- Nokas-ranet ikke organisert kriminalitet

Nokas-ranet i Stavanger var aldri organisert kriminalitet, sier BI-professor og foreleser ved Politihøgskolen, Petter Gottschalk.

Nokas-ranet. David Toska i Gulating lagmannsrett
Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Gottschalk mener at bekjempelsen av den virkelige organiserte kriminaliteten er blitt glemt.

David Toska og 11 andre tiltalte ble alle dømt til strenge straffer etter Nokas-ranet. De ble dømt etter straffelovens paragraf 60a for organisert kriminalitet.

Statsadvokaten mente at ranet var planlagt i lang tid og utført av et stort og velorganisert ranslag.

- Feil, mener Petter Gottschalk.

- Nokas-ranet var en svært grov forbrytelse. Dermed måtte påtalemyndigheten bruke en paragraf som gjorde at ranerne fikk en kraftig straffereaksjon.

- Problemet er at lovens paragraf om organisert kriminalitet var feil å bruke, sier professoren, som foreleser ved Politihøgskolen. Snart kommer han med bok om temaet organisert kriminalitet.

Frykter for rettsikkerheten

Gottschalk mener at Nokas-ranet ikke ble utført "som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe". Det er ordlyden i paragrafen som åpner for å gi strengere straff for organisert krim.

- Det var et grovt ran med døden til følge. Men ranerne var ikke en organisasjon som hadde utført kriminell virksomhet over tid, sier Gottschalk.

Han mener at loven ble laget for å bekjempe mafiavirksomhet, spritsmuglerligaer og motorsykkelgjenger.

- Fokuset på de virkelige organiserte kriminelle gruppene blir borte. Hells Angels i Trondheim er et eksempel på en slik gruppe, hevder professoren, som også frykter for rettsikkerheten dersom "hvem som helst" blir siktet for organisert kriminalitet.

- Hver gang påtalemyndighetene ønsker at noen skal få en lang fengselsstraff, så sier de at det var organisert kriminalitet, sier Gottschalk. 

Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch stiller seg uforstående til påstandene om at Nokas-ranet ikke var organisert kriminalitet.

Foto: Arkivfoto: Cornelius Poppe / Scanpix

En sak for Stortinget

Foreleseren ved Politihøyskolen mener at Norges høyeste påtalemyndighet, Riksadvokaten, ukritisk gikk inn for at NOKAS-ranet var organisert kriminalitet.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch er derimot uforstående til utspillet.

- Det er ingen tvil om at dette var som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, og det er heller da ingen tvil om at de er dømt med rette, sier Busch.

Petter Gottschalk mener likevel at Stortinget bør se på straffelovens paragraf 60a.

- Paragrafen bør skrives om og legges frem for Stortinget igjen, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger