Hopp til innhold

166 000 får ikke legehelikopterhjelp innen 45 minutter

Mange tusen mennesker bor mer enn 45 minutter unna hjelp fra legehelikopter. Leger sier flere liv kunne vært reddet.

Luftambulanse og befolkningsanalyse (montasje)

UTENFOR: Flere steder i landet er det befolkede områder som ikke nås innen 45 minutter med legebemannet helikopter, f.eks. i Lofoten.

Foto: Morten Andersen/NRK, NRK Grafikk (montasje)

Red.anm.: NRKs kartlegging viser at over 160 000 nordmenn bor mer enn 45 minutter unna hjelp fra legehelikopter. I tidligere versjoner av denne saken ble det fremstilt som at myndighetenes krav til legehjelp ikke ble oppfylt. NRK presiserer at det per i dag ikke eksisterer noe formelt krav om at 100 prosent av befolkningen skal få et slikt tilbud.

– 45 minutter er lenge, og jeg synes det er for lang tid. Når man er hardt skadd er tre kvarter lang tid, sier overlege og fagsjef Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse til NRK.

Norsk Luftambulanse drifter ni helikoptre som døgnet rundt står i beredskap for å kunne rykke ut så raskt som mulig med lege og ekspertise for å gi hjelp til akutt syke.

Sollid forteller at tiden det tar før pasienter får hjelp er helt sentral. Mange akutt syke kan reddes hvis de får hjelp tidligere.

Han og kollegene opplever at de gjerne skulle landet helikopteret noen minutter før.

Stephen Sollid

ØNSKER Å REDDE FLERE: Fagsjef Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener de kunne reddet flere liv om de hadde kunnet kommet fram tidligere.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Noen ganger er det så alvorlig skadde pasienter at vi ikke hadde klart å redde dem uansett. Andre ganger er det helt klart pasienter der vi veldig gjerne skulle ønske vi var der ti minutter før, forteller Sollid.

Mange ganger kan det ifølge Sollid være for sent også innenfor 45 minutter.

Kravet til hvor raskt hjelpen skal komme fram er definert av politikerne på 90-tallet, og ble slått fast i ei stortingsmelding vedtatt i 2001:

«90 prosent av landets befolkning skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter.»

Antallet som er dekket av sirklene i vår analyse tilsvarer 96,8 prosent av den totale befolkningen. Likevel er det 166 000 personer som ikke nås innen 45 minutter med legehelikopter.

Sjekk selv: Hvor lang tid bruker legehelikoptrene til meg?

Det ble også slått fast i stortingsmeldingen at befolkningen skal ha «likeverdig helsetjenestetilbud uavhengig av bosted», og at dette også gjaldt luftambulansetjenesten.

For å oppnå dette betaler helsevesenet i Norge gjennom de regionale helseforetakene og Luftambulansetjenesten ANS for at det står helikoptre med lege i beredskap elleve steder i landet. I tillegg bistår også Forsvarets redningshelikoptre med ambulanseoppdrag fra sine seks baser. Myndighetene har også planlagt en ny base for legehelikopter på Evenes i Nordland.

Likevel er det ikke alle steder i landet helikoptrene når fram til innen 45 minutter.

De sorte hullene på kartet

Utrykningstiden for de legebemannede helikoptrene består hovedsakelig av flytid og hvor lang tid det tar før de letter. Myndighetene har satt som mål at de skal være i lufta innen 15 minutter.

Dermed vil alle områder helikoptrene kan nå med 30 minutters flytid være innenfor rekkevidde for hjelp før 45 minutter.

NRK har tegnet opp disse områdene på kart og sammenlignet med SSBs kart over hvor folk bor.

Resultatet: 165.969 personer bor utenfor områdene som kan nås med legehelikopter innen 45 minutter

– Hvis jeg selv beveger meg i områder der jeg vet det er dårlig luftambulanse-dekning, kjører jeg definitivt mer forsiktig. Det gjør jeg fordi jeg da vet at det kan ta lang tid før jeg får hjelp – hvis jeg i det hele tatt får hjelp fra en luftambulanse, sier Sollid.

