Hopp til innhold

Rush til Likestillingsombudet etter Metoo-kampanjen

Har for første gang fullbooket kurs om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

FÅR FLERE PÅ KURS: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Vi ser nå at interessen for disse kursene er veldig økende. Kursene vi har nå er fulltegnet. Dette er helt klart på grunn av metoo-kampanjen, og oppmerksomheten dette problemet har fått i samfunnet, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til NRK.

Hun sier det er gledelig å se at arbeidsgivere ønsker å gjøre noe med seksuell trakassering.

– Det viktigste er å ha gode rutiner for å forebygge trakassering og gode systemer for hvor man kan fortelle om ting som har skjedd, sier Bjurstrøm.

Totalt sett oppgir 4,7 prosent, det vil si om lag 123 000 yrkesaktive, at de en gang i måneden eller mer er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Filmbransjen på skolebenken

Fredag var 50 personer på kurs hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). som skriver dette om kurset:

«Arbeidsgiver har etter diskrimineringslovgivningen en plikt til å hindre og forebygge trakassering på arbeidsplassen. Målet med kursmodulen er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere trakasseringsrisikoen på arbeidsplassen.»

Nå har Høgskolen i Oslo og Akershus og Norsk filminstitutt bedt om egne kurs.

– Vi ønsker å samle hele filmbransjen til et seminar. Det er behov for å øke kunnskapen om hvordan man kan unngå seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

– Jeg tror ikke det er unikt for filmbransjen, men den senere tids oppslag og kampanjer har belyst at det er et problem i vår bransje, erkjenner hun.

Vibeke Horn på Høgskolen i Oslo og Akershus viser til en undersøkelse blant norske studenter som viser at 3000 studenter i landet har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte. 24.000 hadde opplevd det samme fra andre studenter.

Nå vil Høgskolen sende ansatte og tillitsvalgte på kurs.

– Vi ser at informasjonen til studenter og ansatte ikke har vært så tydelig som den burde vært. Blant annet om hva som er seksuell trakassering og hva vi gjør med det, sier Horn.

Hun sier ansattes bruk av sosiale medier er noe de bør diskutere.

– Det er gjerne en uformell tone der, og det er fare for å bevege seg inn i en gråsone. Vi bør diskutere om det bør være forbud mot at veileder og undervisere blir venner med studenter på Facebook, sier Horn.

– Forferdelig periode

Likestillingsombudet sier det særlig er tre sektorer som peker seg ut av dem som ønsker kurs. Det er universiteter og høyskoler, kultursektoren og hotell- og restaurantbransjen. Den siste har spesielle utfordringer på denne tiden av året.

– Julebordsesongen er en forferdelig periode for mange kvinnelige ansatte, med mye klåing og ubehag, påpeker Bjurstrøm.

Flere saker fram i lyset

Flere historier om seksuell trakassering og overgrep har kommet fram etter at emneknaggen #metoo ble tatt i bruk (se fakta)

Søkelyset har vært spesielt rettet mot film-, musikk- og mediebransjen.

Forrige helg la medieprofil Aleksander Schau ut en rekke eksempler på seksuell trakassering og overgrep fra blant annet medie- og kulturverden. TV2 bekreftet at de kjente igjen fem av sakene.

Fredag ble det kjent at en musikktopp måtte gå på dagen etter anklager om seksuell trakassering.

AKTUELT NÅ