Hopp til innhold

Nesten 23.000 personer kan bli tatt ut i storstreik søndag

Fra søndag 16. april kan det blir streik over store deler av landet. Her er full oversikt over hvilke bedrifter som kan rammes.

Barnehagestreik - folk i gule vester går i tog. De bærer plakater og går nedover Karl Johan.

MULIG STORSTREIK: LO og YS har meldt at de vil ta over 24.000 medlemmer ut i streik fra og med søndag, om de ikke kommer til enighet med NHO i lønnsforhandlingene. Her fra streik i fjor høst.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Meklingen hos Riksmekleren starter klokka 10 på fredag. Blir det ikke enighet mellom NHO på den ene siden og LO og YS på den andre, kan det bli streik.

22.947 LO-medlemmer fra bedrifter og industri over hele landet kan bli tatt ut i en mulig storstreik.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er godt forberedt på streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

På lenken under kan du lese den fulle oversikten over hvilke bedrifter som skal først ut i en streik:

– En utvikling som må snus

Blant bedriftene som rammes, er Ringnes, Mack, Aas, Hansa og Dahls bryggerier.

Særlig Ringnes går det hardt utover, som nevnes 19 ganger i oversikten.

Flere industriarbeidere og fergeansatte blir også rammet.

Oversikten, en varsel om plassfratredelse, ble offentliggjort av LO tirsdag. De ansatte vil bli tatt ut i en eventuell streik fra og med lørdag 15. april ved midnatt.

– Ved en eventuell konflikt planlegger LO å ta ut et bredt spekter av bransjer over store deler av landet, uttaler Følsvik.

NRK forklarer

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva forhandler de om?

I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor.

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva er frontfagsmodellen?

Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri forhandler først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. 

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva krever LO?

LO krevde reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO ville ikke love reallønnsvekst, men mente at lønnsevnen hos bedriftene måtte bestemme.

Partene i frontfaget ble enige om en ramme på 5,2 prosent.

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hva med de som ikke er i frontfaget?

Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. 

Hva betyr årets lønnsoppgjør?

Hvordan foregår forhandlingene?

Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik. 

LO-lederen mener utviklingen i personøkonomien i landet ikke kan fortsette som nå.

– To år på rad har flertallet av arbeidstakere opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten. Dette er en utvikling som må snus.

Deres medlemmer skal ha sin del av kaka, sier Følsvik, som understreker at flere bedrifter nå går med høye overskudd.

– Norske arbeidstakere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at arbeidstakerne får sin del av verdiskapningen.

Peggy Hessen Følsvik har på seg mørk jakke, blått sjal og har kortklipt, lyst hår. Bak henne er rød-brun vegg og et maleri.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Foto: William Jobling / NRK

YS tar ut 1500 i mulig streik

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund varslet tidligere tirsdag at de tar ut 1500 medlemmer hvis det blir streik i frontfaget.

Frontfaget består av industri som er internasjonalt konkurranseutsatt. Det er deres lønn som forhandles først.

Det man kommer frem til i disse forhandlingene, utgjør en ramme for resten av lønnsoppgjøret.

YS har varslet Riksmekleren om plassfratredelse for 1441 medlemmer. De har også varslet plassoppsigelse for omtrent 16.300 medlemmer.

NHO: – Naturlig med bistand fra Riksmekleren

Bruddet mellom partene skjedde 30. mars. Dermed måtte Riksmekleren inn.

I år skal hovedforbundene, LO for arbeidstakerne og NHO for bedriftene, forhandle på vegne av alle.

185.000 arbeidere er med.

– Det er skuffende at NHO ikke ville komme arbeidstakerne i møte. Derfor må vi nå be om hjelp fra Riksmekleren i håp om å komme til enighet der, uttalte Følsvik om bruddet.

NHOs toppsjef Ole Erik Almlid fulgte opp:

– Vi må ikke ende med et oppgjør som går ut over bedriftenes konkurranseevne og mulighet til å skape og utvikle arbeidsplasser. Dessverre står vi så langt fra hverandre at det er naturlig å be Riksmekleren om bistand, sa han.

Reallønnsvekst

Tidligere i vinter vedtok LO sine krav.

Tre hovedkrav er reallønnsvekst, likelønn og lavlønnstillegg.

Neda Karimi i hjemmetjenesten i Oslo fortalte NRK hvordan høye priser har spist opp hennes lønnsøkninger de to siste årene.

Lønna hennes er ca. 450.000 kroner i året, fortalte hun.

Helsefagarbeider Neda Karimi jobber som hjemmesykepleier

Neda Karimi.

Foto: Anders Børringbo

Samlet kan man si at det ikke har vært reallønnsvekst på åtte år, sier Geir Axelsen, leder i Teknisk beregningsutvalg (TBU).

– Samlet reallønnsvekst fra 2015 til 2022 har ikke vært høyere enn rundt en halv prosent, sier han. Grovt sett kan en dermed si det ikke har vært reallønnsvekst siden 2015.

TBU antar at prisveksten blir på 4,9 prosent i 2023.

Lønnstilleggene må over dette hvis det skal bli reallønnsvekst.

Utvalget regner ut tallene som partene bruker i lønnsoppgjøret.

NHO har svart at bedriftenes konkurransekraft og lønnsevne må være avgjørende i årets oppgjør. NHO peker på at de har mange forskjellige bedrifter som kan bli rammet ulikt av høye lønnskrav.

AKTUELT NÅ