Hopp til innhold

Slik vil regjeringen gjøre strømmen billigere for folk flest

Det skal bli enklere for kraftbransjen å tilby lavere fastpris på strøm til folk og næringsliv, foreslår regjeringen.

Oslo sentrum opplyst om kvelden, sett fra Ekebergutsikten

VARSLER ENDRINGER: Regjeringen vil endre skatteordning for kraftbransjen så strømmen blir billigere for deg og meg.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Regjeringen foreslår en mer varig løsning på de skyhøye og sterkt varierende strømprisene det siste halvåret. Finansdepartementet fremmer om kort tid det konkrete forslaget, som også omtales i energimeldingen som kommer på fredag.

Det skal gi forbrukerne en mer forutsigbar strømregning.

Strøm har tradisjonelt vært svært billig i Norge. Derfor har svært få norske private strømkunder fastpriskontrakter. Dette kan imidlertid endre seg etter vinterens prissjokk. Og dersom regjeringen får det som den vil.

– Vi vil legge til rette for at du kan få fastprisavtaler som gjør det mer trygt for deg. Og så endrer vi skattereglene som gjør at det blir mer attraktivt for kraftverkene å gjøre det. Så nå må kraftverkene vise seg tilliten verdig, å gi billigere og bedre fastprisavtaler.

Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Strømledninger i skumringen på Jessheim

Strømregningen skal bli mer forutsigbar for folk flest, lover regjeringen før de lanserer sin nye energimelding fredag.

Foto: Heiko Junge / NTB

Vil endre grunnrenteskatten

En endring av grunnrenteskatten er blant grepene som skal få kraftbransjen til å tilby fastpriser over perioder på tre, fem og syv år.

Den vil også sette en makspris på prispåslaget fra strømselskapene, som er mellomleddet mellom kraftprodusentene og strømkundene.

– Dette skal gi strømkundene mer forutsigbarhet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

Kraftprodusentene mener grunnrenteskatten må baseres på inntekten fastprisavtalene faktisk gir, slik systemet er for industrien.

– Vi følger malen fra storindustrien. Der er det mye lavere kraftpriser enn for en vanlig husholdning, eller et lompebakeri, sier Vedum.

Terje Aasland og Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) besøker Vamma kraftverk i Skiptvet.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

Regjeringens mål er at endringene skal gjelde fra 2023, og evalueres i 2024. Forslaget blir lagt fram og sendt på høring om kort tid. Målet er at det blir behandlet i Stortinget til høsten.

Vinn-vinn-situasjon

I dagens grunnrenteskatt er hovedregelen at kraften verdsettes til spotmarkedspris.

Men når kraftselskapene ikke kjenner spotprisen og dermed skattegrunnlaget lenger frem i tid, så øker skatterisikoen. Derfor er de i dag mindre villig til å inngå lange fastprisavtaler med strømkundene.

Divisjonsdirektør for drift i Hafslund, Stig Morten Løken, tror regjeringens forslag blir bra for både kraftbransjen og kundene.

Også konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, er fornøyd med forslaget:

Denne vinteren har vist at strøm kanskje ikke er egnet for kortsiktig spekulasjon. Kraftmarkedet er komplisert og påvirkes av en rekke faktorer i inn- og utland. Derfor er det bra at regjeringen nå imøtekommer behovet for lave og mer forutsigbare kostnader for både husholdninger og næringsliv.

Store forventninger

Forbrukerrådet har store forventninger, men vil gjerne se forslaget i detalj før den endelige dommen kommer.

– Men basert på det vi har lest i dag fremstår det som interessant, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Blyverket forventer at fastprisavtaler blir mer attraktivt i fremtiden, fordi prisene svinger så veldig. Hun er også interessert i å se hva regjeringen vil sette som makspris på påslaget fra selskapene som selger strøm.

– For i dag er det umulig for forbrukeren å vite hvor store marginer disse har på fastprisavtalene de selger.

Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet er avventende optimist om ny strømordning.

Foto: John Trygve Tollefsen

Dette lovet regjeringen i fjor

I fjor høst sa tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at hun vil «bidra til lavere strømkostnader for husholdninger og næringsliv i hele landet, og mindre konflikter knyttet til nettutbygging».

I Hurdalsplattformen pekte regjeringen på flere nye og viktige satsingsområder i energipolitikken framover.

Plattformen beskriver en rekke «kraftfulle tiltak» for å få ned strømprisene.

Regjeringen har sagt de vil lage «en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og andre energi- og infrastrukturutbygginger som krever konsesjon».

I tillegg har regjeringen sagt at de vil sette ned en energikommisjon. Den skal kartlegge Norges energibehov og foreslå økt produksjon.

Fredag legges den nye energimeldingen frem.

AKTUELT NÅ