Les: Slik regnet NRK ut hvor mange som bor utenfor

Det er spesielt områder i følgende fylker som er langt unna helikopterhjelp:

 • Telemark
 • Hedmark og Oppland
 • Nordland
 • Finnmark

Se selv i kart (hvis du zoomer inn vil du se hvor det bor folk i de udekkede områdene):

Luftamb utenfor 30 min - relagret okt 2016

Les også: Fikk hjertestans i det sorte hullet - overlevde

Mener de kunne hjulpet flere

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener beredskapen for rask legehjelp sendt med helikopter burde vært styrket i Norge. De mener det hadde vært bedre om kravet var lavere enn 45 minutter.

– Tiden mellom 20 og 40 minutter ved en alvorlig hodeskade kan bety forskjellen mellom et tilnærmet normalt liv – eller et liv som varig pleiepasient, sier Sollid i Norsk Luftambulanse.

Legehelikopter er samtidig ikke alltid den eneste helseressursen som kan bidra med hjelp til skadde personer. Noen av de utsatte stedene har også andre tilbud, som lokalsykehus eller legevakt. Men i flere tilfeller har ikke disse kunnet yte det nødvendige tilbudet og helikopter har likevel vært nødvendig.

Fagsjef Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse forteller om hvor stor forskjell det kan være på at hjelpen kommer etter 20 og 40 minutter for alvorlige skader.

VIDEO: Stephen Sollid viser og forklarer hva som kan skje når minuttene tikker og noen er alvorlig skadd.

Overfor NRK lister han opp noen eksempler på hva tid har å si:

Indre blødninger:

 • Forskjellen mellom 20 og 40 minutter før hjelpen ankommer kan avgjøre om den skadde overlever
 • Kan bli veldig dårlig veldig raskt ved større blødninger

Hodeskader:

 • For hvert minutt som går uten behandling dør hjerneceller, og det er viktig å komme tidlig
 • Lengre tid gir større sjanse for varig hjerneskade

Nedkjøling:

 • Ulykker utendørs i Norge gir stor fare for nedkjøling av skadde
 • Nedkjølingen kan føre til økte blødninger, fare for hjertet
 • Uten hjelp i 30 minutter kan være livstruende

– Hadde det vært et helikopter nærmere som gjorde at pasienten kunne kommet til sykehus innen en drøy time kunne vi i en del tilfeller reddet flere liv, sier Sollid.

Myndighetene: – Dagens krav er bra nok

I Norge er det Luftambulansetjenesten ANS som har ansvaret for å tegne kartet med helikopterbaser på vegne av helseforetakene.

De mener ikke det er nødvendig med strengere tidsmål enn 45 minutter, og har ikke tatt til orde for endring.

– Nei, det har vi ikke. Vi har føringer fra politikerne å forholde oss til, og vi som har ansvaret for den operative delen av luftambulansetjenesten forholder oss til de føringene, sier Øyvind Juell, som er sjef i Luftambulansetjenesten ANS til NRK.

Daglig leder Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten ANS innrømmer at de ikke har hatt oversikt over hvor mange som bor utenfor områdene legehelikoptrene kan nå på 45 minutter.

VIDEO: Se intervjuet der daglig leder Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten ANS innrømmer at de ikke har hatt oversikt.

Luftambulansetjenesten ANS innrømmer overfor NRK at de ikke har hatt oversikt over hvor mange som bor i de områdene som ikke dekkes innen en utrykningstid på 45 minutter.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange som bor utenfor de sirklene som kan projiseres på et kart, og vi vet heller ikke hvilke andre leger som kan være ressurser i de områdene der vi ikke når fram innen 45 minutter, sier Juell.

– Burde dere ikke som fagetat ha den oversikten?

– Det har vi ikke gjort noen refleksjoner på ennå. Kanskje vi burde det, svarer Juell.

NRK konfronterer så sjefen i Luftambulansetjenesten ANS med at 166.000 personer bor utenfor området som kan nås med legehelikopter innen 45 minutter – basert på SSBs befolkningskart.

Juell reagerer da slik:

– Når du bare ser på ambulansehelikoptre og regner ut med sirklene slik dere har gjort er tallet høyt, sier leder Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten ANS.

AKTUELT NÅ