Hopp til innhold

Han vil avskaffe skole­guds­tjenesten i jula

Norge skal være et sekulært og moderne samfunn, og man må slutte å prakke religionsutøvelse på elvene i skoletiden. Det mener lederen i Unge Venstre. Han vil avskaffe skolegudstjenesten.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre

VIL LEGGE NED SKOLEGUDSTJENESTEN: Leder Sondre Hansmark i Unge Venstre mener Norge skal være et sekulært og moderne samfunn der tro og religion hører privatlivet til.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Jeg synes det er problematisk at man arrangerer skolegudstjeneste i skoletiden. Religion og tro er en privatsak, og gudstjeneste kan folk holde på med på fritiden. Det er ikke noe en offentlig skole skal drive med.

Det sier leder i Unge Venstre, Sondre Hansmark. Han mener Norge skal være et sekulært samfunn som ikke favoriserer én tro eller ett livssyn fremfor andre. Det mener han vi i praksis gjør når skolene blir oppfordret av regjeringen til å arrangere skolegudstjenester i forbindelse med jula.

– Dette må man kutte ut. Man må slutte å prakke på elevene religionsutøvelse i skoletiden. Det hører fritiden til, sier Hansmark.

Pilene peker nedover, bortsett fra for skolegudstjenestene

Ifølge lederen i Unge Venstre er det et paradoks at de fleste piler peker nedover for Den norske kirke, bortsett fra på ett punkt: skolegudstjenestene.

Det bekreftes også av offentlig statistikk hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Der er det nedgang i samtlige statistikkområder rundt deltakelse de siste tre årene.

  • Antall medlemmer har hatt en nedgang på 74.509
  • Antall døpte har hatt en nedgang på 5519
  • Antall konfirmerte har gått ned med 4279
  • Kirkelige vigsler har hatt en nedgang på 786
  • Antall gudstjenester har gått ned med 1512
  • Deltakere på gudstjenester totalt har stupt med 451.839

Også målt i andel av befolkningen, er samtlige tall røde.

Forslaget får imidlertid de andre regjeringspartiene til å gå i svart.

H og Frp: – Kristendommen i særstilling i Norge

Roy Steffensen (Frp) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han og komitémedlem Mathilde Tybring-Gjedde (H) er alt annet enn imponert over forslaget til Unge Venstre.

Mathilde Tybring-Gjedde

KRISTENDOMMEN I SÆRSTILLING 1: Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er naturlig at kristendommen har en særstilling i Norge. Den er innvevd i vår kultur, vår filosofi og vår litteratur, sier Tybring-Gjedde og fortsetter:

– Dette er misforstått toleranse. Jeg mener skolegudstjenester utelukkende er positivt. Det har lang tradisjon og gir elever mulighet til å lære mer om hvordan julen markeres i Norge.

Det er Steffensen helt enig i.

Roy Steffensen (Frp)

KRISTENDOMMEN I SÆRSTILLING 2: Roy Steffensen (Frp) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Foto: Frp

– Kristendommen har sterke røtter i Norge. Som samfunn mener jeg det er viktig at de som vokser opp her får lære mer om kristen kulturarv og våre tradisjoner. Skolegudstjenesten gir innblikk og innsikt i vår kristne kulturarv. Dette mener jeg er uproblematisk, og for dem som ikke ønsker å delta, er det fullt mulig å søke fritak, sier Steffensen.

AKTUELT NÅ