Folkehelseinstituttet undersøker salmonellautbrudd i fem fylker

Folkehelseinstituttet har påvist salmonellasmitte hos ni personer i til sammen fem fylker, og har startet etterforskning av utbruddet sammen med Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Sjelden salmonella

SALMONELLA-UTBRUDD: Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og mulig feber.

Foto: Åse Karin Hansen/NRK

Det er påvist smitte hos fem menn og fire kvinner i alderen fra to år til 91 år. Personene er bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder, opplyser Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Smitten skyldes mage- og tarmbakterien Salmonella Agbeni. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de ni personene.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Heidi Lange.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Undersøker mulige smittekilder

Folkehelseinstituttet opplyser at de nå samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

De tar prøver av mat og matrester for å finne mulig smittekilde, og intervjuer med pasientene.

– Etterforskningsarbeidet kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden, eller å avklare om det dreier seg om én felles smittekilde, sier Lange.

Smittesymptomer

Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og mulig feber.

Bakterien smitter i all hovedsak gjennom mat. De vanligste smittekildene er kjøttprodukter, særlig svin og kylling, men også egg, melk, skalldyr, grønnsaker og krydder kan være smittekilde.

Smitte kan også skje fra person til person, eller fra husdyr.

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging er viktig for å forebygge infeksjon.

Hvert år blir det meldt om mellom 900 og 1.300 sykdomstilfeller til Folkehelseinstituttet. De aller fleste har blitt smittet i utlandet.

SISTE NYTT

Siste meldinger