Kan kutte opp til 400 stillinger på Navs lokalkontorer

Dersom ikke regjeringen åpner pengesekken og gir Nav mer penger i neste års budsjett, kan Nav i fylkene bli nødt til å kutte flere hundre stillinger. – Dette begynner å bli tragikomisk, sier en tillitsvalgt.

Nav direktør Joackim Lystad

Det kan bli lange køer på Navs kontorer fra 2012. Nav-direktør Joakim Lystad diskuterer nå kutt på 260 millioner kroner.

Foto: NRK/Scanpix

I dag møttes toppsjefene i Nav for å diskutere hva som kan bli konsekvensene av neste års budsjett, og hvilke innspill de skal komme med til Arbeidsdepartementet - som Nav sorterer under - før regjeringen vedtar statsbudsjettet for 2012.

Det kan bli et tøft år med kutt for de Nav-ansatte og dårligere tilbud til brukerne.

– Oj... Dette begynner å blir tragikomisk. Skal vi henge sammen på et minimumsnivå, kan vi ikke kutte mer. Blir Nav så vingeklippet, rammes brukerne, sier Ottar Nerland, fylkestillitsvalgt i NTL Nav i Møre og Romsdal.

«En krevende økonomisk situasjon»

Nav jobber blant annet - og trolig først og fremst - ut fra et scenario der Nav i hvert fall ikke får mer penger fra regjeringen neste år sammenlignet med i år.

«Etaten står dermed ovenfor en krevende økonomisk situasjon,» heter det i et internt dokument som Nav-ledelsen diskuterte i dag.

En av Navs store hodepiner er IKT-systemet. NRK har tidligere fortalt at det vil ta flere år å løse dataproblemene i Nav. Imens må det brukes store pengesummer på å lappe på de systemene etaten har, for å sikre en nødvendig sikker og stabil drift.

«En økning av IKT-kostnadene samtidig som etaten får opprettholdt dagens budsjettramme, medfører at andre enheter må reduseres/effektiviseres for å dekke inn de økte kostnadene,» ifølge Nav.

For lokalkontorenes del kan det bety mange hundre tomme kontorstoler.

Nav: – Ikke ønskelig

Yngvar Åsholt

Yngvar Åsholt er assisterende arbeids- og velferdsirektør i Nav.

Foto: nyebilder.no / nyebilder.no

Under dagens budsjettdiskusjon i Nav, ble det diskutert scenarier som vil medføre et kraftig kutt i budsjettet. Så mange som 400 Nav-ansatte kan miste jobbene sine neste år.

Nav forventer nemlig en økning i IKT-utgiftene på 100-200 millioner kroner i 2012. Dersom regjeringen ikke åpner lommeboka og øker etatens budsjettrammer, må pengene tas fra driftsmidler og de ansatte må ta store deler av støyten i form av nedbemanning

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig for oss, nå som Nav-reformen begynner å vise resultater. Men må vi dekke økte IKT-kostnader på egen kjøl, betyr det redusert bemanning, forteller Yngvar Åsholt, assisterende arbeids- og velferdsirektør i Nav.

Ifølge Åsholt er omleggingen av IKT-systemet høyst nødvendig, fordi dagens løsning er gammeldags, ustabil, dyr i drift og ineffektiv.

– Vi antar at vi er nødt til å øke IKT-utgiftene med opptil 200 millioner for å sikre stabil drift – noe vi er helt avhengige av. Vi betaler ut 10.000 kroner i sekundet og må ha helt stabile systemer, sier direktøren.

Kutter 160 millioner i år

Én av Nav-ledernes arbeidshypoteser går ut på å kutte 6,1 prosent i 2012-budsjettet. Basert på årets budsjettramme, vil det bety nesten 260 millioner kroner mindre.

I fjor høst ble det klart at det i Navs budsjett for i år ble kuttet 3,7 prosent, over 160 millioner kroner, til lokalkontorene.

Til tross for at Nav-ledelsen da begrunnet kuttet med færre arbeidsoppgaver og mente at det derfor ikke skulle føre til dårligere kvalitet for brukerne, mener de tillitsvalgte det har gått motsatt vei.

– På grunn av kuttet på årets budsjett, er bemanningen bare hos oss redusert med rundt 40 saksbehandlere, sier Trygve Baltzersen, fylkestillitsvalgt i Rogaland.

– Slike kutt rammer brukerne direkte. Det første som ryker, er oppfølgingen av brukerne. Vi merker kuttet godt internt også. Vi har et høyere sykefravær, ansatte må jo springe mer, sier Baltzersen.

– Ser ikke lys i enden av tunnelen

Jarle Berge NAV

Hovedtillitsvagt, Jarle Berge, frykter at flere må gå.

Han synes det er sjokkerende at det kan gå mot enda større kutt neste år.

– Er det sant?! Åh herregud... Det blir helt absurd. Det er skrekkelig i forhold til folk og til de ansatte som har trodd på reformen. Når vi aldri ser lys i enden av tunnelen - og hvis vi ser et lys, er det toget - er det klart det gjør noe med folk, sier Baltzersen.

Jarle Berge er hovedtillitsvalgt for de NTL-organiserte som jobber i NAV, og representerer dermed over 40 prosent av Nav-arbeiderne. Også han ser mørkt på situasjonen dersom det går mot nye millionkutt.

– Det vil utvilsomt føre til ytterligere nedbemanning, noe som definitivt vil gå utover brukerne i form av dårligere oppfølging og service på Nav-kontorene.

Avgjørende møte

Navs budsjett er knyttet til statsbudsjettet, som regjeringen legger frem til høsten. Derfor er de økonomiske rammene ennå ikke fastlagt, men arbeidet er godt igang.

Dagens Nav-møte er er den eneste rene budsjettkonferansen før regjeringen vedtar statsbudsjettet for 2012. Datoen for neste konferanse er satt til midten av november.

Den 21.juni, om en knapp uke, skal budsjettkutt-forslagene overrekkes Arbeidsdepartementet.

Alt mars i år var den rødgrønne regjeringen samlet til budsjettkonferanse for statsbudsjettet 2012 på Thorbjørnrud på Jevnaker, et viktig møte i forhold til å bestemme ramme for det totale budsjettet og prioriteringer mellom de ulike departementene og sakene.

SISTE NYTT

Siste meldinger