Hopp til innhold

Romfolk kan få Nav-støtte ved å selge gateaviser

Ved å selge magasiner på gaten kan romfolk allerede fra første arbeidsdag få rett på velferdspenger fra den norske stat. – Vi kan ikke være sosialkontor for hele Europa, sier stortingspolitiker.

Rundt 200 personer har slått seg ned utenfor Sofienberg kirke

Ved å selge gatemagasiner kan rumenerne som bor i teltleiren utenfor Sofienberg kirke få rett på støtte fra NAV. Allerede fra første arbeidsdag har de rett på fødselspenger, barnetrygd, kontantstøtte og sosialstønad.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Bjønnulv Evenrud

Bjønnulv Evenrud forteller at han har skrevet mange kontrakter til romfolk den siste tiden.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Ved å signere en ansettelseskontrakt som gatemagasinselger får de hjemløse rumenerne rett på velferdsgoder som fødselspenger, barnetrygd, kontantstøtte og sosialstønad, skriver VG.

Gatemagasinet Folk er Folk har engasjert seg for å hjelpe de rundt 200 rumenerne som de siste dagene har bodd i Sofienbergparken i Oslo, og hittil har de ansatt nærmere 60 romfolk som selgere rundt omkring i landet. De fleste av dem ansettes i faste stillinger, og flere selgere skal det bli.

– Jeg sitter og skriver kontrakter så det står etter, så nå har jeg faktisk ikke det fullstendige tallet i hodet, sier Bjønnulv Evenrud i organisasjonen Folk er Folk, som gir ut gatemagasinet ved samme navn, til VG.

Pengene kan sendes ut av Norge

Barnetrygden og kontantstøtten kan ifølge avisen også utbetales til den ansattes ektefelle i utlandet. Hvis ektefellen er i jobb og tjener penger, skal Norge bare betale differansen mellom barnetrygden i Norge og det andre landet.

– EØS-borgere kan få ytelsene dersom de tiltrer et fast arbeidsforhold. Det er da ikke krav om botid, opplyser Nav til avisen.

Ved hjelp av kontrakten kan gateselgerne få et registreringsbevis fra UDI og bli medlem i folketrygden. Etter hvert kan de dermed også få rett til å få dagpenger, sykepenger, foreldrepenger og andre ytelser som er basert på inntekt.

– Skal ikke være sosialkontor for hele Europa

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen synes det er feil at Evenrud deler ut jobber i gatemagasinet Folk er folk til romfolket.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Torbjørn Røe Isaksen (H) i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget raser over nyheten.

– Alle er enige om at hvis du er arbeidstaker som kommer til Norge, så skal du ha de samme arbeidstakerrettighetene som andre. Men dette som vi hører om i dag, det er å undergrave systemet, sier Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han mener Evenruds initiativ går i å opprette «fiktive» arbeidsplasser.

– Vi kan ikke, og skal ikke være et sosialkontor for hele Europa.

Røe Isaksen mener denne saken aktualiserer et behov for å gjennomgå hele systemet.

– Vi må sikre at, på den ene siden de som kommer som arbeidstakere skal få de godene de har krav på, men samtidig hindre at det blir misbruk av ordningene våre.

Les også: – Du kan være sikker på at vi ikke legger til rette for noen verdens ting

Lyspunkt

AKTUELT NÅ