Her drar kommunen hjem til folk for å «utrydde» oljefyringen

Oslo kommune drar på døren til folk for å bli kvitt flere gamle oljefyrkjeler fordi mange ikke aner hva de skal gjøre når fyring med vanlig fyringsolje blir forbudt om tre år. Eivind Thomsen (75) går for varmepumpe etter kommunens besøk – og her er flere tips til deg.

Anders Brage Mikkelsen fra Oslo kommune (t.v) på besøk i fyrrommet hos Eivind Thomsen.

Anders Brage Mikkelsen (t.v.) fra Klimaetaten i Oslo kommune er på besøk hos Eivind Thomsen. Han tror han ender med å bytte ut oljefyren med jordvarme, selv om det er en investering på godt over 200.000 kroner. – Hjemmet er det viktigste du har, det er ikke der man skal spare, sier Thomsen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Denne fyrkjelen fungerer egentlig utmerket, sier Eivind Thomsen.

Han har fått besøk av energirådgiver Anders Brage Mikkelsen fra Klimaetaten i Oslo kommune. Mikkelsen er med på å drive Oljefrihjelpen, som gir huseiere råd om alternativ til fossil oljefyring.

Har gått tregt

Det har hittil gått tregt å få folk til bytte ut oljefyren, i hvert fall målt på hvor mange som søker støtte fra Enova til å bytte ut. De siste årene har bare om lag 1.200 i året søkt og fått støtte til å fase ut oljefyrikjel og parafinkamin på landsbasis. Det blir antatt at det er mellom 100.000 og 150.000 slike anlegg i drift i dag.

Lan Marie Nguyen Berg

Miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet de Grønne.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Jeg tror at både staten og andre kommuner enn Oslo også bør gå aktivt til verks, ta kontakt med folk og gi råd om hva som kan være alternativene til oljefyring, sier miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

160 har fått besøk

I høst fikk 3500 husstander tilbud om hjemmebesøk av Oljefrihjelpen. Til nå har over 160 takket ja. Enda flere husstander med oljefyring får i disse dager tilbudet.

Det var Venstre som foreslo å opprette Oljefrihjelpen i Oslo.

Guri Melby (V)

Guri Melby, gruppeleder for venstre i Oslo bystyre.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette er et godt eksempel på at vi kan få folk med oss i kampen for å redusere utslipp, bare vi tilrettelegger godt nok, sier gruppeleder for partiet i bystyret, Guri Melby.

– Kan jeg fyre med bioolje?

– Kan denne oljefyren konverteres til å bruke bioolje, spør Thomsen.

– Fyrkjelen ikke så gammel, så det vil jeg tro. Bioolje har litt andre egenskaper enn vanlig olje, du må nok bytte noen deler og justere litt, men det er en ganske beskjeden investering. Så er jo spørsmålet hvordan den økonomiske inntjeningen blir, du er jo avhengig av hvordan den prisen på bioolje utvikler seg, svarer Mikkelsen.

– Et par av naboene har lagt inn jordvarme og er begge kjempefornøyde. Men hva koster det og hva kan jeg oppnå, spør Thomsen.

Eivind Thomsen (t.v) og Anders Brage Mikkelsen utenfor Thomsens hus ved Røa i Oslo.

Eivind Thomsen (t.v.) hadde undersøkt litt på forhånd. – Jeg har fått bekreftet det jeg trodde, sier han etter å ha fått besøk av energirådgiver Anders Brage Mikkelsen fra Oslo kommune.

Foto: Kjartan Rørslett

– Det varierer, men de fleste koster vel 200.000 kroner eller mer. Men de er veldig effektive, du får tre kilowatt-timer ut for hver kilowatt-time du putter inn.

Tilbud til alle

Thomsen hadde undersøkt litt på forhånd og er fornøyd med rådene fra Mikkelsen.

– Jeg har fått bekreftet det jeg trodde på forhånd. Og jeg tror nok vi satser på å få installert varmepumpe med bergvarme her.

– Så dere går for den største investeringen?

Radiator

Det er radiatorer over hele huset, som er fra 1959.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Huset der du bor er det viktigste du har. Det er ikke der du skal spare pengene, sier Thomsen.

Her er noen alternativer til fossil oljefyring:

–Det finnes flere alternativer til fyring med fossil olje. Hva du bør velge, avhenger av hvor lenge du regner med å bli boende bo i huset ditt – og hvor mye du er villig til å investere, sier fagsjef i VVS-foreningen, Knut Olav Knudsen.

Han har lang erfaring i å se etter alternativer til oljefyring og har det siste året opplevd å trekke fulle hus på informasjonsmøter i regi av kommuner eller Naturvernforbundet.

