved forrige undersøkelse. Arbeidsledighetsprosenten som ble oppgitt i desember, ble onsdag justert opp fra 4,5 til 4,6 prosent.

Ifølge Reuters og Bloomberg ventet analytikerne i snitt at AKU-ledigheten ville komme inn på 4,5 prosent.

– AKU-tallene er volatile (forandrer seg lett, journ.anm.), men dagens tall passer godt inn i et bilde der arbeidsledigheten er gradvis stigende og sysselsettingen har stagnert, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar til tallene.

Steget med 25.000 siden januar i fjor

Antall ledige var i januar 134.000, mot 128.000 i desember og 129.000 i oktober. Antall ledige har steget med 25.000 siden januar i fjor.

Også hos Nordea Markets kom de svake tallene overraskende på analytikerne, men sjefanalytiker Erik Bruce advarer mot å legge for stor vekt på tall for en enkeltmåned.

– Norges Bank venter en AKU-ledighet på 4,6 prosent for 2016 i gjennomsnitt, så 4,8 prosent var svakt. Men Norges Bank legger mer vekt på registrert ledighet (NAV-tall) enn AKU-ledighet, og den registrerte ledigheten har om noe vært sterkere enn ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i en kommentar

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger