Slipper ikke eksamen

Mange ungdommer har tatt streiken som en fin ferie og bare håpet at den skulle vare lenge.

Skoleelever i Bergen
Foto: Kjell Herning / NRK

Men ferien må kanskje utsettes, for i dag hadde forhandlingslederne i streiken et møte.

Resultatet er at de som skal ha eksamen på fredag trolig må gjennomføre den, selv om de går på en skole i streik.

- Det skal gis de dispensjasjoner som er nødvendig for at eksamen ved disse skolene skal kunne gjennomføres på fredag, sier Ole Petter Blindheim i Unios streikekomite.

Nett-TV: 70.000 barn rammes av lærerstreiken

Diskuterte opptrapping

Arbeidsgiverne hadde bedt om møtet for å diskutere tidspunktet for opptrapping av streiken. De mente at det ikke burde skje før mandag, på grunn av feil ved varslingen.

Men etter møtet var alle enige om at opptrappingen skal gå som planlagt, så lenge eksamen kan gjennomføres fredag.

- Det er et stort poeng for oss at vi begrenser skaden på tredjepersons ubehag og ulemper i konflikten, sier Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i KS.

Det er ikke sikkert alle vil være enige om at mer eksamen gir mindre ubehag, men de som trenger å forbedre karakteren på fredag får muligheten.

SISTE NYTT

Siste meldinger