NRK Meny
Normal

Ser ingen gevinst av milliardreform

– Det er for tidlig å begrave reformen, men at situasjonen lokalt i Nav mange steder er kritisk, er det ingen tvil om, sier forsker Knut Fossestøl.

Nav kølapp
Foto: NRK

I en evaluering av Nav-reformen som ble lagt frem i dag, tegnet Fossestøl et dystert bilde av Navs lokalkontorer, som er det første brukerne møter når de går inn Nav-døren.

– Kaster brukerne opp i lufta

Han har fulgt 18 kontorer over hele landet. Alle ansatte han har snakket med, ønsker reformen velkommen, men er frustrerte over måten de jobber på.

– På noen Nav-kontorer har vi sett at de nærmest har kastet alle brukerne opp i lufta og så fordelt dem mellom seg, slik at alle blir sittende med alle slags brukere og saker, forteller Fossestøl, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

– Det er også frustrasjon blant de ansatte over innføringen av en generalistmodell som var altfor radikal, i tillegg til at lokalkontorene tappes for kompetanse.

Nav-direktør: Skjønner frustrasjonen

Navs ledelse har flere ganger uttalt at den såkalte generalistmodellen ikke er ønskelig, og direktør for arbeid og aktivitet i Nav, Erik Oftedal, tror ikke dette er et problem ved Nav-kontorene.

– Jeg tror begrepet generalistmodell brukes forskjellig, sier han til nrk.no.

– Jeg kjenner ikke til noen kontorer der det forventes at alle ansatte skal kunne alle saksområder, men det er flere kontorer som utveksler den ulike kompetansen som finnes der og bygger ned vegger mellom de opprinnelige saksfeltene, og det blir mindre spisset kompetanse.

Nav direktør for arbeid og aktivitet Erik Oftedal.

Erik Oftedal i Nav skjønner at det kan være frutrerende for ansatte, men peker på at Nav er en krevende reform.

Foto: Apeland Informasjon

Han har imidlertid forståelse for at flere ansatte opplever situasjonen som frustrerende.

– Jeg skjønner godt at det er tilløp til frustrasjon når de ansatte på lokalkontorene både skal gi brukerne best mulig service og samtidig etablere et Nav-kontor, sier Oftedal.

«Manglet kompetanse og ressurser»

I en del av evalueringen som omhandler «Veien fra reform til ny praksis», trekkes kompetansetapping også frem når det gjelder problemer med oppfølging av brukerne.

«(...) Dette skyldes blant annet at forvaltningsenheten tok med seg trygdepersonell fra lokalkontorene uten at oppgaveoverføring, arbeidsdeling og samhandlingsrutiner var avklart.»

Videre står det at:

«Konsekvensen var altså at det ikke ble frigjort tid til oppfølgingsaktivitet, men at kontoret ble sittende igjen med en mengde trygdefaglige saksbehandlingsoppgaver som de manglet kompetanse og personalressurser til å håndtere.»

– Tar snarveier

Knut Fossestøl

Forsker Knut Fossestøl vil ikke begrave Nav-reformen, men betegner tilstanden ved lokalkontorene som kritisk.

Foto: AFI

Ansatte forteller om at brukere med store oppfølgingsbehov, som er langt fra det ordinære arbeidslivet, blir nedprioritert, fordi deres saker tar lenger tid.

«De blir nedprioritert fordi Nav blir målt på hvor mange de får ut i arbeid og aktive tiltak», kommer det frem av evalueringen.

– Det tas snarveier for å få unna de oppgavene som raser inn på bordet deres, sier forsker Knut Fossestøl og konkluderer med at reformen hittil ikke har gjort det lettere å få flere i arbeid raskere.

– Så langt synes effektiviseringsgevinstene ved reformen å være ikke-eksisterende, slår han fast.

Sikker på bedre tider neste år

Men Erik Oftedal i Nav tror på lysere tider til neste år.

– Vi har utfordringer ved lokalkontorene. Det er meget krevede i oppstartfasen, og så blir det bedre. Vi er helt sikre på at situasjonen vil bedre seg i 2010. Dessuten viser Navs nyeste brukerundersøkelse en økt tilfredshet med Nav.

Da skal alle kommuner ha etablert Nav-kontorer.

– Vi har etablert kontorene på tid og budsjett innen Stortingets forventninger. I en sånn prosess vil det alltid være en avveining om man skal gjennomføre reformen forholdsvis raskt, eller om man skal ta det roligere og unngå visse belastninger, sier Oftedal.

– Kunne du ønske at dere hadde fått mer tid?

– Det har jeg ikke rukket å tenke på. Det er en krevende reform. Vi har forholdt oss til de rammene vi har fått av Stortinget.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger