Sendte ut rekordmange i oktober

Politiets utlendingsenhet (PU) sendte 824 personer ut av landet i oktober, noe som er ny rekord.

Nigerianske asylsøkere pågripes av politiet i Oslo.

Politiet prioriterer å sende ut straffedømte asylsøkere. Dette bildet er fra en politiaksjon mot nigerianske asylsøkere i fjor høst.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ferske tall Dagsavisen har fått tilgang til, viser at Politiets utlendingsenhet i oktober sendte ut 824 personer fra landet. Den tidligere rekorden for utsendelser i løpet av en enkelt måned ble satt i september da 763 personer ble sendt ut av landet.

Mer ressurser, flere personer og endringer av «prioriteringen av porteføljen», er noe av årsaken til rekorden.

– Det gjør at vi når målet satt for i år, sier PU-sjef Kristin Kvigne til avisen.

En annen årsak er at det er blitt mulig å returnere flere til Afghanistan og Nigeria.

7100 personer skal returneres i løpet av 2014

Justisdepartementet har bestemt at 7100 personer skal returneres i løpet av 2014. Ved utgangen av oktober hadde PU uttransportert 5876 personer.

Flere av dem som har sittet lenge på mottak, fått avslag på asylsøknaden og blitt uttransportert, er barnefamilier og lengeværende asylbarn.

– Vi har ikke fått noen politiske føringer fra departementet om at vi skal få ut flere mindreårige som har vært lenge i landet. Det er en satsing som ligger i bunn, og den lå der også under den forrige regjeringen, om at vil skal få ut lengeværende familier. Vi uttransporterer der vi kan, sier Kvigne.

Men mange av de utsendte er straffet for kriminelle handlinger, eller er personer som tidligere er bortvist fra Norge og som har returnert ulovlig.

– Kriminaliteten har gått ned

Kvigne understreker at enhver uttransport, om det er såkalte «mengdesaker» eller «tyngre» saker, er av betydning:

– At vi har en effektiv og bra uttransport, sparer det norske samfunnet for mye penger. Personer som er uttransportert på grunn av kriminalitet koster penger i straffesakskjeden, fengselssiden og det er ikke-økonomiske utgifter tilknyttet offersituasjonen. De som sendes ut på grunn av Dublin-avtalen eller fordi de har fått avslag, tar opp plass på mottak og det koster også penger, sier Kvigne.

Kvigne mener også at det er viktig å se PUs rekordhøye utvisningstall i sammenheng med at kriminaliteten har gått ned.

– Jeg skjønner at debatten handler om asylbarn og asylpolitikk, men samtidig er det viktig at vi har hele bildet. Jeg skal ikke si at det blir underkommunisert, men man må ha med seg at PU også gjør dette, sier Kvigne.

Dima, Zoher og Neda Ibrahim - våren 2012.

Søsknene Dima, Zoher og Neda Ibrahim har bodd hele, eller nesten hele livet i Norge. Utvisningen av familien har fått stor oppmerksomhet. Behandlingen av asylbarn i Norge har fått gjentatt kritikk fra FNs barnekomité.

Foto: Tine Poppe

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger