Slik vil Norwegian-sjefen bygge et nytt Norwegian etter krisen

Norwegian kjemper for å overleve de neste månedene. Overlever selskapet koronakrisen er det er annerledes flyselskap som kommer ut på den andre siden, forteller konsernsjef Jacob Schram.

Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

KRISEPLAN: Konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram, forteller om flere endringer for selskapet.

Foto: NRK

Kriserammede Norwegian har lagt frem detaljerte planer for å berge selskapet (se faktaboks). Det skal gjør at Norwegian håper å holde selskapet flytende til de er på vingene igjen skikkelig fra høysesongen 2021, med vanlig drift fra 2022.

Timer etter kriseplanen ble lagt frem, tok NRK fly med konsernsjef Jacob Schram.

– Vi tror den redningsplanen vi har nå er realistisk, og vi mener det er en god plan. Det som gjenstår nå er at aksjonærene går på generalforsamlingen og stemmer ja. Det vil redde selskapet.

Tar ned langdistanse

Koronakrisen gjør at Norwegian i dag har 7 av 156 fly på vingene. Planen for «nye Norwegian» er 40 prosent lavere kapasitet enn i dag, og 110 til 120 fly.

– Nye Norwegian er fortsettelsen av selskapet vi har, men i en enda bedre utgave. Vi skal ha enda mer fokus på lønnsomhet, det blir helt kritisk. Måten vi skal få dette til på, er å ha enda mer fokus på lønnsomme ruter og nettverk, sier Schram.

Allerede før koronakrisen slet selskapet med ulønnsomme ruter, særlig på langdistansesiden.

– Planen vår vil gi cirka en halvering av flåten av langdistansefly. Så må vi se hvordan etterspørselen blir. Dette med å fly direkte og utfordre de med dyrere billetter har vi troen på. Det vi kan bli enda bedre på, er hvor disse rutene skal gå mellom.

De største kuttene planlegger de mellom de store knutepunktene og mindre flyplasser på langdistanserutene, uten at det er presisert hvilke flyplasser som kan bli kuttet. Det er planlagt litt færre flyginger mellom de nordiske landene og EU, og trafikken internt i Norge regnes som kjernedrift.

London, New York og Los Angeles løftes frem som ruter de vil satse på videre.

Han sier de også har planer om å øke inntektene utenom flybillettene gjennom tilleggssalg.

Norwegian-fly Sola

PARKERT: Norwegian har de siste dagene kun hatt syv fly i drift, resten står parkert etter svikt i reisende på grunn av koronaviruset. Disse flyene har stått parkert på Stavanger lufthavn Sola.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kriseplan

Kriseplanen til Norwegian innebærer at selskapet skal omgjøre tilstrekkelig av gjelden til å kvalifisere til de 2,7 milliardene i kriselån staten har lagt på bordet. I en presentasjon til aksjonærene, skriver Norwegian at det er kritisk for selskapet å få disse pengene innen midten av mai, for å unngå at kassa går tom.

– Klarer vi å gjennomføre planen vi har lagt, havner vi langt over målet på åtte prosent egenkapital som staten har satt, sier Schram til NRK.

Norwegian må gjennom to hindre for å få planen godkjent. Først må kreditorene godta å gjøre lån om til aksjer, så må generalforsamlingen gi tommel opp til dette 4. mai. Schram sier at forhandlingene vil vare helt frem til generalforsamlingen.

– Man vet ingenting før man står på generalforsamlingen. Men dette er en kombinasjon av kreditorer, leasingselskaper og obligasjonseiere og at de ønsker å konvertere gjeld til egenkapital. Det vi har tro på er at det kan være cirka 1,2 milliarder dollar ved en slik konvertering.

Schram sier at han ikke kan gå inn i detaljer på hva kreditorene og leasingselskapene har signalisert.

Endret regelverk

I utgangspunktet må forslaget om gjeldskonvertering få 2/3-deler flertall under generalforsamlingen, men en ny hastelov gjør at halvparten kan holde.

I dag er det få store eiere i selskapet. Schram erkjenner at det gjør forhandlingene med aksjonærene vanskeligere.

– Det viktigste jeg kan si til alle de, er at de støtter opp om selskapet og stemmer ja under generalforsamlingen.

Lykkes planen til Norwegian, vil dagens aksjonærer sitte igjen med marginale 5,2 prosent av selskapet – før emisjonen, ifølge Norwegians egne beregninger. Det gjør at en aksjonærgruppe har varslet at de ikke vil støtte selskapets planer slik de er i dag, og ber staten om å bidra med mer for å berge selskapet.

Schram kommer med en advarsel:

– Alternativet her er mye verre. Det som er viktig her er at selskapet overlever og at de sier ja på generalforsamlingen, sier Schram, og legger til at en redning fra staten ikke er en realistisk rute.

Gulrot

I kriseplanen ønsker Norwegian også å hente inn 400 millioner kroner i friske penger gjennom en emisjon. Hvor mye de nye aksjene vil tegnes for, vil Norwegian varsle i forbindelse med generalforsamlingen 4. mai.

Schram ønsker å bruke nye aksjer som en gulrot for dagens aksjonærer.

– De som er aksjonærer per 30.4 vil få tilgang til å kjøpe aksjer gjennom en fortrinnsrett etter generalforsamlingen til et godt rabattert pris, sier Schram.

SISTE NYTT

Siste meldinger