Vann-til- vann-varmepumpe – (bergvarme)

Utnytter varmen som er i grunnen gjennom en energibrønn som bores ned i fjell. Dette regnes som den mest effektive varmepumpen. Forutsetter at du har vannbåren varme i huset, enten i form av radiatorer eller vannslynger i gulvet. Henter ut tre-fire ganger mer energi ut enn du putter inn. Investeringskostnadene for en enebolig er i snitt 230.000 kroner, inkludert brønnboring. I Oslo er prisen erfaringsmessig høyere, rundt 250.000 kroner. Støtte fra Enova: 30.000 kroner. I tillegg får du 10.000 kroner for å fjerne oljetanken.

– Hvis du har tenkt å i huset ditt noen år framover og er villig til å gjøre en stor investering, så er dette den absolutt mest lønnsomme oppvarmingsløsningen, sier Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen.

Knut Olav Knudsen

– Tenk komfort også, ikke bare økonomi, sier Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Luft-til-vann-varmepumpe

Henter ut varme fra lufta ute og produserer varmt vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Henter ut to-tre ganger mer energi enn du putter inn. Den er altså effektiv, men ikke like effektiv som en vann-til-vann-varmepumpe. Til gjengjeld er investeringskostnadene lavere, rundt 170.000 kroner i snitt – men noe dyrere i Oslo. Du slipper brønnboring. Støtte fra Enova: 20.000 kroner, pluss 10.000 kroner for å fjerne nedgravd tank.

Bioolje

Etter 2020 er det fortsatt tillatt å fyre med bioolje, som kan produseres av for eksempel slakteavfall, brukt frityrolje og planteolje. Du kan altså i de fleste tilfeller bruke den oljefyrkjelen du har, men må få justert dyser og brenner og tanken bør renses. Til samen koster dette 15-20.000 kroner.

– Løsningen passer for dem som ikke vil gjøre store investeringer og fortsette å bruke oljefyren. Men vær obs på høye fyringsutgifter. Nå er andregenerasjons biofyringsolje, som er den beste til bruk i en enebolig, tre kroner dyrere for literen enn vanlig fyringsolje, sier Knudsen.

Fyre med strøm

Du kan velge å fyre det vannbårne anlegget ditt med strøm.

– Da er det beste å installere en akkumulatortank med el-kolbe, sier Knudsen. I stedet for fyringsolje, bruker du strøm til å varme opp vannet som sirkulerer i radiatorene eller i gulvvarmen og til tappevannet. Investeringskostnaden er på mellom 20.000 og 50.000 kroner.

– Sørg for at du velger en tank som seinere en gang kan kobles til en varmepumpe anbefaler Knudsen.

Solfanger

Solfangere lar sola varme opp tappevann og kan gi et lite bidrag til oppvarming. Ikke noe å basere all oppvarming på, men kan være et nyttig tilskudd. Og hvis du bruker mye varmtvann er det ekstra gunstig.

– Er du så heldig å ha svømmebasseng, eller driver vaskehall eller campingplass, er det ideelt, sier Knudsen.

Solfanger

Solfanger på hustak i Bodø.

Foto: Kari Skeie / NRK

Et typisk solfangeranlegg med seks kvadratmeter solfanger, bereder og montering koster 50.000 kroner og gir 2.000–3.000 kWh varme. Dekker tappevannet halve året. Kan gjerne kombineres med for eksempel vedovn med vannkappe.

Støtte fra Enova: Avhengig av størrelse på solfangerne, maks 15.000 kroner.

Pelletskjel

Bruker trepellets som brensel i stedet for fyringsolje. Krever litt mer vaktmesterinnsats, pellets er mer plasskrevende å lagre enn olje. Pellets har en lavere pris pr. kilowatt varme enn strøm og olje.

– Egner seg nok enda bedre for større bygninger, som skoler, industribygg og borettslag, sier Knut Olav Knudsen. Investeringskostnad: Rundt 200.000 kroner for et automatisert anlegg. Enova-støtte: 25.000 kroner, pluss 10.000 for fjerning av oljetank.

Ved- eller pelletsovn med vannkappe

Virker som en vanlig vedovn i stua, men varmer i tillegg opp vann til radiatorer andre steder i huset og tappevann. Egner seg godt hvis du har tilgang rimelig ved og liker å fyre i stua. Med vannkoppe samles om lag 60–70 prosent av varmen opp og kan brukes andre steder i huset. Investeringskostnad: 30.000–50.000 kroner. Enova-støtte: 10.000 kroner.

Vedovn med vannkappe

Vedovnen hjemme hos Knut Olav Knudsen har vannkappe og gir ikke bare varme i stua der den står. Den varmer også opp vann som gir varme og tappevann i resten av huset.

Foto: Knut Olav Knudsen

SISTE NYTT

Siste meldinger