Sp: – Redd for at det blir sløst med penger

Senterpartiets Marit Arnstad er bekymret for pengesløsing og grandiose prosjekter gir for høye bompriser. Nå vil hun ha debatt om svakhetene i byvekst-avtalene.

Marit Arnstad (Sp)

Marit Arnstad er stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Ambisjonsnivået i byvekstavtalene fører til for høye bompriser, sier Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder.

Senterpartiet ønsker nå en debatt om svakhetene i ordningen med byvekstavtaler.

– Vi burde spurt oss om det er mulig å løse dette med både mindre statlige utgifter og mindre bompenger, sier Arnstad, som var samferdselsminister i 2012 og 2013.

– Det har Marit Arnstad helt rett i. Hun slår inn åpne dører, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Jon Georg Dale

Jon Georg Dale er samferdselsminister for Fremskrittspartiet.

Foto: Erik Waage

Dale viser til at han forrige uke sendte et brev til byområdene der han nettopp ba om kostnadskutt i prosjektene.

– Det er for dyre løsninger, noe som fører til for høye bompenger. Jeg er opptatt av å kutte kostnader, slik at vi får bompengene ned, sier Dale.

– For enkel tilgang

Arnstad er ikke mot at deler av bompengene kan bli brukt til å betale for kollektivtransport, men mener formålet med bompengefinansiering ofte blir for utydelig.

– Det er ikke lenger mulig for den enkelte som betaler bompenger å spore det konkrete prosjektet kan betaler inn til. Det er en svakhet ved ordningen som vi må drøfte, sier Senterparti-politikeren.

Hun mener flere av prosjektene i byvekstpakkene blir for store og dyre og drar fram E18 vest for Oslo og den nye ekspress-sykkelveien over Heimdalsmyra i Trondheim som eksempler.

– Man må spørre seg om det ikke er mulig å slanke noen av disse prosjektene og få gjennomført noe som er viktig og bra til en mindre penge.

– Er det blitt sløset med penger?

– Jeg er bekymret for at man kanskje har det, for tilgangen til bompenger har vært nokså enkel og da er det jo en tendens til at man gjerne ønsker å få prosjektet enda litt større og enda litt mer grandiost og at vi er for lite opptatt av nøkternheten i prosjektene, sier Arnstad.

Dale: – Frp i regjering har dempet bompengene

Samferdselsministeren vil ikke ta selvkritikk for inndrivingen av bompenger i byvekstavtalene, selv om disse har blitt økt på Solberg-regjeringens vakt.

Dale mener tvert imot at milliardbeløpene regjeringen har gitt til byprosjekter har dempet bompengebelastningen for bilistene.

– Uten Frps bevilgninger over statsbudsjettet hadde bompengene vært vesentlig høyere - også dersom Marit Arnstad fortsatt var samferdselsminister, sier Jon Georg Dale.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger