Hopp til innhold

SAS får bot på 100.000 kroner for å være for treige med refusjoner

Luftfartsdirektøren sier selskapet har brukt for lang tid på å betale tilbake penger for billetter som ble kansellert under streiken i sommer.

SAS fly

PÅ VINGENE IGJEN: Men sommerens streik førte til store utgifter for SAS.

Foto: Astri Husø / NRK

Den to uker lange streiken i sommer, har kostet SAS dyrt.

I kvartalstallene som ble lagt fram i august sto det at selskapet skyldte folk 10 millioner kroner – bare i kansellerte flybilletter.

Nær 400.000 SAS-passasjerer ble berørt.

I tillegg kommer store summer for alt folk har lagt ut mens de selv har måttet fikse seg nye flybilletter hos andre selskaper, leid biler, busset, tatt tog og andre ting for å komme seg til eller fra ferie.

SAS får 100.000 kroner i bot

SAS fikk i starten av august beskjed fra Luftfartstilsynet om at passasjerene måtte få pengene sine tilbake raskt etter alle kanselleringer.

Luftfartstilsynet påla SAS tildig i september å betale alle kunder tilbake penger for kansllerte flybilletter innen sju dager, fra 15. september.

SAS meldte inn at de var à jour til denne datoen.

Det har vist seg å ikke være riktig. Luftartstilsynet har etter fristen vurdert om de skulle gi selskapet tvangsmulkt. Og nå har de konkludert.

– Vi kaller det en tvangsmulkt, men kall det gjerne en bot. De får en bot på 100.000 kroner, det fikk de brev om på mandag, sier Kobberstad til NRK.

Lars Kobberstad

Kobberstad sier SAS bruker for lang tid å betale kundene sine tilbake for kansellerte billetter.

Foto: Luftfartstilsynet

SAS får 10 dagers frist før eventuell ny bot

SAS har fått ti dager på seg til å rette det de får en bot for, nemlig å ikke refundere billetter fort nok. Deretter kan de få en ny om ti dager, forteller Kobberstad.

Den kan bli høyere.

Den første boten var på 100.000 kroner. Den kan bli høyere, hvis vi får informasjon eller mangelfull informasjon på at ting ikke går som det skal. Men det er en ny vurdering vi gjør når det har gått ti dager.

Luftfartsdirektøren forventer nå at SAS gjør det de skal gjøre for å komme i mål med disse refusjonene til passasjerene.

For oss er det viktig at forbrukerne kan stole på luftfarten og at de faktisk får de pengene de har krav på.

Han sier at det for enkeltpersoner kan handle om til dels store beløp.

Vi anser at det er viktig for luftfarten som næring, og for de enkeltpersonene det gjelder.

SAS må melde tilbake status neste uke til Luftfartstilynet.

SAS: Komplekse saker

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Sund, bekrefter at SAS har mottatt vedtaket og at man nå går gjennom det.

Tonje Sund, pressekontakt i SAS

Tonje Sund, pressesjef i SAS Norge.

Foto: Vilde Helljesen

Sund sier SAS og tilsynet ikke er enige i hvordan man nå ser på de komplekse sakene og anvendelsen av syvdagersfristen. SAS mener at man i september var á jour med billettrefusjoner og innenfor syvdagersfristen på disse.

Sund sier det er de mer komplekse erstatningssakene som gjenstod, som ikke har samme fristen. Dette er saker med «utlegg til hotell, mat, alternativ transport, og så videre».

Pressesjefen sier SAS mangler informasjon i enkelte saker.

Overordnet har vi som mål å bli ferdige senest til utgangen av desember. Sakene som gjenstår er komplekse og må behandles individuelt, skriver.

Les hele svaret fra SAS under:

Har 38.000 kroner utestående

Tonny Blom-Stenbakk, kona og tvillingene deres på 17 år ble overlatt til seg selv da de var på vei hjem fra Split til Bodø i sommer.

Flyet fra Split i Kroatia gikk til København. Det ble fløyet SAS Connect, og gikk derfor som planlagt.

Fra København skulle de videre til Oslo, og så Bodø. Men flygningene ble kansellert av SAS på grunn av pilot-streiken.

De fikk beskjed om å sende inn refusjonskrav, noe de gjorde i midten av juli.

– For hver dag som går mister man mer tilliten til selskapet. Jeg synes det virker som de trenerer saken, så de skal få ferdigbehandlet konkurssaken sin i USA, sier Blom-Stenbakk.

