Hopp til innhold

Sjekk hvor lang tid legehelikopteret bruker

NRK har satt sammen data som viser samlet utrykningstid for legehelikoptre over hele landet. Skriv inn ditt postnummer eller klikk på kartet og sjekk hvor rask hjelpen er der du bor.

Red.anm.: NRKs kartlegging viser at over 160 000 nordmenn bor mer enn 45 minutter unna hjelp fra legehelikopter. I tidligere versjoner av denne saken ble det fremstilt som at myndighetenes krav til legehjelp ikke ble oppfylt. NRK presiserer at det per i dag ikke eksisterer noe formelt krav om at 100 prosent av befolkningen skal få et slikt tilbud.

Ved hjelp av opplysninger om hvor helikopterbasene ligger, kombinert med marsjfart for de ulike helikoptertypene, har NRK beregnet flytidene for helikopteroppdrag over hele Norge.

Les også: Slik regnet NRK ut hvor lang tid helikoptrene bruker
Les også: 166 000 får ikke legehelikopterhjelp innen 45 minutter

Oversikten viser at utryknings – og reisetid varierer fra omtrent null for de som bor rett ved et sykehus, og opp mot nesten 90 minutter avhengig av hvor i landet du bor.

I kartet over kan du selv sjekke hvor lang tid legehelikoptre bruker til hvilket som helst sted i hele Norge.

Sjekk gjerne hvordan det er til hytta som ligger litt unna nærmeste store by, eller hvordan det er på veien over fjellet du kjører jevnlig på vei til eller fra familie eller venner.

Nært sykehus eller andre helsetjenster vil ikke helikopter nødvendigvis vært den mest nærliggende løsningen. Dermed vil tallene der være mindre relevante.

Kartet er laget med basis i opplysninger fra det offentlige organet Luftambulansetjenesten ANS, som på vegne av norske sykehus og helseforetak kjøper inn luftambulansetjenester.

Luftambulanse

RYKKER UT: Helikoptre med lege rykker ut fra flere steder i landet.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

NRK regner ut flytid til ulike steder i Norge ved hjelp av opplysninger om hvor helikopterbasene ligger og oppgitt marsjfart.

Utrykningstiden for legehelikoptre er fra de får alarmmeldingen til de lander på ulykkesstedet. Før helikoptrene letter bruker de noe tid på forberedelser og innhenting av informasjon.

Myndighetene har satt som mål at luftambulansehelikoptrene skal klare å lette innen 15 minutter etter å ha mottatt alarmmelding.

Du kan sjekke hvor lang tid helikoptrene bruker på tre måter:

  • Klikke rett i kartet på det stedet du vil sjekke
  • Skrive inn det nærmeste postnummeret til stedet du vil sjekke (hvis du har lukket boksen finner du den igjen under «Meny» øverst til høyre)
  • Sjekke noen av stedene NRK har foreslått

Målsetting om hjelp innen 45 min

Luftambulansetjenesten i Norge er organisert etter krav satt av Stortinget.

I år 2001 vedtok Stortinget å følge anbefalingene i en stortingsmelding om akuttmedisinsk beredskap. I meldingen fra daværende regjering ble det satt noen krav og mål for hvordan helsevesenet i Norge skal håndtere akutt sykdom.

For ambulanser og luftambulanser ble følgende definert:

90 % av landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter.

St.meld. nr. 43 (1999-2000) - Om akuttmedisinsk beredskap

Som en del av disse 45 minuttene ble det satt at helikoptrene skulle komme seg i lufta innen 15 minutter.

I stortingsmeldingen ble det slått fast at i praksis kan helikoptrene rykke ut i løpet av fem til ti minutter på dagtid og rundt 15 minutter om natten. Personer som jobber i denne typen tjeneste forteller til NRK at det ikke er uvanlig at de kommer seg i lufta raskere enn målet.

Dermed regner myndighetene, og det ansvarlige offentlige organet Luftambulansetjenesten ANS, med sirkler for dekning innen målet der avstanden er bestemt av flytiden på 30 minutter.

I tillegg vil en del steder utenfor 45 minutter rekkevidde også ha andre tilbud, som lokalsykehus eller legevakt. Men i flere tilfeller ved alvorlig skade har ikke disse kunnet yte det nødvendige tilbudet og helikopter har likevel vært nødvendig.

Ulike typer gir ulik rekkevidde

Helikoptrene som flyr ambulanseoppdrag i Norge er i all hovedsak innen to kategorier:

  • Legehelikoptre drevet for helseforetakene
  • Redningshelikoptrene som drives av Forsvaret

Hvor store sirklene for dekning for den enkelte helikopterbase er, avhenger av hvor fort helikoptrene som brukes der flyr.

Som eksempel kan det nevnes at helikopteret som brukes på luftambulansebasen i Tromsø har en marsjfart på 291 kilometer i timen, og redningshelikopteret Sea King en marsjfart på 200 kilometer i timen.

NRK har tatt hensyn til dette ved utregningen av tiden helikoptrene bruker til ulike steder i Norge.

Samtidig er avstanden det første kartet i toppen av saken sjekker. Med bakgrunn i avstanden velges den basen som er nærmest. I randsonen mellom to ulike baser kan det derfor være slik at et helikopter fra en annen base med høyere marsjfart i noen tilfeller kan komme noe tidligere frem.

Noen steder i landet, blant annet Finnmark, er det også luftambulansefly. Disse kan derimot ikke lande hvor som helst, og pasienter må da som regel fraktes i vanlig ambulansebil til nærmeste flyplass. Denne forskjellen, og det at responstiden før flyene er i lufta er ulik, gjør at NRK ikke har med flyene i oversikten.

Her sees alle helikopterbasene på kart (klikk på punktene for mer info):

Luftambulanse - basestruktur

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger