Hopp til innhold

Senterpartiet vil avvikle PISA-undersøkelsen

Senterpartiet mener PISA ikke har svar på utfordringene Skole-Norge står overfor, og vil avvikle hele undersøkelsen. SV er enig i at PISA sier lite om kvaliteten i norsk skole og mener regjeringa er på villspor.

PISA 2018

Både Sp og SV mener PISA-undersøkelsen ikke sier nok om kvaliteten i norsk skole.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

– Å bruke resultatene fra testene i PISA er et for tynt grunnlag til å gjøre endringer i skolen, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, til NRK.

I dag er tallene for PISA 2018 klare. PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, og blir gjennomført hvert tredje år.

I testen kom det blant annet frem at norske elever gjør det dårligere i lesing og naturfag enn i 2015.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er bekymret for de elevene som presterer på laveste nivå i lesing, og at det vil bli særlig fokus på leseferdigheter i den nye læreplanen i 2020.

Senterpartiet mener undersøkelsen ikke gir et helhetlig bilde av hva elevene egentlig lærer, og at PISA ikke bør brukes som grunnlag for å utarbeide nye læreplaner. SV-leder Audun Lysbakken er enig: PISA-undersøkelsen er et villspor, sier han.

– Feilslått politikk

Tall fra PISA 2018 viser blant annet at norske elever sliter med lesing, og at det er flere elever som ligger på laveste nivå.

I PISA 2018 er 26 prosent av guttene er på de laveste nivåene i lesing, mens dette gjelder 12 prosent av jentene.

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det er alvorlig at hver fjerde gutt sliter så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som en kritisk grense for å kunne delta i videre utdanning og jobb, sier Sanner.

For å løfte norske elevers leseferdigheter vil regjeringen blant annet at barn skal fanges opp tidligere, og sørge for at elever på 1. til 4. trinn skal få tilbud om intensiv læring hvis de sliter med skriving eller regning.

Dette mener Senterpartiet er feilslått:

– Deres forslag om intensiv læring mener vi er feilslått politikk, sier Marit Knutsdatter Strand.

Marit Knutsdatter Strand

– PISA er ikke svaret på å ta tak i utfordringene Skole-Norge står ovenfor, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

– Fokuset bør heller være på læring og testing i den situasjonen eleven er i, framfor en generell prøve som gir et overfladisk bilde. Lærerne bruker mye tid på å gjennomføre selve prøven, og samtidig forberede elevene på den type testing. Det er feil ressursbruk, sier hun.

Regjeringen er «på villspor»

SV-leder Audun Lysbakken mener dagens PISA-resultater forklarer hvorfor regjeringen er på villspor:

– Høyre har latt PISA styre norsk skoledebatt i snart 20 år, og dagens resultat illustrerer godt hvorfor det er et villspor, sier Lysbakken til NRK.

Audun Lysbakken, SV

SV-leder Audun Lysbakken mener PISA-tallene sier for lite om kvaliteten i norsk skole.

Foto: NRK

Lysbakken mener PISA-tallene sier lite om kvaliteten på norsk skole.

– Hadde Høyre vært i opposisjon, ville de trolig dømt norsk skole nord og ned i dag, sier han.

Mener Sp snur ryggen til virkeligheten

– PISA sier selvsagt ikke alt om norsk skole, men det sier noe viktig om hvor norske elever står i lesing, naturfag og matte, sier Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister til NRK.

Kunnskapsministeren mener regjeringen verken lar seg styre av PISA eller av andre undersøkelser, men at kunnskap i skolen krever å ha kunnskap om skolen.

Ung jente leser

PISA 2018 målte norske elevers leseferdigheter. I resultatet kommer det frem at norske elever gjør det dårligere i lesing nå enn i 2015.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

– Jeg mener at det er skremmende at Sp ikke bekymrer seg over at en så stor andel av ungdommene er under kritisk grense i lesing. PISA gir oss viktig kunnskap, både om andelen ungdom som ligger under kritisk grense og kjønnsforskjeller.

– Når Senterpartiet sier nei til kunnskap om skolen, så vender de i realiteten ryggen til de ungdommene som er under kritisk grense i lesing, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Knutsdatter Strand i Senterpartiet mener Sanners mål ikke er godt nok, og at det er mestring og læring skolen heller skal fokusere på.

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner mener trivsel og læring ikke nødvendigvis er en motsetning, og at trygge elever lærer bedre.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Sanner sier allerede at disse prøvene ikke gir et helhetlig bilde. Samtidig vil regjeringa igangsette tiltak basert på manglende resultater i PISA. Hvis målet er bedre resultater i PISA, så er ikke det godt nok. Vi må ha økt trivsel, økt motivasjon og trygghet. Det er det som bygger opp under læring, sier Knutsdatter Strand.

Trivsel og læring er ikke nødvendigvis en motsetning, påpeker Sanner:

– Å være opptatt av grunnleggende ferdigheter i skolen betyr ikke at man ikke er opptatt av at elevene er trygge og trives, avslutter han.

Ap: – PISA har aldri fortalt hele historien

Arbeiderpartiet mener heller ikke at PISA gir et helhetlig bilde av norske elever og hva de kan.

– PISA har aldri fortalt hele historien om norsk skole. Høyre har tradisjon for å bruke store ord når PISA presenteres, dagens tall viser at det ikke er grunnlag for verken jubel eller sjokk, sier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og nestleder i utdanningskomiteen.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Han mener PISA-undersøkelsen ikke gir noen grunn til å juble.

Foto: Stortinget / PETER MYDSKE

Arbeiderpartiet er likevel enig i at det er viktig med fokus behov for større satsing på tidlig innsats, men ønsker også en mer praktisk skole og flere kvalifiserte lærere.

AKTUELT NÅ