Tonny Blom-Stenbakk

Tonny Blom-Stenbakk har fortsatt 38.000 kroner utestående hos SAS.

Foto: privat

Til sammen brukte familien 38.000 kroner på å komme seg hjem. Penger de måtte legge ut for to netter på flyplasshotell, flybilletter til Oslo og leiebil til Bodø.

Familien har ikke fått igjen noe, hverken av konkrete utgifter eller for de omlag 14.000 kronene de hadde betalt SAS for flyreisen i utgangspunktet.

De har heller ikke fått den lovmessige standard EU-kompensasjonen de har krav på.

Blom-Stenbakk har gjentatte ganger forsøkt å ta kontakt med SAS. På sosiale medier får han beskjed om å ta kontakt med kundeservice, uten å få tydelige svar.

– Etter tre måneder har de ikke klart å gjøre noe med kravet. SAS burde kunne anslå når de er ferdige nå. Informasjonen er fryktelig dårlig.

Han klager nå saken inn til Transportklagenemnda for fly.

– 38.000 kroner er mye penger for oss vanlige folk, sier han. De burde gjøre opp med kundene sine nå!

Penger for nye billetter lar vente på seg

Thomas Kent Jørgensen har ennå ikke fått igjen penger for nye billetter han måtte kjøpe da SAS kansellerte i sommer.

De var fem personer som skulle hjem fra Kreta da flyet ble kansellert på grunn av streiken.

Thomas Kent Jørgensen

Jørgensen venter fortsatt på 53.000 kroner fra SAS etter sommerens streik.

Foto: privat

Han har heller ikke fått utbetalt standard EU-kompensasjon. Ifølge Jørgensen har familien krav på 400 euro per person.

Pengene for de kansellerte billettene de aldri fikk brukt har de derimot fått penger tilbake. Likevel anslår Jørgensen at han og familien fortsatt har om lag 53.000 kroner til gode hos flyselskapet.

– Jeg kjenner jeg begynner å bli irritert på SAS. Ingen får kontakt med avdelingen som behandler refusjoner. Og vi får ingen beskjed omhvor lang tid det tar, sier Jørgensen.

Hundrevis av klager

Frem til midten av september har Forbrukerrådet fått 750 henvendelser om SAS. Det er like mange som i hele 2020, som inkluderte koronaproblematikken. Og over dobbelt så mange som i hele 2019, som også inkluderte en pilotstreik.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet

Iversen sier det er synd SAS ikke følger opp kundene sine skikkelig.

Foto: Forbrukerrådet

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet synes SAS følger opp sine kunder for dårlig.

Vi reagerer på SAS sin manglende oppfølging av kundene. Folk får lite til ingen informasjon om hvor saken deres ligger i løypa, og flere forteller at de ikke får noe svar dersom de ringer til kundeservice.

Det er helt klart frustrerende for kundene, og er med på å skape ekstra mye usikkerhet og irritasjon, forteller de. Og påpeker at SAS hadde nytt godt av å følge opp sine kunder på en ordentlig måte.

– Det er synd de velger å ikke gjøre det!

Forliksråd er en vei å gå

Over 370.000 passasjerer ble rammet av pilotstreiken i SAS i sommer. Mange har lagt ut store summer for SAS, og sitter med dyre krav de heller skulle ha hatt på konto.

Dette gjelder kanskje spesielt nå i en tid hvor økte utgifter og dyrere varer legger press på husholdningsøkonomien.

Iversen sier forliksrådet kan være veien å gå for å tilbake penger.

Har man behov for å gjøre noe mer aktivt med saken er faktisk eneste utvei å gå til forliksrådet. Det kan du gjøre helt selv, mot et gebyr på cirka 1400 kroner.

Transportklagenemnda

Transportklagenemnda for flyreiser hadde i september fått over 500 klager på SAS.

Av disse gjelder om lag 50 saker pilotstreiken i sommer, forteller Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder i Norsk Reiselivsforum. Hun er i sekretariatet for Transportklagenemnda.

Hva klager folk mest over?

Det er mange klager på kanselleringer og forsinkelser, manglende omruting, krav om å få dekket utgifter til kjøp av nye billetter, hotellutgifter, krav om standarderstatning, krav om refusjon av billetten, og så videre.

Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder Norsk Reiselivsforum som er sekretariatet for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.

Transportklagenemnda hadde i september fått over 500 klager fra SAS-kunder.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger