Hopp til innhold

Scandinavian Star-rapport klar

Fredag skal støttegruppene etter Scandinavian Star-brannen endelig få vite om politiet mener det er grunnlag for å etterforske saken på nytt. Før møtet med politimester Hans Sverre Sjøvold krever de svar på åtte sentrale spørsmål.

Brann om bord i "Scandinavian Star"

159 mennesker døde i brannen om bord i «Scandinavian Star» natt til 7. april 1990.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Et halvt år etter at rapporten skulle være klar, har politiet innkalt støttegruppene etter katastrofen til et møte på Politihuset i Oslo.

Bakgrunnen for møtet er politimesterens beslutning om å nedsette en prosjektgruppe, bestående av folk fra både Oslo-politiet, Kripos og Økokrim, med oppgave å vurdere om det er grunnlag for en eventuell ny etterforskning av Scandinavian Star-saken fra 1990.

Krever svar

Jan Harsem

Leder i Støttegruppen for etterlatte og overlevende Jan Harsem er avventende til konklusjonen fra politiet.

Foto: Rehn-Erichsen, Jarl / SCANPIX

I forkant av møtet har lederen for Støttegruppen for etterlatte og overlevende sendt et brev til justisminister Anders Anundsen hvor de krever svar på flere sentrale spørsmål.

De vil blant annet ha svar på om politiet kan bekrefte eller avkrefte at det fant sted separate brannstiftelser om bord på Scandinavian Star etter kl. 0330 natt til 7. april 1990.

Leder for støttegruppen, Jan Harsem, sier de har forhåpninger om at politiet kan bekrefte det inntrykket de har hatt, at det denne gangen faktisk har vært en reell gjennomgang av materialet som ligger til grunn for alle anmodningene om gjenopptakelse.

– De har jobbet veldig lenge med dette. Flere politifaglige miljøer har deltatt, og i løpet av høsten i fjor hadde vi to møter med gruppene som var gode. De har ikke informert hvordan de jobber, men de har presentert prosjektet på en slik måte at vi har fått inntrykk av det har vært en reell gjennomgang, sier Harsem til NRK.

Avventende

Han er likevel avventende til utfallet av møtet med politiet, og mener tidligere avslag på anmodninger om nye etterforskningsskritt og gransking, ikke har lagt nok vekt på fakta.

– Den første anmodningen om gjenopptagelse sendte vi allerede i 1996, og det har vært flere runder i Norge og Danmark om anmodning om både ny etterforskning og ny gransking, sier Harsem.

Hans frykt er at de nok en gang blir møtt med at man avviser anmodningene uten at man begrunner hva som har vært feil i det som er sendt inn.

– På den måten kan de formaljuridisk dokumentere at staten ikke har brutt sine forpliktelser ved å avvise.

Dansk lastebilsjåfør

Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn 6. april 1990. Ved 2-tiden om natten under skipets første tur brøt det ut brann og totalt 159 personer omkom, de fleste av dem nordmenn.

Det ble funnet flere mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble stilt for retten og dømt til korte straffer.

I brevet fra støttegruppen spør de også om mistanken mot Erik Mørk Andersen, den danske lastebilsjåføren som døde i ferjebrannen og ble utpekt som brannstifter, er styrket eller svekket.

Møte med Anundsen

Støttegruppen leverte i april i fjor en anmodning til regjeringene i Norge, Sverige og Danmark om at saken blir gransket på nytt.

Justisdepartementet i Norge fastslo at de avventer politiets vurderinger som nå er klare.

Ifølge støttegruppen ble ferjekatastrofen utløst av to straffbare forhold. Det første er ildspåsettelse, det andre at skipet ikke var sjødyktig.

– Støttegruppens vurdering er at de straffbare handlingene som lå bak mordbrannen på Scandinavian Star og deretter bidro til katastrofens omfang, verken er tilfredsstillende etterforsket eller tilfredsstillende gransket, skriver Harsem i brevet til Anundsen og til regjeringene i Sverige og Danmark.

Torsdag ettermiddag mottok Harsem et svar fra Anundsen der han skriver at han, sammen med sine medarbeidere i departementet, vil sette seg inn i materialet som politiet legger frem, og deretter komme frem til et møtetidspunkt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger