Slik finner du ut om Nav-ansatte har snoket på deg

Frykter du at ansatte i Nav har sett informasjon om deg de ikke har lov til, kan du henvende deg til Navs kontaktsenter eller ditt lokale Nav-kontor.

Nærbilde av hånd som holder i penn over et skjema

Sykmeldinger er blant informasjonen Nav-ansatte har tilgang til, og potensielt kan misbruke dersom de gjør ulovlige søk.

Foto: Ola A. Thorset / NTB Scanpix

I november kom en rapport som viser at snoking fra Nav-ansatte er et problem, og at de nå gjør endringer for å begrense oppslag uten såkalt «tjenstlig behov».

Mange har kontaktet NRK fordi de er bekymra, og de lurer på hvordan de skal gå fram. ​ Noen har en tidligere ektefelle som jobber i Nav, andre frykter den nye samboeren til eksen har snoket.

– De skal rette en henvendelse til Nav kontaktsenter og så vil saken da tas videre derfra. De vil også få tilbakemelding underveis, sier Torbjørn Larsen, IT-direktør i Nav.

Konkrete mistanker

Torbjørn Larsen, IT-direktør i Nav

Torbjørn Larsen, IT-direktør i Nav.

Foto: Kjartan Rørslett

Siden rapporten ble kjent, har flere tatt kontakt med Nav for å finne ut om noen har være inne i deres saker.

Enkelte har konkrete mistanker mot navngitte personer de er i konflikt med eller har en relasjon til, mens andre er bekymret for misbruk på grunn av den store mengden sensitive data Nav har om oss.

– Jo mer konkret henvendelsen er, jo lettere for oss er det å verifisere om det er grunn til videre undersøkelse, sier Larsen.

Hva får du vite

Navs ansatte må logge inn med brukernavn og passord i systemene som behandler persondata, og loggene blir tatt vare på.

Dersom du har en generell bekymring, sjekker Nav hvilke enheter som har sett på dine saker de siste tre månedene. Om mistanken er mer konkret, kan de gjøre grundigere undersøkelser. Da kan de gå inn og se om enkeltpersoner har gjort ulovlige oppslag.

Dersom det gjøres treff, kan du få innsyn i hvem som har søkt, hva de har søkt etter og når søket skjedde.

Nye rutiner

Dersom du har vært lagt inn på sykehus, har du rett på å se hvem som har vært inne i journalen din.

Tidligere var det vanskeligere å få innsyn hos Nav, men det er nå endret.

– Vi ser at vi har hatt en for streng praksis vedrørende innsyn, og vi arbeider med nye rutiner på dette området. I etterkant av rapporten gjorde vi endringer, slik at vi nå gir svar til alle brukere uansett om vi finner treff eller ikke, sier Larsen.

De ansattes sikkerhet og personvern

Helge Veum

Helge Veum, avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet.

Foto: hans fredrik asbjørnsen / Datatilsynet

Selv om det er blitt lettere å få innsyn, er det ikke fritt fram. Blant Navs brukere er det også ustabile personer, så det er nødvendig å skjerme de ansatte i noen tilfeller.

– Dette gjelder de ansattes reelle sikkerhet, sier avdelingsdirektør for teknologi i Datatilsynet, Helge Veum.

Han legger til at brukerne har rett til sikker forvaltning av personopplysningene og rett på bistand dersom de mistenker at noe har blitt misbrukt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger