Frp-Siv: – Likestilling handler ikke om fedrekvote, men kjønnslemlestelse

Fremskrittspartiet har stemt for å fjerne likestillingsloven, likestillingsombudet, og vil ha slutt på all kvotering og fedrekvoten. I Politisk kvarter måtte Jensen svare på hvorfor de stemmer imot, om de er opptatt av likestilling.

Utspørring av Frp-leder Siv Jensen i Politisk kvarter

IMOT FEDREKVOTE: Ifølge Siv Jensen har partiet heller tro på at familiene skal kunne regulere foreldrepermisjonen selv, enn at politikerne skal gjøre det for dem.

– Vi er opptatt av likestilling, men vi tror på andre virkemidler, svarte partileder Siv Jensen.

– Hva hadde likestillingen i Norge vært uten lovene om kvotering, pappaperm, likestillingsombud, likestillingslov?

– Du spør en person som har en ganske stolt arv å forvalte. Min oldemor var en landets første kvinnesakskvinner.

– En av de tingene hun var opptatt av var at kvinner skulle ha rett til å ta utdanning. På hennes tid var det helt utenkelig at kvinner skulle ta videregående opplæring. Istedenfor å gå ut i gatene å demonstrere, leide hun privatlærer sammen med andre kvinner og det ble i realiteten landets første artium for kvinner som i tillegg var privat, svarte Jensen.

Laster innhold, vennligst vent..

– Hva hadde Betzy Kjelsberg sagt om at dere stemte imot kvotering på høyskoler og universitetet?

– Hun tok skjeen i egen hånd og tok grep som sikret henne like muligheter i samfunnet, og det er det Frp også ønsker, at vi skal bo i et samfunn med like muligheter og like rettigheter.

På spørsmål om Frps motstand mot fedrekvote, svarte Siv Jensen at de heller har tro på at familiene skal kunne regulere foreldrepermisjonen selv, enn at politikere skal gjøre det for dem.

– Det største problemet for likestilling i Norge i dag handler ikke om fedrekvote, men kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og sosial kontroll, som mange kvinner med minoritetsbakgrunn opplever, selv om de bor i et av verdens mest likestilte land.

Disputt om hodeplagg

– Dere tror ikke på formynderi, men at folk selv er i bedre stand enn politikerne til å bestemme for seg og sine, bortsett fra kanskje når det gjelder hva kvinner skal ha på hodet sitt?

– Det synes jeg kanskje var en litt snever tilnærming, men vi tror at alle beslutninger som kan avgjøres av den enkelte, bør tas nærmest mulig folk selv, men det betyr ikke at vi ønsker anarki.

– Men du skal bestemme at de ikke skal få ha på hijab på skolen eller nikab i det offentlige rom?

– Vi bor i Norge. Her skal vi ha noen felles kjøreregler uansett bakgrunn. Et plagg som hijab kan man ta stilling til som voksen om man vil bruke eller ikke. Som barn skal man slippe å bli påtvunget et religiøst eller kulturelt hodeplagg, svarte Jensen.

Brøt valgløftene

Å sende mulla Krekar ut av landet, gjøre nynorsk valgfritt i skolen og oppheve bo- og driveplikten i landbruket var noen av de konkrete løftene Frp gikk høyt ut og lovte å gjennomføre de første 100 dagene i regjering – uten at det lyktes dem.

– Det er helt riktig at det er mange av løftene og ambisjonene i vårt partiprogram for forrige periode som ikke er gjennomført i denne perioden, men det er fordi vi har en regjeringsplattform som ikke akkurat er en blåkopi av Frps program, svarte Frps leder Siv Jensen i Politisk valgkvarter.

– Det handler om at Frps oppslutning styrer veldig mye av gjennomslaget vi har. Frp er veldig stolte av det vi har gjennomført, men har fortsatt mye ugjort, la hun til.

Frp-lederen sier de gjerne tar fire nye år i borgerlig regjering i samarbeid med de fire partiene.

– Men KrF og Venstre ønsker at du skal ut av regjering?

– Det er ikke nytt at Venstre og KrF helst ser en ny regjering. Vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av, men vi støter heller ingen ut. Vi inviterer til samarbeid med de fire partiene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger