Hopp til innhold

Selskapet sendte kritisk brev til statsråden kort tid etter at han selv gikk ut av styret

Tre måneder etter at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) ga beskjed om at han gikk ut av styret i Visit Senja Region, sendte selskapet en kritisk høringsuttalelse om turistfiske til Sivertsens eget departement.

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen under Skreifestivalen 2020 på Myre.

UTE: Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) sier at han denne uken formelt gikk ut av selskapene han til da hadde vært en del av styret i.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

NRK presiserer: NRK har endret tittel og ingress etter publisering for å få tydelig frem at Sivertsen i praksis var ute av styret da høringsuttalelsen ble sendt. Formuleringer i brødteksten er også oppdatert for å få frem dette.

Nybakt fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H) har inntil nylig vært registrert med åtte styreverv (se faktaboks).

Onsdag skrev Dagens Næringsliv at Sivertsen umiddelbart trakk seg fra styreverv han satt i, etter at avisen kontaktet han for høre om han tenkte å fortsette å sitte i disse. Kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene viser at han offisielt fratrådte alle sine styreverv mandag 17. februar.

16. februar sendte Visit Senja Region inn en høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om endringer av regler for turistfiske.

I en høringsuttalelse søker bedrifter, organisasjoner og andre berørte parter å påvirke politiske beslutninger.

Sivertsen opplyser til NRK at han ikke har hatt noen kjennskap til høringsuttalelsen, og at han varslet selskapet om at han fratrådte i november.

– Som jeg tidligere har forklart ga jeg beskjed til samtlige selskaper at jeg fratrer alle verv da jeg ble statssekretær. Nå har jeg også vært inne i Brønnøysundregistrene og slettet min formelle tilknytning til selskapene, skriver Sivertsen.

«Cowboy-virksomhet»

I høringsuttalelsen om nye regler for turistfiske, som Sivertsens eget departement skal behandle, er Visit Senja Region sterkt kritisk til forslaget som skal regulere og redusere smugling av fisk. Selskapet er en paraplyorganisasjon for turistnæringen i Senjaregionen.

De mener at forslaget, som innebærer et generelt forbud mot å ta egenfanget fisk ut av landet, er direkte næringsfiendtlig.

«Om fiskeriministeren ikke ønsker sysselsetting ute i distriktene er dette forslaget en rask og god vei for å avskaffe ei næring å øke «cowboy-virksomhet» å skvise ut de som driver seriøst», skriver de.

"Endringer i Solberg-regjeringen"

NY: Geir Inge Sivertsen (bakerst til venstre) var det eneste helt nye ansiktet i regjeringsapparatet, da Erna Solberg annonserte rokeringene blant statsrådene 24. januar.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Treghet

Sivertsen sier at han ikke har behandlet noen saker som har angått selskapene han har hatt styreverv i etter at han ble statssekretær. Han sier at han ga melding til alle styrene før jul at det både var hensiktsmessig og ønskelig å fratre i styret.

– Og så er det en viss treghet i å få rapportert inn. Så jeg gjorde en ekstra oppfølgning etter jeg ble statsråd, det gjorde jeg før helgen. Og så gikk jeg aktivt inn og fratrådte i Brønnøysundregistrene på mandag, sa Sivertsen til NRK torsdag.

Sivertsen opplyser at han deltok på siste styremøte i Visit Senja Region 21. oktober i fjor, og ga beskjed i november om at han fratrådte. Visit Senja Region opplyser at Sivertsen i praksis fratrådte styret i november, men at nye styremedlemmer formelt sett velges i mai, og at endringen derfor ikke ble gjort i Brønnøysundregisteret umiddelbart. Det var Sivertsens vara som ble innkalt på styremøtet i januar.

Sivertsen understreker at han ikke har noen kobling til selskapene i dag, og at det ikke var et krav om å fratre da han var statssekretær.

– Skulle aldri søkt

Før han ble utpekt som fiskeriminister 24. januar, hadde Sivertsen vært statssekretær for daværende næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen (H), siden 4. november. Røe Isaksen sier til NRK at det ikke var saker der Sivertsen kom i habilitetskonflikt mens har var statssekretær.

– Jeg kan ikke se at jeg har vært involvert i slike beslutninger, svarer Sivertsen på spørsmål om han har vært involvert i beslutninger som har berørt selskapene han har vært i styret til.

Fiskeriministeren har også vært i hardt vær etter at Dagbladet forrige uke skrev at han mottok ordfører-etterlønn uten avkorting mens han var statssekretær. Sivertsen sier til NRK at han skal betale tilbake de 120.000 kronene han fikk fra det som i dag er Senja kommune.

– I ettertid ser jeg at jeg aldri skulle søkt om etterlønn, men nå gjør jeg det jeg kan for å få annullert den avtalen.

Betent debatt

Næringslivsforeningen Profilgruppa, hvor Sivertsen også var registrert som styremedlem, har gjennom en fersk høringsuttalelse gått inn i den svært betente debatten om havbruksskatt. Her sa de tydelig nei til forslag om en ekstraskatt på 40 prosent for oppdrettsnæringens bruk av fjordene.

«En særskilt skattlegging av landsdelens viktigste næring, vil etter vårt syn ikke tilføre oss hverken flere kompetente folk eller mer kapital, heller tvert imot», skriver de.

Både Sivertsen og Profilgruppa informerer om at fiskeriministeren gikk ut av styret i april 2018. Grunnen til at han har vært oppført i styret frem til nylig, er at de ikke registrerte dette til Brønnøysundregistrene, opplyser Linda Lien, som er daglig leder i Profilgruppa.

Vil vurdere habilitet

I saker hvor statsråder kan ha delte interesser, må habiliteten deres vurderes.

– Selv om jeg ikke lenger er styremedlem vil jeg sammen med departementets øverste administrative ledelse vurdere min habilitet i enkeltsaker som har tilknytning til selskaper hvor jeg tidligere har vært involvert, skriver Sivertsen til NRK.

Høringssvarene skaper trolig ikke spørsmål om inhabilitet for fiskeriministeren, mener Jan Fridtjof Bernt, som er professor emeritus ved Det juridiske fakultet hos Universitetet i Bergen.

– Generelle næringsinteresser skaper ikke juridisk inhabilitet, sier han, og legger til at det ikke er ukjent med statsråder med sterke næringsinteresser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger