Svensk skattefradrag ble suksess – nå vil Senterpartiet følge etter

Senterpartiet vil nå ha skattefradrag for arbeid i hjemmet. Det må til for å få bukt med den svarte økonomien, mener flertallet i programkomiteen som gikk mot komitéleder Trygve Slagsvold Vedum.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

ØNSKER SKATTEFRADRAG: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og flertallet i Senterpartiets programkomité ønsker skattefradrag for håndverkstjenester i hjemmet, slik Sverige innførte i 2009.

Foto: Torbjørn Tandberg, KRD/Terje Bendiksby, Scanpix

Som NRK.no har avslørt de siste dagene, flommer det over av svart arbeid både i byggebransjen og blant dem som vasker hjemme hos folk.

I Sverige er både Skatteverket og bransjen enige om at skattefradragene RUT og ROT (se fakta) har fått flertallet over på hvit side.

ROT-fradraget betyr at 50 prosent av lønnskostnadene ved byggarbeider i egen bolig kan trekkes fra, inntil 50.000 kroner pr. kjøper og år.

Bedriften får den fratrukne halvdelen av lønnsmidlene utbetalt fra Skatteverket etter kort tid ved bruk av en såkalt fakturamodell, som er blitt godt mottatt av bedriftene.

RUT-fradraget gjelder tilsvarende for servicetjenester som renhold i boligen.

Følger etter Frp

Frp fremmet i Stortinget både i 2011 og 2012 et forslag om å innføre den svenske modellen, men ble nedstemt. Det har vært delte meninger i Høyre, men partileder Erna Solberg har stemt mot. Nå går programkomiteen i Senterpartiet inn for ordningen med ROT-fradrag, med åtte mot to stemmer.

– Vi ser mot Sverige der de har klart å få bukt med det svarte arbeidet. Dette vil være et utrolig viktig håndslag til de seriøse i byggenæringen og en vinn-vinn-situasjon for staten og forbruker, argumenterer statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i kommunal- og regionaldepartementet.

Trygve Slagsvold Vedum

NEDSTEMT: Komitéleder Trygve Slagsvold Vedum nådde ikke frem med sitt syn på skattefradrag.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Boligeiere er svært skattefavorisert fra før. Det virker rart på toppen av dette å gi ytterligere skattelette, uttaler Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram, som sammen med komitéleder og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum ble nedstemt.

Slagsvold Vedum var torsdag ikke tilgjengelig for kommentar.

– Et veldig effektivt virkemiddel

NRK.no har de siste dagene satt søkelyset på svart arbeid.

En fiktiv forespørsel som NRK la ut på finn.no viste at tre av fire tilbydere ville ta jobben svart.

Når det hjelper vaskehjelper i private hjem, svarer halvparten av kjøperne at de betaler svart. Til tross for at et nytt regelverk skulle kunne straffe kjøperne, er ingen blitt tatt i løpet av de to årene loven har fungert.

Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens Landsforening, mener svart arbeid finansierer kriminalitet og menneskehandel.

Audun Lågøyr

– NOE MÅ GJØRES: Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens Landsforening, mener Norge må gjøre som svenskene, og innføre skattefradrag for å bli kvitt alt det svarte arbeidet.

Foto: BNL

– Vi mener at å innføre en ordning med ROT-fradrag i Norge vil være et veldig effektivt virkemiddel mot svart arbeid, sier Lågøyr.

Lågøyr viser til erfaringene fra Sverige, som viser at innføring av ROT-fradrag langt på vei har blitt kvitt svart arbeid i byggenæringen.

– I 2009 svarte 45 prosent av bedriftene at det var vanlig eller svært vanlig å bli spurt om å gjøre arbeid svart. I en tilsvarende undersøkelse i fjor svarte 3 prosent av bedriftene det samme, sier Lågøyr.

Han mener svensk og norsk byggenæring ikke er så ulik når det kommer til privatmarkedet.

– Fagbevegelsen i Sverige sier det dette handler om er arbeidstakernes arbeidsvilkår, argumenterer Lågøyr.

Nye, hvite jobber

Ifølge Skatteverket i Sverige ble det i 2009 etablert 12.000 nye arbeidsplasser som følge av fradraget. Spesielt innen renhold har det vært en fremvekst av en langt mer lovlydig bransje.

Pia Blank-Thörnroos

POSITIVE ERFARINGER: – Folk synes det er «skönt» å betale hvitt, mener rettslig ekspert Pia Blank-Thörnroos i det svenske Skatteverket til NRK.no.

Foto: Joakim Folke/Skatteverket

– Erfaringene er at folk ikke lenger spør etter svarte jobber lenger. De vil ha det hvitt og med kvittering, sier rettslig ekspert Pia Blank-Thörnroos i det svenske Skatteverket til NRK.no.

– I Sverige var dette et arbeidsmarkedstiltak. Trenger vi det i Norge med så lav ledighet?

– Dette var både et arbeidsmarkedstiltak og et tiltak mot svart økonomi. Jeg kan ikke ha noen oppfatning av hva Norge bør gjøre, men min oppfatning er at dette vil føre til en sunnere konkurranse.

Hun forteller at innføringen av skattefradrag for håndverkstjenester (ROT) ble innført helt uten diskusjon, men at fradraget for blant annet rengjøring (RUT) skapte en helt annen debatt.

– Sverige går i pluss

NRK skrev onsdag at Skatteetaten ikke klarer å få bukt med den store veksten av vaskejobber som gjøre svart.

Det er disse fradragene som nå øker mest i Sverige, hele 18 prosent i 2012.

– Når det kommer til renhold tror jeg skattereduksjonen har veldig stor effekt. Dette er en helt ny bransje, sier Blank-Thörnroos.

–Vil ikke dette bare gagne de rike som har råd til disse tjenestene?

– Sånn er diskusjonen alltid med skatt. Det er viktig å påpeke at reduksjonen kommer fra første krone. Så om du betaler 500 kroner, får du 250 i reduksjon, svarer Blank-Thörnroos.

I fjor delte Sverige ut 16,8 milliarder i skattefradrag for disse tjenestene. Spørsmålet er hva de har fått tilbake i form av inntekter.

– ROT-avdraget har ligget jevnt på rundt 14 milliarder per år, mens det kommer inn 18–19 milliarder fra det samme arbeidet i skatter og avgifter. Selv om det koster noe å håndtere ordningen, mener vi at Sverige går i pluss, uttaler analysesjef Bjørn Welhagen i Sveriges Byggindustrier.

– Vi er kjent med disse beregningene, men kan ikke slå fast at Sverige går i overskudd på dette. Det som det ikke hersker tvil rundt er at toleransen for svart arbeid har sunket drastisk i Sverige etter denne ordningen, sier Blank-Thörnroos.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger