Hopp til innhold

Søker mann på 50+

Martin Kolberg og Arbeiderpartiet ville avsløre Frp-koden. Her kan NRK ihvertfall fortelle deg hvem Frp-velgeren er.

Siv Jensen
Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Frp-velgeren er gjerne en mann på 50 år eller mer fra Østre Østland som bor i en by i en husholdning bestående av to personer.

Middels interessert i politikk

Han har utdannelse fra videregående skole, og husholdningens inntekt er på 501.000-700.000 kroner.

Det viser NRKs store Frp-undersøkelse, utført av Norstat.

De fleste Frp-velgerne, 44 prosent, får sin hovedinntekt fra jobb i det private, mens 27 prosent har trygd som hovedinntektskilde.

Blant dem som gir sin stemme til Frp, er flesteparten middels interessert i politikk, men det er flere som sier at de har en interesse for dette, enn dem som hevder det motsatte.

En undersøkelse gjennomført i forbindelse med forrige stortingsvalg i 2005, kom det frem at Frp-velgeren heller ser på TV 2 enn NRK1 og har TV som sin viktigste nyhetskilde.

LES: Frp-velgeren foretrekker TV

Ikke de misfornøydes parti

Dersom Frp-velgeren skal stemme på et annet parti enn Frp, velger han Høyre, mens SV er partiet som står lengst fra denne velgeren.

Siv Jensen
Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Fremskrittspartiet er ikke de misfornøydes parti. Hele 79 prosent av partiets velgere er helt eller delvis enige i at Norge er et godt land å bo i, og både unge og eldre velgere er samstemte i sine gode karakteristikker av landet.

Nett-TV: Se "Hallo i uken"s Espen Beranek Holms harselas og skjeve blikk på Frp

Klart nei

Frp-velgerne er klare EU-motstandere. 54 prosent av dem ville ha stemt nei til EU-medlemskap, mot 39 prosent som mener at Norge burde bli medlem av unionen.

Enda mer positive stiller Frp-velgerne seg til en privatisering av NRK, og det er særlig de kvinnelige velgerne som ønsker en endring av dagens statlige rikskringkasting.

Klimaendringer bekymrer ikke

Fremskrittspartiet stemte mot at Norge skulle undertegne Kyoto-avtalen og er blitt sterkt kritisert i klimadebatten.

Nett-TV: Se Frps partihistorie

Da partiet holdt klimapolitiske konferanser i vår, hevdet partiformann Siv Jensen at alle som tillater seg å stille spørsmål ved om menneskapte CO2-utslipp er klodens største problem, blir stemplet som dumme og klimabøller.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Time Magazine brukte isbjørnen som symbol på den globale oppvarmingen i april 2006.

Time Magazine brukte isbjørnen som symbol på den globale oppvarmingen i 2006.

Foto: ArtPro Workstation1

- Regjeringen Stoltenberg og miljøbevegelsen driver symbolpolitikk som gjør det dyrere å fly, kjøre bil og reise. Frp vil ikke være med på å plage folk med slik symbolpolitikk, sa Jensen.

- Vi i Frp erkjenner at vi har klimaendringer. Det har vi hatt så lenge Jorden har bestått. Men er det noe helt spesielt og menneskeskapt som skjer nå, eller kan det tenkes at det er noe i det de uavhengige forskerne sier, at det er flere forklaringer enn CO2?

Og klimaendringene er ikke noe som bekymrer flertallet av Frp-velgerne. Over halvparten av dem, 55 prosent, mener at klimaendringene i liten grad representerer en trussel mot menneskene i årene som kommer.

En stor andel, 45 prosent, mener imidlertid at klimaendringene er en av de største truslene mot menneskene i de kommende årene, og blant dem finner vi i særlig grad kvinner, Frp-velgerne under 30 år, samt velgere fra Oslo.

Nett-TV: Se valgduellen fra i fjor: Liv Signe Navarsete mot Per Sandberg

Nett-TV: Se valgduellen fra i fjor: Sylvia Brustad mot Carl I. Hagen

Nett-TV: Se valgduellen fra i fjor: Jens Stoltenberg mot Siv Jensen

AKTUELT NÅ